EBOOK - IELTS Advantage. Speaking & Listening Skills with Transcripts and Keys - Marks Jon


Delta Publishing, 2012. - 132 p.A hướng dẫn từng bước để đạt điểm số nghe và nói IELTS cao
IELTS Advantage Nói cho kỹ năng nghe được thiết kế cho những sinh viên muốn đạt được điểm số 6,5-7,0 hoặc cao hơn trong các mô-đun Nói và Nghe của kỳ thi IELTS Học thuật. Phần lớn các ứng viên đặt mục tiêu đạt ít nhất 6,5, để học đại học, đi làm việc ở nước ngoài, để xin thị thực hoặc có bằng chứng về trình độ tiếng Anh tốt. Cuốn sách nhằm phát triển kỹ năng nghe và nói của bạn lên đến và vượt qua cấp độ này. Khối lượng đồng hành trong loạt bài này là Kỹ năng viết IELTS Advantage và Kỹ năng đọc IELTS Advantage.

Cuốn sách được chia thành hai phần: Nói và Nghe.

LINK DOWNLOAD

M_tả

No comments: