SÁCH - Kỹ Thuật Chiếu Sáng (Đỗ Như Ý)


Trong xã hội hiện đại hệ thông chiếu sáng có một vai trò hết sức cần thiết quan trọng. Chức năng của hệ thông chiếu sáng là cung cấp ánh sáng, “Ngoài đảm báo điều kiện tiện nghi lao động, tiện nghi sinh hoạt của con Người Chiếu sáng còn nâng cao tính thẩm mỹ cho các công trình, tiết kiệm năng lượng và thuận lợi trong bảo dưỡng, vận hành.


Cuỗn sách Kỹ thuật Chiếu sáng được biên soạn nhằm cung cáp những kiến thức cơ bản về thiết bị chiếu sáng, cơ sở lý thuyết trong thiết kế chiếu sáng Với kiến thức phong phú và thiết thực, cuồn sách là tài liệu học tập dành Cho sinh viên chuyên ngành điện, của các trường Đại học, Cao đẳng và là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực chiếu sáng.


NỘI DUNG:


Chương 1. Ánh sáng, các đại lượng đo ánh sáng  
1.1. Ánh sáng và sự cảm nhận ánh sáng 5
1.1.1. Ánh sáng 5
1.1.2. Sự cảm nhận ánh sáng 5
1.2. Các đại lượng đo ánh sáng 6
1.2.1. Quang thông, lumen (Im)


6
\22. Cường độ sáng I, Candela (cd) 7
1.2.3. Độ rọi E, lux (Ix) 8
1.2.4. Độ chói, L - cd/m2 9
1.3. Hệ số phản xạ, hấp thụ và thấu xạ ánh sáng 10
1.3.1. Hệ số phản xạ ánh sáng (p) 10
1.3.2. Hệ số hấp thụ ánh sáng (y) 11
1.3.3. Hệ số thấu xạ ánh sáng (t) 11
1.4. Định luật Lambert 12
1.5. Độ tương phản 12
1.6. Đặc tính màu của ánh sáng 12
1.6.1. Nhiệt độ màu T (°K) 12
1.6.2. Chỉ số thể hiện màu CRI (hoặc Ra) 13
Chương 2. Đèn và bộ đèn điện  
2.1. Đèn điện và phân loại đèn điện 15
2.2. Đồn sợi đốt 15
2.2.1. Đèn sợi đốt thông thường 15
2.2.2. Đèn sợi đốt halogen 17
2.3. Đèn phóng điện 18
2.3.1. Đèn huỳnh quang 18
2.3.1. Đèn huỳnh quang 18
2.3.2. Đèn thủy ngân cao áp (MV) 21
2.3.3. Đèn Natri (sodium) cao áp 22
2.3.4. Đèn Natri thấp áp 23
2.3.5. Đèn Halogen kim loại (Metal halide) 24
2.4. Các nguồn sáng mới 26
2.4.1. Đèn LED 26
2.4.2. Đèn cảm ứng điện từ 27
2.5. Bộ đèn chiếu sáng 28
2.5.1. Đường cong trắc quang 28
2.5.2. Các kiểu chiếu sáng 29
2.5.3. Hiệu suất và cấp của bộ đèn 29
2.5.4. Các đường cong chói lóa 31
2.5.5. Cấp bảo vệ của bộ đèn

 

33
Chương 3. Chiếu sáng nội thất  
3.1. Thiết kế sơ bộ chiếu sáng nội thất 35
3.1.1. Thu thập số liệu của đối tượng cần thiết kế 35
3.1.2. Chọn độ rọi yêu cầu Eyc 35
3.1.3. Chọn loại đèn, bộ đèn và kiểu chiếu sáng 47
3.1.4. Một số bộ đèn thường sử dụng trong chiếu sáng nội thất 47
3.1.5. Chọn chiều cao treo đèn 52
3.1.6. Xác định số đèn tối thiểu phải dùng và sự bố trí các đèn 53
3.1.7. Quang thông tổng 54
3.1.8. Xác định số lượng đèn 61
3.1.9. Xác định lưới phân bố đèn 61
3.2. Kiểm tra thiết kế chiếu sáng nội thất 61
3.2.1. Kiểm tra độ rọi 61
3.2.2. Kiểm tra độ tiện nghi

 

67
Chương 4. Chiếu sáng đường phố  
4.1. Khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng đường phố 81
4.1.1. Mục đích và các yêu cầu 81
4.1.2. Các tiêu chuẩn đánh giá chiếu sáng đường phố 81
4.1.3. Phân cấp và tiêu chuẩn chiếu sáng đường 83
4.1.4. Nguồn chiếu sáng đường 87
4.1.5. Một số bộ đèn chiếu sáng đường phố của các hãng 88
4.2. Thiết kế chiếu sáng đường 91
4.2.1. Theo phương pháp tỷ số R 91
4.2.2. Phương pháp độ chói điểm 97
4.3. Tính toán kiểm tra chiếu sáng đường 108
Chương 5. Chiếu sáng bằng đèn pha và công trình công cộng  
5.1. Đèn pha 122
5.1.1. Cấu tạo và thông số đặc trưng 122
5.1.2. Phân loại đèn pha 123
5.1.3. Một số loại đèn pha 124
5.2. Chiếu sáng bằng đèn pha 127
5.3. Thiết kế chiếu sáng bằng đèn pha 130
5.3.1. Phương pháp sử dụng quang thông 130
5.3.2. Phương pháp độ rọi điểm 131
5.4. Vhiếu sáng các công trình thể thao ngoài trời 132
5.4.1. Các nguyên tắc chung 132
5.4.2. Chiếu sáng sân bóng đá, sân vận động đa chức năng 134
5.4.3. Chiếu sáng sân quần vợt 136
5.4.4. Chiếu sáng sân bóng chuyền - bóng rổ - cầu lông 139
5.4.5. Chiếu sáng bể bơi ngoài trời 141
Chương 6. ứng dụng phần mềm dialux trong thiết kế chiếu sáng  
6.1. ứng dụng phần mềm dialux thiết kế chiếu sáng nội thất 152
6.2. ửng dụng phần mềm dialux thiết kế chiếu sáng đường phố 159
6.3. ứng dụng phần mềm dialux chiếu sáng các công trình bằng đèn pha 165
Tài liệu tham khảo •


Trong xã hội hiện đại hệ thông chiếu sáng có một vai trò hết sức cần thiết quan trọng. Chức năng của hệ thông chiếu sáng là cung cấp ánh sáng, “Ngoài đảm báo điều kiện tiện nghi lao động, tiện nghi sinh hoạt của con Người Chiếu sáng còn nâng cao tính thẩm mỹ cho các công trình, tiết kiệm năng lượng và thuận lợi trong bảo dưỡng, vận hành.


Cuỗn sách Kỹ thuật Chiếu sáng được biên soạn nhằm cung cáp những kiến thức cơ bản về thiết bị chiếu sáng, cơ sở lý thuyết trong thiết kế chiếu sáng Với kiến thức phong phú và thiết thực, cuồn sách là tài liệu học tập dành Cho sinh viên chuyên ngành điện, của các trường Đại học, Cao đẳng và là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực chiếu sáng.


NỘI DUNG:


Chương 1. Ánh sáng, các đại lượng đo ánh sáng  
1.1. Ánh sáng và sự cảm nhận ánh sáng 5
1.1.1. Ánh sáng 5
1.1.2. Sự cảm nhận ánh sáng 5
1.2. Các đại lượng đo ánh sáng 6
1.2.1. Quang thông, lumen (Im)


6
\22. Cường độ sáng I, Candela (cd) 7
1.2.3. Độ rọi E, lux (Ix) 8
1.2.4. Độ chói, L - cd/m2 9
1.3. Hệ số phản xạ, hấp thụ và thấu xạ ánh sáng 10
1.3.1. Hệ số phản xạ ánh sáng (p) 10
1.3.2. Hệ số hấp thụ ánh sáng (y) 11
1.3.3. Hệ số thấu xạ ánh sáng (t) 11
1.4. Định luật Lambert 12
1.5. Độ tương phản 12
1.6. Đặc tính màu của ánh sáng 12
1.6.1. Nhiệt độ màu T (°K) 12
1.6.2. Chỉ số thể hiện màu CRI (hoặc Ra) 13
Chương 2. Đèn và bộ đèn điện  
2.1. Đèn điện và phân loại đèn điện 15
2.2. Đồn sợi đốt 15
2.2.1. Đèn sợi đốt thông thường 15
2.2.2. Đèn sợi đốt halogen 17
2.3. Đèn phóng điện 18
2.3.1. Đèn huỳnh quang 18
2.3.1. Đèn huỳnh quang 18
2.3.2. Đèn thủy ngân cao áp (MV) 21
2.3.3. Đèn Natri (sodium) cao áp 22
2.3.4. Đèn Natri thấp áp 23
2.3.5. Đèn Halogen kim loại (Metal halide) 24
2.4. Các nguồn sáng mới 26
2.4.1. Đèn LED 26
2.4.2. Đèn cảm ứng điện từ 27
2.5. Bộ đèn chiếu sáng 28
2.5.1. Đường cong trắc quang 28
2.5.2. Các kiểu chiếu sáng 29
2.5.3. Hiệu suất và cấp của bộ đèn 29
2.5.4. Các đường cong chói lóa 31
2.5.5. Cấp bảo vệ của bộ đèn

 

33
Chương 3. Chiếu sáng nội thất  
3.1. Thiết kế sơ bộ chiếu sáng nội thất 35
3.1.1. Thu thập số liệu của đối tượng cần thiết kế 35
3.1.2. Chọn độ rọi yêu cầu Eyc 35
3.1.3. Chọn loại đèn, bộ đèn và kiểu chiếu sáng 47
3.1.4. Một số bộ đèn thường sử dụng trong chiếu sáng nội thất 47
3.1.5. Chọn chiều cao treo đèn 52
3.1.6. Xác định số đèn tối thiểu phải dùng và sự bố trí các đèn 53
3.1.7. Quang thông tổng 54
3.1.8. Xác định số lượng đèn 61
3.1.9. Xác định lưới phân bố đèn 61
3.2. Kiểm tra thiết kế chiếu sáng nội thất 61
3.2.1. Kiểm tra độ rọi 61
3.2.2. Kiểm tra độ tiện nghi

 

67
Chương 4. Chiếu sáng đường phố  
4.1. Khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng đường phố 81
4.1.1. Mục đích và các yêu cầu 81
4.1.2. Các tiêu chuẩn đánh giá chiếu sáng đường phố 81
4.1.3. Phân cấp và tiêu chuẩn chiếu sáng đường 83
4.1.4. Nguồn chiếu sáng đường 87
4.1.5. Một số bộ đèn chiếu sáng đường phố của các hãng 88
4.2. Thiết kế chiếu sáng đường 91
4.2.1. Theo phương pháp tỷ số R 91
4.2.2. Phương pháp độ chói điểm 97
4.3. Tính toán kiểm tra chiếu sáng đường 108
Chương 5. Chiếu sáng bằng đèn pha và công trình công cộng  
5.1. Đèn pha 122
5.1.1. Cấu tạo và thông số đặc trưng 122
5.1.2. Phân loại đèn pha 123
5.1.3. Một số loại đèn pha 124
5.2. Chiếu sáng bằng đèn pha 127
5.3. Thiết kế chiếu sáng bằng đèn pha 130
5.3.1. Phương pháp sử dụng quang thông 130
5.3.2. Phương pháp độ rọi điểm 131
5.4. Vhiếu sáng các công trình thể thao ngoài trời 132
5.4.1. Các nguyên tắc chung 132
5.4.2. Chiếu sáng sân bóng đá, sân vận động đa chức năng 134
5.4.3. Chiếu sáng sân quần vợt 136
5.4.4. Chiếu sáng sân bóng chuyền - bóng rổ - cầu lông 139
5.4.5. Chiếu sáng bể bơi ngoài trời 141
Chương 6. ứng dụng phần mềm dialux trong thiết kế chiếu sáng  
6.1. ứng dụng phần mềm dialux thiết kế chiếu sáng nội thất 152
6.2. ửng dụng phần mềm dialux thiết kế chiếu sáng đường phố 159
6.3. ứng dụng phần mềm dialux chiếu sáng các công trình bằng đèn pha 165
Tài liệu tham khảo •

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: