SÁCH - Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng anh 7 thí điểm Tập 1 - The Windy


Cuốn sách "Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 7 tập 1" của The Windy  biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em học tốt môn tiếng anh lớp 7, sách được bố trí theo các đơn vị bài học của chương trình mới của bộ giáo dục, và hệ thống một các chi tiết các kiến thức trọng tâm để các em dễ dàng ôn tập và thực hành.

Cuốn sách gồm 2 phần chính:


Phần I: Lý thuyết. Cung cấp cho các em các kiến thức cơ bản về bài học để các em có thể ôn lại kiến thức một cách có hệ thống.
Phần II: Kiểm tra đánh giá: Phần này sẽ cung cấp cho các em nhiều bài tập đa dạng để thực hành các kiến thức, kĩ năng mình học được.

Mỗi đơn vị bài học đều cung cấp cho các em 2 bài kiểm tra đánh giá để các em có thể kiểm tra lại những kiến thức mình học.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: