SÁCH GIÁO KHOA - TIẾNG ANH LỚP 7 THÍ ĐIỂM (TẬP 1)


Được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh: Our Communities và Our Heritage. Mỗi chủ điểm được chia thành ba đơn vị bài học (Unit) tương ứng với ba chủ đề (Topic) của chương trình. Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện.


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD SÁCH

LINK DOWNLOAD AUDIO
M_tả

Không có nhận xét nào: