SÁCH - Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000 Version 14. Tập 2 (Nguyễn Viết Trung Cb)


Nội dung của Tập 2 đề cập chủ yếu đến phân tích và thiết kế kết cấu công trình cầu.

Cuốn sách được kết cấu thành 10 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan một số tính năng cao của SAP 2000 V14.

Chương 2: Cơ sở thiết kế kết cấu nhịp cầu bằng SAP 2000 V14.

Chương 3: Kiểm toán móng cọc trụ cầu.

Chương 4: Thiết kế bản mặt cầu theo mô hình dầm liên tục.

Chương 5: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng.


Chương 6: Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép thường.

Chương 7: Kiểm toán cầu dầm dự ứng lực giản đơn.

Chương 8: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây văng dầm thép.

Chương 9: Tính toán cầu kiểu Extradosed.

Chương 10: Tính toán phục vụ thử tải cầu dầm hộp liên tục.

Các ví dụ thực hành được biên soạn khá chi tiết để bạn đọc từng bước nắm bắt các kỹ năng ứng dụng SAP 2000 V14 phân tích và thiết kế cầu.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: