Đồ án asembly thiết kế bộ đếm sản phẩm 6 kênh dùng on chip 89c51đề tài này như sau: đề tài này tương tự như một chương trình đếm sản phẩm. Với mỗi sản phẩm tương ứng là một xung. Có 6 băng chuyền và đặt trên đó là 6 cảm biến. Cứ mỗi sản phẩm đi qua cảm biến sẽ thông báo về cho VĐK. Việc của người quản lý là sử dụng bàn phím điện thoại để kiểm soát xem số sản phẩm trên mỗi băng chuyền là bao nhiêu thông qua thông tin hiển thị trên LCD 16:2.  Các kênh sẽ đếm các sản phẩm khi nào đủ 5000 sản phẩm thì sẽ quay về đếm lại từ 0. Qua đây ta có nhận xét:

Cảm biến sẽ cho đó là một sản phẩm khi có sườn lên của xung, ngược lại đó sẽ không phải là một sản phẩm hoàn chỉnh và bỏ qua.

Mỗi sản phẩm khi đi qua cảm biến sẽ mất một khoảng thời gian nhất định, điều này phụ thuộc vào tốc độ băng truyền và kích thước sản phẩm (tốc độ băng truyền ta có thể điều chỉnh được)

2 sản phẩm liên tiếp luôn có 1 khoảng cách nhất định hay nói cách khác, giữa 2 xung liên tiếp tồn tại 1 khoảng thời gian.

Vì các kênh hoạt động độc lập nên các cảm biến gửi tín hiệu về VĐK trong 1 thời điểm bất kì, không biết trước.

Bằng những phân tích trên ta có thể xây dựng được ý tưởng, từ đó xây dựng lên phần cứng như sau.

Ý tưởng thực hiện bài toán: vì các tín hiệu về VĐK là bất kì nên ta sẽ “bấm thời gian”. Sau 1 khoảng thời gian ta lại dừng và kiểm tra xem trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu sản phẩm đi qua.Công việc này sẽ được thực hiện liên tục VĐK sẽ lấy sản phẩm trong khoảng thời gian sau cộng thêm vào với sản phẩm ở những khoảng thời gian trước đó. 

Ta quy định khi nào có sườn lên của xung thì khi đó là 1 tín hiệu được gửi đến nên ta sẽ chọn flip- flop D để làm khối thu tin. Đầu D được đặt ở mức cao. Tín hiệu xung được đưa vào chân Clk. Mỗi khi có sườn lên của chân Clk thì đầu ra Q sẽ được set lên 1 và ta sẽ đọc giá trị ở đầu ra Q.

Thời gian sẽ do timer0 quy định, mỗi khi cờ tràn TF0 được set lên 1 thì sẽ báo có ngắt và sẽ chạy chương trình kiểm tra tín hiệu vào trên từng kênh. Kênh nào có tín hiệu thì sẽ tăng biến đếm ở kênh đấy lên 1, sau đó sẽ phát lệnh reset flip flop ở kênh đó để sẵn sàng thu xung tiếp theo.


II. Các linh kiện trong mạch.

1. Onchip 80c51

80c51 là bộ vi xử lý có 8 bit. Tức là nó chỉ có thể làm việc tối đa được với 8 bit dữ liệu ở cùng 1 thời  điểm. 80c51 có 4 cồng vào ra . Mỗi cổng rộng 8 bit.

Cấu trúc của vi điều khiển 80c51


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: