TỰ HỌC TIẾNG HÀN QUỐC - Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt (Quyển 2&3 + Bài tập)


일러두기

본  익힘책은  『세종한국어  2』에  맞춰  개발된  연습책으로,  베트남  학습자의  한국어  능력을  향상시키고 한국  문화에  대한  이해를  넓히는  것을  목표로  개발되었다.

교재  구성

『세종한국어 2』의 순서에 따라  14개의 단원과 종합 연습 문제 1~4,  문화 1~4를 두었다.  각 단원은 ‘도입 → 어휘와 표현 1  → 문법 1  → 어휘와 표현 2  → 문법 2  → 활동 1  → 활동 2  → 어휘’  순으로 제시 되었다.


NỘI DUNG:

•  교재  구성표  Cấu  trúc  của  giáo  trình 4
•  일러두기  Lời  nói  đầu 6
제  1  과 안부  Thăm  hỏi 9
제  2  과 취미  활동  Sở  thích 19
제  3  과 음식  Ẩm  thực 29
■  종합  연습  문제  1  Ôn  tập  1 39
■  문화  1       한국과  베트남의  음식
Ẩm  thực  của  Hàn  Quốc  và  Việt  Nam
41
제  4  과 교통  Giao  thông 43
제  5  과 길  찾기  Tìm  đường 53
제  6  과 전화  Điện  thoại 63
제  7  과 외모  Ngoại  hình 73
■  종합  연습  문제  2  Ôn  tập  2 83
■  문화  2       한국과  베트남의  대중교통
Giao  thông  công  cộng  Hàn  Quốc  và  Việt  Nam
85
제  8  과 가족  Gia  đình 87
제  9  과 여행  Du  lịch 97
제 10 과 건강  Sức  khỏe 107
■  종합  연습  문제  3  Ôn  tập  3 117
■  문화  3       한국과  베트남의  여행지
Địa  điểm  du  lịch  Hàn  Quốc  và  Việt  Nam
119
제 11 과 모임 Họp  mặt 121
제 12 과 고향  Quê  hương 131
제 13 과 기분과  감정  Tâm  trạng  và  tình  cảm 141
제 14 과 미래  Tương  lai 151
■  종합  연습  문제  4  Ôn  tập  4 161
■  문화  4       한국과  베트남  사람들의  모임
Những  dịp  họp  mặt  của  người  Hàn  Quốc  và  Việt  Nam
163
•  정답  Đáp  án 165

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Dung Khanh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (QUYỂN 2)

LINK DOWNLOAD (QUYỂN 3)
M_tả

Không có nhận xét nào: