SÁCH SCAN - Tự học viết thư tiếng anh trong thương mại (Ths. Minh Tiến)


Tự Học Viết Thư Tiếng Anh Trong Thương Mại

NỘI DUNG:

- Cách bố cục một bức thư thương mại
- Phương pháp trình bày một bức thư để tạo dấu ấn riêng
- Các thuật ngữ căn bản trong tiếng anh thương mạiLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: