SÁCH SCAN - Tiếng Anh chuyên ngành hoá học (Châu Văn Trung)


Trước những phát triển khoa học diễn ra hằng ngày với một tốc độ chóng mặt trên thế giới, như cầu nắm bắt, tìm hiểu và tiếp cận những thành tựu này là nhu cầu cấp thiết nhất. Tuy nhiên giới sinh viên và học sinh cũng như những người làm công tác khoa học đôi lúc vẫn còn bị rào cản ngôn ngữ che chắn nhất là Tiếng Anh khoa học. Cuốn sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Học được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa học.


Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến chuyên ngành Hóa học.

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: