SÁCH - Giáo Trình Thông Gió (Nguyễn Đình Huấn)


NỘI DUNG:

Chương 1: Khái niệm chung
1.1 Thành phần, tính chất của không khí ẩm
1.2 Biểu đồ I - d
1.3 Ảnh hưởng của môi trường không khí đến sức khỏe con người và quá trình sản xuất
1.4 Sơ đồ tổ chức thông gió
Chương 2: Tính toán nhiệt thừa bên trong công trình
2.1 Tính toán lượng nhiệt tổn thất
2.2 Tính toán tỏa nhiệt
2.3 Thu nhiệt bức xạ mặt trời

Chương 3: Các thiết bị trong hệ thống thông gió
3.1 Những bộ phận chính của hệ thống thông gió
3.2 Miệng thổi và miệng hút không khí
3.3 Ống dẫn không khí và cách bố trí
3.4 Bộ phận thu và thải khí
3.5 Van điều chỉnh
3.6 Các thiết bị xử lý không khí
3.7 Gian máy
3.8 Một số thiết bị thông gió cục bộ
Chương 4: Tính toán thủy lực hệ thống thông gió
4.1 Khái niệm cơ bản
4.2 Tính tổn thất áp lực trên đường ống thông gió
4.3 Tính toán thủy lực hệ thống thông gió
4.4 Quạt
Chương 5: Thông gió tự nhiên
5.1 Sự phân bổ áp suất trên công trình
5.2 Đặc điểm khí động trên công trình
5.3 Tính toán thông gió tự nhiên
5.4 Tính toán thông gió tự nhiên kết hợp cơ khí
Phụ lục từ 1 đến 9

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK BÀI GIẢNG

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: