Tổ chức trò chơi trong dạy học tiếng anh lớp 7


Trong  thời kì đổi mới đất nước, nguồn lực con người có vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo những con người  phát triển về thể chất, trí tuệ, năng lực ứng dụng sáng tạo là vấn đề cấp bách. Công cuộc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học là nhiệm vụ, là trách nhiệm  của toàn ngành, của  từng nhà trường, của mỗi giáo viên ... Có thể nói: Đổi mới phương pháp là việc làm  cụ thể hoá chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước về giáo dục.
   
Môn Tiếng Anh trong thời kì hội nhập và phát triển, thời kì bùng nổ của công  nghệ thông tin có vai trò hết sức quan trọng. Tiếng Anh không đơn giản học để biết,  có nó  như món hàng trang sức mà thực tế nó không thể thiếu ngay trong cuộc sống sinh hoạt, học tập  và công tác ngày thường.
      Chính vậy, mục tiêu đặt ra trong dạy học bộ môn là: Hình thành, phát triển  kiến thức, kĩ năng cơ bản cho  HS,  vốn tri thức đó sẽ đặt nền móng cho các em để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống. Các em biết vận dụng nó như một công cụ giao tiếp và tư duy, biết sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp đơn giản và hiểu biết khái quát về nền văn minh nhân loại, nền văn hóa các nước qua từng bài học.
       Vậy làm thế nào để các em yêu thích bộ môn? làm thế nào để dạy học Tiếng Anh có chất lượng? Chúng ta không  thể không tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng  tạo các phương pháp dạy học tích cực trong từng tiết học, trong mỗi bài dạy...Trong đó tổ chức trò chơi là một hình thức dạy học tích cực.
2. Cơ sở thực tiễn:
          “ Đổi mới phương pháp” là một thuật ngữ  hết sức chung chung cho tất cả các môn học, các cấp học. Mỗi chúng ta cần có sự vận dụng sáng tạo theo đặc trưng môn  học mình phụ trách, phù hợp với từng kiểu bài và cho các đối tượng HS. Trong dạy học ngoại ngữ : phương pháp giao tiếp ( Communicative approach) mang tính đặc thù bộ môn. Việc tạo cho các em một môi trường giao tiếp có thể bỏ qua mọi áp lực, học hết mình,  thể hiện chính mình - đó chính là “ trò chơi trong tiết học Tiếng Anh”..

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: