SÁCH - Giáo trình Tuabin (TS. Trần Thanh Sơn)Giáo trình tua bin được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập , nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành nhiệt , điện và các ngành kỹ thuật khác . Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản và mới nhất vê tua bin hơi , tua bin khí và các vấn đề liên quan đến tua bin trong nhà máy nhiệt điện.


NỘI DUNG:


Chương 1: Lịch sử phát triển của tua bin
1.1. Tua bin hơi
1.2. Tua bin khí
1.3. Phân loại tua bin
Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối
2.1. Chu trình nhiệt
2.2. Hiệu suất tua bin
2.3. Các biện pháp nâng cao hiệu suất nhiệt của chu trình
Chương 3: Các phương trình cơ bản và đặc tính của dòng trong tua bin
3.1. Những giả thiết và các phương trình cơ bản
3.2. Những đặc tính và thông số chủ yếu của dòng
3.3. Các tổn thất năng lượng trong dòng chảy thực
3.4. Dãy ống phun khi chế độ làm việc thay đổi
3.5. Sự giãn nở của hơi trong miền cắt vát của dãy cánh
3.6. Sự biến đổi năng lượng trong tầng tua bin dọc trục
3.7. Hiệu suất tương đối trên dãy cánh động của tầng tua bin
Chương 4: Tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh
4.1. Đặc tính hình học của dãy cánh và chế độ dòng chảy
4.2. Tổn thất năng lượng khi dòng chyển động bao quanh dãy cánh
Chương 5: Tua bin nhiều tầng
5.1. Quá trình làm việc của tua bin nhiều tầng
5.2. Hệ số hoàn nhiệt
5.3. Tổn thất do hơi rò
5.4. Ảnh hưởng của độ ẩm tới hiệu suất của tầng tua bin
5.5. Sự mài mòn cánh quạt tua bin và phương pháp tách nước
trong phần chảy của tua bin
5.6. Lực dọc trục trong tua bin hơi nước
5.7. Cân bằng lực dọc trục trong tua bin nhiều tầng
5.8. Các loại tua bin để sản xuất điện năng và nhiệt năng
Chương 6: Cấu trúc, thiết bị phụ vàđiều chỉnh tua bin
6.1. Cấu trúc của tuan bin
6.2. Thiết bị phụ
6.3. Điều chỉnh tua bin
6.4. Các sơ đồ điều chỉnh tua bin hơi
6.5. Hệ thống dầu
6.6. Bảo vệ tua bin
Chương 7: Thiết bị tua bin khí
7.1. Chu trình nhiệt của thiết bị tua bin khí
7.2. Các phần tử chính của thiết bị tua bin khí
Tài liệu tham khảo

Giáo trình tua bin được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập , nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành nhiệt , điện và các ngành kỹ thuật khác . Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản và mới nhất vê tua bin hơi , tua bin khí và các vấn đề liên quan đến tua bin trong nhà máy nhiệt điện.


NỘI DUNG:


Chương 1: Lịch sử phát triển của tua bin
1.1. Tua bin hơi
1.2. Tua bin khí
1.3. Phân loại tua bin
Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối
2.1. Chu trình nhiệt
2.2. Hiệu suất tua bin
2.3. Các biện pháp nâng cao hiệu suất nhiệt của chu trình
Chương 3: Các phương trình cơ bản và đặc tính của dòng trong tua bin
3.1. Những giả thiết và các phương trình cơ bản
3.2. Những đặc tính và thông số chủ yếu của dòng
3.3. Các tổn thất năng lượng trong dòng chảy thực
3.4. Dãy ống phun khi chế độ làm việc thay đổi
3.5. Sự giãn nở của hơi trong miền cắt vát của dãy cánh
3.6. Sự biến đổi năng lượng trong tầng tua bin dọc trục
3.7. Hiệu suất tương đối trên dãy cánh động của tầng tua bin
Chương 4: Tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh
4.1. Đặc tính hình học của dãy cánh và chế độ dòng chảy
4.2. Tổn thất năng lượng khi dòng chyển động bao quanh dãy cánh
Chương 5: Tua bin nhiều tầng
5.1. Quá trình làm việc của tua bin nhiều tầng
5.2. Hệ số hoàn nhiệt
5.3. Tổn thất do hơi rò
5.4. Ảnh hưởng của độ ẩm tới hiệu suất của tầng tua bin
5.5. Sự mài mòn cánh quạt tua bin và phương pháp tách nước
trong phần chảy của tua bin
5.6. Lực dọc trục trong tua bin hơi nước
5.7. Cân bằng lực dọc trục trong tua bin nhiều tầng
5.8. Các loại tua bin để sản xuất điện năng và nhiệt năng
Chương 6: Cấu trúc, thiết bị phụ vàđiều chỉnh tua bin
6.1. Cấu trúc của tuan bin
6.2. Thiết bị phụ
6.3. Điều chỉnh tua bin
6.4. Các sơ đồ điều chỉnh tua bin hơi
6.5. Hệ thống dầu
6.6. Bảo vệ tua bin
Chương 7: Thiết bị tua bin khí
7.1. Chu trình nhiệt của thiết bị tua bin khí
7.2. Các phần tử chính của thiết bị tua bin khí
Tài liệu tham khảoM_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: