EBOOK - English Idioms in Use - Felicity O Dell, Michael McCarthy

EBOOK - Thành ngữ tiếng Anh đang sử dụng - Felicity O Dell, Michael McCarthy

Nâng cao hiểu biết của bạn về thành ngữ trong tiếng Anh. Giải thích và thực hành các thành ngữ tiếng Anh, được viết cho người học tiếng Anh trình độ nâng cao (C1 đến C2). Hoàn hảo cho cả hoạt động tự học và lớp học. Tìm hiểu thành ngữ trong ngữ cảnh, với nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm 'Học', 'Viết chính thức' và 'Kể chuyện'. Hãy tự tin về những gì bạn đang học, nhờ vào nghiên cứu của Cambridge về cách tiếng Anh thực sự được nói và viết, và tự học tốt hơn, với các mẹo học tập, các nhiệm vụ tiếp theo và một câu trả lời dễ sử dụng.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: