SÁCH - Kênh Vô Tuyến - Radio Channels (Nguyễn Văn Đức)


Kênh Vô Tuyến là phần từ cơ hàn nhất quyết định đến chất lượng của hệ thống vô tuyến. Do vậy, trước khi thiết kế một hệ thống vô tuyến việc nghiên cứu các đặc tính kênh truyền là nhiệm vụ đầu tiên. Dựa trên các đặc tính kênh truyền của kênh người ta mới lựa chọn các kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật điều chế tín hiệu ở băng tần cơ sở và ở giao diện vô tuyến, cũng như các phương pháp cân bằng kênh, lọc nhiễu và các kỹ thuật khác. Nói một cách khác, đặc tính kênh truyền quyết định đến chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ của hệ thống.

Trên thực tế người ta không thử nghiệm hệ thống trong khi thiết kế trên môi trường truyền dẫn thực tế mà người ta thử nghiệm hệ thống trong môi trường truyền dẫn phòng tạo. Điều này làm giảm đi nhiều giá thành và độ phức tạp của việc thiết kế hệ thống. Do vậy, kênh truyền dẫn cần được phỏng tạo để phục vụ cho việc thiết kế và tối ưu hệ thống.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: