EBOOK - Ielts Advantage Writing Skills - Richard Brown, Lewis Richards


Tổng quan: "Lợi thế IELTS: Kỹ năng viết" là một tài nguyên đầy đủ để vượt qua phần viết của bài kiểm tra IELTS với điểm từ 6,5-7,0 trở lên. Học sinh được hướng dẫn từng bước thông qua các nhiệm vụ khác nhau trong mô-đun viết, sử dụng tài liệu được phát triển trong lớp, bởi các tác giả có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giúp hàng trăm thí sinh IELTS đạt điểm IELTS cao.

"Lợi thế IELTS: Kỹ năng viết": chỉ cho học sinh cách sắp xếp và cấu trúc câu trả lời cho tất cả các loại câu hỏi 1 và 2; chứa một bài luận mẫu trong mỗi bài, cho học sinh thấy chính xác những gì được yêu cầu; chứa một bài viết quan tâm chung trong mỗi đơn vị, phát triển ý tưởng và từ vựng cho một chủ đề chung trong kỳ thi; nhanh chóng phát triển sự lưu loát và tự tin của học sinh trong việc tạo ra các bài viết thông qua việc tập trung vào từ vựng học thuật và các câu đối thoại; và, chứa các bài tập ngữ pháp trong mỗi bài, cho học sinh thấy cách áp dụng một loạt các mục ngữ pháp trong bài viết IELTS của họ. Các tính năng chính: thích hợp cho việc học trên lớp hoặc tự học; bao gồm khóa trả lời; mẫu viết thật từ các sinh viên IELTS, với nhận xét của giám khảo, cho thấy chi tiết những gì cần thiết để đạt được điểm 6.5, ví dụ, mẹo kiểm tra thường xuyên từ kinh nghiệm của các tác giả vì giám khảo IELTS giúp sinh viên đạt điểm cao hơn; và, kiểm tra và các phần thử thách cho phép sinh viên sửa đổi tài liệu và đưa bài viết của họ lên cấp độ tiếp theo. "Lợi thế IELTS" là một loạt các cuốn sách khóa học cung cấp hướng dẫn từng bước để đạt được điểm IELTS cao.


M_tả

No comments: