EBOOK - IELTS Advantage Reading Skills - Jeremy Taylor, Jon Wright

EBOOK - Kỹ năng đọc IELTS Advantage - Jeremy Taylor, Jon Wright
"Lợi thế IELTS: Kỹ năng đọc" là một nguồn tài nguyên đầy đủ để vượt qua bài kiểm tra đọc hiểu IELTS với điểm số từ 6,5-7,0 trở lên. Những sinh viên đang làm bài kiểm tra IELTS chung cũng có thể được hưởng lợi từ cuốn sách. Cuốn sách này dạy một loạt các chiến lược chính để đọc hiệu quả hơn và hiểu văn bản dễ dàng hơn, chẳng hạn như đọc lướt, quét và đọc tốc độ, giúp học sinh có kết quả tốt hơn trong bài Đọc. Mỗi trong số mười đơn vị cung cấp một loạt các văn bản dài và ngắn bao gồm các lĩnh vực chủ đề chính có khả năng xuất hiện trong kỳ thi. Mỗi đơn vị được chia thành các phần khác nhau để giúp học sinh: làm quen với nhiều loại câu hỏi và cách tiếp cận chúng; phát triển các kỹ năng để đối phó với số lượng đọc trong bài kiểm tra; học các chiến lược giúp tận dụng tối đa thời gian trong kỳ thi; và phát triển vốn từ vựng và collocations, đặc biệt chú ý đến các từ đồng nghĩa và paraph cụm từ, rất cần thiết cho một kết quả thi tốt.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: