ĐỒ ÁN - TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CÔNG SUẤT 1000KG TRÊN H (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)


Phương pháp phân riêng bằng membrane hay còn gọi phương pháp lọc màng cho phép chúng ta tách các cấu tử có phân tử lượng khác nhau nhưng cùng hòa tan trong một pha lỏng hoặc tách các cấu tử rắn có kích thước rất nhỏ ra khỏi pha lỏng hoặc pha khí. Phương pháp phân riêng bằng membrane có một số điểm tương tự như phương pháp lọc. Membrane đóng vai trò vật ngăn để phân riêng các cấu tử. Tuy nhiên, áp suất là động lực duy nhất trong kỹ thuật membrane.

NỘI DUNG:

PHẦN 1. TỔNG QUAN 4
1.1. Cơ sở lý thuyết thiết bị chính 4
1.1.1. Khái niệm về membrane và phân loại 4
1.1.2. Các kỹ thuật membrane 8
1.1.3. Động học của quá trình membrane 14
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chính 20
1.2.1. Đặc tính của membrane 20
1.2.2. Đặc tính của nguyên liệu 22
1.2.3. Các thông số kỹ thuật của quá trình 24
1.3. Các thiết bị và mô tả đặc tính của từng thiết bị 25
1.3.1. Mô hình ống (Tubular module) 25
1.3.2. Membrane dạng khung bản (Plate and Frame Module) 26
1.3.3. Membrane dạng cuộn xoắn (Spiral Wound Module) 27
1.3.4. Membrane dạng sợi rỗng (Hollow fiber module) 28
1.4. Các hãng có thiết bị tương ứng 31
1.5. Ứng dụng trong chế biến thực phẩm 31
1.6. Các tài liệu tham khảo và website 33
PHẦN 2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THIẾT BỊ 34
2.1. Các thông số ban đầu và lựa chọn tiêu chuẩn 34
2.2. Sơ đồ công nghệ và giải thích công nghệ 39
2.3. Tính toán cho thiết bị chính 40
2.3.1. Lưu lượng cần lấy mỗi ngày 40
2.3.2. Tính bơm 41
2.3.3. Hệ thống lọc RO 43
a. Lựa chọn màng lọc 43
b. Tính toán số element cần sử dụng 45
d. Điều kiện hoạt động tối ưu cho hệ thống RO 48
2.3.4. Khử trùng nước bằng Clo 49
2.4. Sơ đồ thiết bị và giải thích thiết bị 51
2.5. Sơ đồ bố trí mặt bằng và diễn giải 52
2.6. Bảng dự trù các thiết bị 53
2.7. Tài liệu tham khảo 54
PHỤ LỤC 1: CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
PHỤ LỤC 2: BẢN VẼ THIẾT BỊ CHÍNH 56

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: