Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

Đồ án thiết kế mô phỏng - ĐKTĐ1- K52Chương 1: Mô hình hóa đối tượng

      Mục đích của chương này là giúp người đọc hiểu rõ hơn về mô hình trong việc phát triển hệ thống nói chung và các phương pháp để xây dựng mô hình của đối tượng.“Không có mô hình nào chính xác, nhưng có một số mô hình có ích”, nhiệm vụ của chương này chính là việc đi tìm một số mô hình có ích cho nhiệm vụ phát triển hệ thống.

1. Giới thiệu chungChương 1: Mô hình hóa đối tượng

      Mục đích của chương này là giúp người đọc hiểu rõ hơn về mô hình trong việc phát triển hệ thống nói chung và các phương pháp để xây dựng mô hình của đối tượng.“Không có mô hình nào chính xác, nhưng có một số mô hình có ích”, nhiệm vụ của chương này chính là việc đi tìm một số mô hình có ích cho nhiệm vụ phát triển hệ thống.

1. Giới thiệu chung

M_tả
M_tả

Chiết xuất, phân lập epigallocatechin gallate từ trà xanh (Camellia sinensis L.) làm chất đối chiếuQuy trình chiết xuất EGCG, catechin, acid galic từ trà xanh DL 97 trong ethanol 600 có hỗ trợ siêu âm và tinh chế bằng sắc ký thu được EGCG, EC và acid galic có độ tinh khiết (≥ 95%). Với phương pháp chiết xuất đơn giản dễ áp dụng như trên, chúng tôi đã tạo ra được sản phẩm đạt tiêu chuẩn làm chất chuẩn đối chiếu là epigallocatechin gallat (EGCG), catechin và acid galic. Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ nghiệm và so sánh với tài liệu đã công bố.Quy trình chiết xuất EGCG, catechin, acid galic từ trà xanh DL 97 trong ethanol 600 có hỗ trợ siêu âm và tinh chế bằng sắc ký thu được EGCG, EC và acid galic có độ tinh khiết (≥ 95%). Với phương pháp chiết xuất đơn giản dễ áp dụng như trên, chúng tôi đã tạo ra được sản phẩm đạt tiêu chuẩn làm chất chuẩn đối chiếu là epigallocatechin gallat (EGCG), catechin và acid galic. Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ nghiệm và so sánh với tài liệu đã công bố.

M_tả
M_tả

Tính toán và lựa chọn ống chống cho giếng khai thác dầu tại xí nghiệp liên doanh dầu khí VietsovpetroTrong các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khoan dầu khí thì việc hoàn thiện cơ sở khoa học thiết kế và dự toán xây dựng giếng có vai trò quan trọng nhất.

Thiết kế giếng khoan là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền khoa học sản xuất.Các giếng khoan dầu và khí là những công trình mang tính đặc thù .Các công trình này thường thi công trong điều kiện địa lí-kỹ thuật và môi trường làm việc hết sức phức tạp ,giá thành công trình dao động từ vài triệu đô đến hàng chục triệu đô la Mỹ.Chính vì vậy ,quá trình thi công xây dựng giếng không thể không thực hiện một cách cụ thể,chi tiết và chuyên môn hóa cao các công việc của từng giai đoạn.Trong các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khoan dầu khí thì việc hoàn thiện cơ sở khoa học thiết kế và dự toán xây dựng giếng có vai trò quan trọng nhất.

Thiết kế giếng khoan là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền khoa học sản xuất.Các giếng khoan dầu và khí là những công trình mang tính đặc thù .Các công trình này thường thi công trong điều kiện địa lí-kỹ thuật và môi trường làm việc hết sức phức tạp ,giá thành công trình dao động từ vài triệu đô đến hàng chục triệu đô la Mỹ.Chính vì vậy ,quá trình thi công xây dựng giếng không thể không thực hiện một cách cụ thể,chi tiết và chuyên môn hóa cao các công việc của từng giai đoạn.

M_tả
M_tả

Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy CNCNgày nay máy CNC không còn là khái niệm xa lạ  tại Việt Nam. Máy CNC xuất hiện tại hầu hết các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là trong công nghiệp. Tuy nhiên hầu hết các máy CNC trong nước đều là nhập từ  một số  nước như Đức, Nhật và Trung Quốc, và giá thành các máy CNC đều rất cao. Những máy CNC thiết kế  và sản xuất tại việt nam còn rất ít và hầu như chỉ  dừng lại  ở  mức độ  “chế  máy CNC chạy được”.  Do vậy chúng em đã quyết định chọn đề  tài thiết kế  hệ  thống điều khiển cho máy CNC, để mong rằng trong một tương lai gần, những máy CNC được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam sẽ có chất lượng tốt hơn và ngày càng phổ biến hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học công nghệ trong nước.

Trong đề tài đồ án môn tốt nghiệp, mục tiêu trước tiên mà em hướng tới là chế tạo được mô hình máy CNC hoạt động ổn định với sai số nhỏ, sau đó em hướng tới khắc phục dao động, sai số  và nâng cao tính tự  động của máy như khả  năng thay dao tự  động, hệ  thống cấp phôi tự  động... Tuy nhiên do  kinh nghiệm còn hạn chế và thời gian thực hiện có hạn, nên đồ án của em còn những thiếu xót, và  mục tiêu ổn định dao động và thiết kế modun thay dao tự động và hệ thống cấp phôi tự động em chưa thể hoàn thiện. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để hoàn thiện hơn để tài.Ngày nay máy CNC không còn là khái niệm xa lạ  tại Việt Nam. Máy CNC xuất hiện tại hầu hết các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là trong công nghiệp. Tuy nhiên hầu hết các máy CNC trong nước đều là nhập từ  một số  nước như Đức, Nhật và Trung Quốc, và giá thành các máy CNC đều rất cao. Những máy CNC thiết kế  và sản xuất tại việt nam còn rất ít và hầu như chỉ  dừng lại  ở  mức độ  “chế  máy CNC chạy được”.  Do vậy chúng em đã quyết định chọn đề  tài thiết kế  hệ  thống điều khiển cho máy CNC, để mong rằng trong một tương lai gần, những máy CNC được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam sẽ có chất lượng tốt hơn và ngày càng phổ biến hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học công nghệ trong nước.

Trong đề tài đồ án môn tốt nghiệp, mục tiêu trước tiên mà em hướng tới là chế tạo được mô hình máy CNC hoạt động ổn định với sai số nhỏ, sau đó em hướng tới khắc phục dao động, sai số  và nâng cao tính tự  động của máy như khả  năng thay dao tự  động, hệ  thống cấp phôi tự  động... Tuy nhiên do  kinh nghiệm còn hạn chế và thời gian thực hiện có hạn, nên đồ án của em còn những thiếu xót, và  mục tiêu ổn định dao động và thiết kế modun thay dao tự động và hệ thống cấp phôi tự động em chưa thể hoàn thiện. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để hoàn thiện hơn để tài.

M_tả
M_tả

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả can thiệp qua da ở bệnh nhân hẹp 03 thân động mạch vành mạn tính có SYNTAX ≤ 22Bệnh  nhân  Việt  Nam  bệnh  03  thân  động  mạch  vành  mạn  tính  điểm Syntax    22  có các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng  và kết quả  điều trị  can thiệp qua da chung cũng như có liên quan đến các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vẫn chưa sáng tỏ. Hiện tại, chưa có một nghiên cứu toàn diện về bệnh 03 thân động mạch vành  mạn tính Syntax   22. Vì  vậy,  chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm các mục tiêu sau:

1.  Khảo sát  đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng  ở  bệnh nhân hẹp  03  thân động mạch vành mạn tính có Syntax  22 được can thiệp qua da.

2. Đánh giá kết quả  can thiệp  bệnh nhân hẹp  03  thân động mạch vành mạn tính có Syntax  22 sau 12 tháng.Bệnh  nhân  Việt  Nam  bệnh  03  thân  động  mạch  vành  mạn  tính  điểm Syntax    22  có các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng  và kết quả  điều trị  can thiệp qua da chung cũng như có liên quan đến các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vẫn chưa sáng tỏ. Hiện tại, chưa có một nghiên cứu toàn diện về bệnh 03 thân động mạch vành  mạn tính Syntax   22. Vì  vậy,  chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm các mục tiêu sau:

1.  Khảo sát  đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng  ở  bệnh nhân hẹp  03  thân động mạch vành mạn tính có Syntax  22 được can thiệp qua da.

2. Đánh giá kết quả  can thiệp  bệnh nhân hẹp  03  thân động mạch vành mạn tính có Syntax  22 sau 12 tháng.

M_tả
M_tả

Extracorporeal Membrane Oxygenation (Dr. Tenzin Yoezer KGUMSB)ECMO is an extracorporeal technique of providing prolonged cardiac and respiratory support to persons whose heart and lungs are unable to provide an adequate amount of gas exchange or perfusion to sustain life. 

 The technology of ECMO - derived from CPB

 Provide cardiopulmonary support in severe heart or lung failure unresponsive to optimal conventional care ECMO is an extracorporeal technique of providing prolonged cardiac and respiratory support to persons whose heart and lungs are unable to provide an adequate amount of gas exchange or perfusion to sustain life. 

 The technology of ECMO - derived from CPB

 Provide cardiopulmonary support in severe heart or lung failure unresponsive to optimal conventional care 

M_tả
M_tả

Đánh giá ổn định điện áp lưới điện trong hệ thống điệnỔn định điện áp  là một vấn đề đã và đang được nghiên cứu nhiều ở các nước phát  triển  trên  thế  giới,  nhất  là  trong  cơ  chế  thị  trường  điện  do  tác  hại  của  hiệntượng m ất ổn định điện áp là  rất  lớn, có  thể đưa hệ thống điện đến tình trạng sụp đổ điện áp từng phần hoặc hoàn toàn.

Mất  ổn  định  điện  áp  hay  sụp  đổ  điện  áp  là  sự  cố  nghiêm  trọng  trong  vận hành  hệ  thống  điện,  làm mất  điện  trên  một  vùng  hay  diện  rộng  gây  thiệt  hại  lớn  về kinh tế, chính trị, xã hội.

Với  lý  do  nêu  trên,  việc  đánh  giá  ổn  định  điện  áp  lưới  điện  là  rất  cần  thiết trong  thực  tế  hiện  nay  và  tương  lai,  vì  vậy  em  chọn  luận  văn  thạc  sĩ  với  đề  tài: “Đánh giá ổn định điện áp lưới điện trong hệ thống điện”Ổn định điện áp  là một vấn đề đã và đang được nghiên cứu nhiều ở các nước phát  triển  trên  thế  giới,  nhất  là  trong  cơ  chế  thị  trường  điện  do  tác  hại  của  hiệntượng m ất ổn định điện áp là  rất  lớn, có  thể đưa hệ thống điện đến tình trạng sụp đổ điện áp từng phần hoặc hoàn toàn.

Mất  ổn  định  điện  áp  hay  sụp  đổ  điện  áp  là  sự  cố  nghiêm  trọng  trong  vận hành  hệ  thống  điện,  làm mất  điện  trên  một  vùng  hay  diện  rộng  gây  thiệt  hại  lớn  về kinh tế, chính trị, xã hội.

Với  lý  do  nêu  trên,  việc  đánh  giá  ổn  định  điện  áp  lưới  điện  là  rất  cần  thiết trong  thực  tế  hiện  nay  và  tương  lai,  vì  vậy  em  chọn  luận  văn  thạc  sĩ  với  đề  tài: “Đánh giá ổn định điện áp lưới điện trong hệ thống điện”

M_tả
M_tả

Sử dụng năng lượng điện trên ôtô và phương pháp kết hợp phương tiện hiện nay sử dụng chung với năng lượng điệnTừ bao lâu nay Năng lượng sử dụng luôn đóng góp một phần đáng kể cho sự phát triển của toàn cầu. Việc sử dụng năng lượng cho những sinh hoạt,sản xuất… của con người một phần làm cho cạn kiệt những loại năng lượng truyền thống, bên cạnh đó gây ảnh hưởng không ít đến môi trường sinh thái. Sự phát sinh ô nhiễm môi trường đáng kể nhất là vấn đề khói xả sinh ra từ động cơ đốt trong. Như  chúng ta đã biết thì giao thông và vận tải là lĩnh vực sử dụng động cơ đốt trong với 2 loại nhiên liệu truyền thống xăng và diesel chiếm số lượng nhiều nhất.

Để giải quyết vấn đề lâu dài chúng ta cần nghiên cứu và tìm kiếm các loại nhiên liệu mới có khả năng thay thế được hai loại nhiên liệu truyền thống. Bên cạnh đó vấn đề cấp bách mà chúng ta cũng cần quan tâm là hạn chế và kiểm soát mức độ ô nhiễm của các phương tiện giao thông hiện nay.

Có rất nhiều loại nhiên liệu đang được nghiên cứu để ứng dụng cho ngành công nghiệp ôtô. Một trong những năng lượng đó là năng lượng điện. Trong chương trình học sau đại học ngành ôtô – máy kéo chúng tôi được học tập và nghiên cứu môn  “Năng lượng mới trên ôtô “ .Trong tiểu luận này chúng em xin trình bày tiểu luận “Sử dụng năng lượng điện trên ôtô và phương pháp kết hợp phương tiện hiện nay sử dụng chung với năng lượng điện “.Từ bao lâu nay Năng lượng sử dụng luôn đóng góp một phần đáng kể cho sự phát triển của toàn cầu. Việc sử dụng năng lượng cho những sinh hoạt,sản xuất… của con người một phần làm cho cạn kiệt những loại năng lượng truyền thống, bên cạnh đó gây ảnh hưởng không ít đến môi trường sinh thái. Sự phát sinh ô nhiễm môi trường đáng kể nhất là vấn đề khói xả sinh ra từ động cơ đốt trong. Như  chúng ta đã biết thì giao thông và vận tải là lĩnh vực sử dụng động cơ đốt trong với 2 loại nhiên liệu truyền thống xăng và diesel chiếm số lượng nhiều nhất.

Để giải quyết vấn đề lâu dài chúng ta cần nghiên cứu và tìm kiếm các loại nhiên liệu mới có khả năng thay thế được hai loại nhiên liệu truyền thống. Bên cạnh đó vấn đề cấp bách mà chúng ta cũng cần quan tâm là hạn chế và kiểm soát mức độ ô nhiễm của các phương tiện giao thông hiện nay.

Có rất nhiều loại nhiên liệu đang được nghiên cứu để ứng dụng cho ngành công nghiệp ôtô. Một trong những năng lượng đó là năng lượng điện. Trong chương trình học sau đại học ngành ôtô – máy kéo chúng tôi được học tập và nghiên cứu môn  “Năng lượng mới trên ôtô “ .Trong tiểu luận này chúng em xin trình bày tiểu luận “Sử dụng năng lượng điện trên ôtô và phương pháp kết hợp phương tiện hiện nay sử dụng chung với năng lượng điện “.

M_tả
M_tả

Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Năng lượng mới sử dụng trên ô tô1.3. Mục tiêu của đề tài

Nghiên cứu cơ sở  lý thuyết về  các nguồn nhiên liệu thay thế  sử  dụng trên động cơ đốt trong. Nắm vững được các nguồn nhiên liệu thay thế hiện nay ở trong nước và trên thế giới. 

1.4. Đối tương và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài “Nghiên cứu nhiên liệu thay thế  sử dụng trên ô tô” mang tính ứng dụng cao trong việc dạy học. Nhằm giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về môn học “năng lượng mới trên ô tô” 1.3. Mục tiêu của đề tài

Nghiên cứu cơ sở  lý thuyết về  các nguồn nhiên liệu thay thế  sử  dụng trên động cơ đốt trong. Nắm vững được các nguồn nhiên liệu thay thế hiện nay ở trong nước và trên thế giới. 

1.4. Đối tương và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài “Nghiên cứu nhiên liệu thay thế  sử dụng trên ô tô” mang tính ứng dụng cao trong việc dạy học. Nhằm giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về môn học “năng lượng mới trên ô tô” 

M_tả
M_tả

TIỂU LUẬN - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ VALVETRONICNếu trong cơ thể con người trái tim là bộ phận hết sức quan trọng thì đối với một con xe bộ phận được coi là trái tim và có thể nó quyết định đến 50% giá trị của chiếc xe ấy là “động cơ”. Trong thời đại công nghiệp 4.0 sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ô tô vô cùng gay gắt, đặt biệt trong một phân khúc lại có sự xuất hiện của nhiều hãng xe thì một động cơ tốt có thể giành sự ưu ái của khách hàng. Vì thế để không bị bỏ lại phía sau các hãng ô tô luôn luôn cải tiến động cơ của mình, tránh việc “bình mới, rượu cũ”. Ngoài việc cải tiến piston và xilanh thì việc thay đổi hệ thống phân phối khí cũng góp phần tăng hiệu suất của động cơ. Một trong những hệ thống phân phối khí nổi tiếng nhất trong giới xe cộ đó là hệ thống phân phối khí Valvetronic của thương hiệu xe đến từ Đức – BMW.

Tiền thân của hệ thống phân phối khí Valvetronic là hệ thống phân khối khí Vanos. Tuy nhiên hệ thống Vanos mới chỉ thay đổi được thời điểm phối khí mà chưa tác động sâu vào độ nâng xupap vì thế để tối ưu việc nạp, xả nhiên liệu hệ thống Valvetronic đã ra đời để có thể thay đổi được độ nâng xupap.NỘI DUNG:Nếu trong cơ thể con người trái tim là bộ phận hết sức quan trọng thì đối với một con xe bộ phận được coi là trái tim và có thể nó quyết định đến 50% giá trị của chiếc xe ấy là “động cơ”. Trong thời đại công nghiệp 4.0 sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ô tô vô cùng gay gắt, đặt biệt trong một phân khúc lại có sự xuất hiện của nhiều hãng xe thì một động cơ tốt có thể giành sự ưu ái của khách hàng. Vì thế để không bị bỏ lại phía sau các hãng ô tô luôn luôn cải tiến động cơ của mình, tránh việc “bình mới, rượu cũ”. Ngoài việc cải tiến piston và xilanh thì việc thay đổi hệ thống phân phối khí cũng góp phần tăng hiệu suất của động cơ. Một trong những hệ thống phân phối khí nổi tiếng nhất trong giới xe cộ đó là hệ thống phân phối khí Valvetronic của thương hiệu xe đến từ Đức – BMW.

Tiền thân của hệ thống phân phối khí Valvetronic là hệ thống phân khối khí Vanos. Tuy nhiên hệ thống Vanos mới chỉ thay đổi được thời điểm phối khí mà chưa tác động sâu vào độ nâng xupap vì thế để tối ưu việc nạp, xả nhiên liệu hệ thống Valvetronic đã ra đời để có thể thay đổi được độ nâng xupap.NỘI DUNG:

M_tả
M_tả

ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT HỌC LỆNH GẮP SẢN PHẨM TRÊN BĂNG CHUYỀNVới nghành công nghiệp của Việt Nam thì robot chưa được xuất hiện nhiều trong các dây chuyền sản xuất. Vì sản phẩm này còn quá đắt với thị trường Việt Nam.

Nhằm nội địa hóa sản phẩm, góp phần nào đó nâng cao năng xuất lao động , phát triển công nghệ chế tạo robot ở nước ta, cũng như nghiên cứu chuyên sâu về Robot, nên em đã chọn đề tài “ Cánh tay robot học lệnh gắp sản phẩm trên băng chuyền ”.

Đề tài này hướng tới có thể thay thế các bộ điều khiển cùa các nhà máy, công ty và xây dựng thuật điều khiển tối ưu cho các đối tượng sản xuất, đồng thời sử dụng đề tài này để làm đồ án chuyên ngành của mình.

II.  Mục tiêu, nhiệm vụ Với nghành công nghiệp của Việt Nam thì robot chưa được xuất hiện nhiều trong các dây chuyền sản xuất. Vì sản phẩm này còn quá đắt với thị trường Việt Nam.

Nhằm nội địa hóa sản phẩm, góp phần nào đó nâng cao năng xuất lao động , phát triển công nghệ chế tạo robot ở nước ta, cũng như nghiên cứu chuyên sâu về Robot, nên em đã chọn đề tài “ Cánh tay robot học lệnh gắp sản phẩm trên băng chuyền ”.

Đề tài này hướng tới có thể thay thế các bộ điều khiển cùa các nhà máy, công ty và xây dựng thuật điều khiển tối ưu cho các đối tượng sản xuất, đồng thời sử dụng đề tài này để làm đồ án chuyên ngành của mình.

II.  Mục tiêu, nhiệm vụ 

M_tả
M_tả

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy sấy thăng hoa năng suất 1,5kg trên mẻ1. Tên đề tài: 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy sấy thăng hoa năng suất 1,5 kg/mẻ. 

2. Nhiệm vụ đề tài 

(1) Nghiên cứu cơ sở lý thuyết sấy thăng hoa 

(2) Tính toán thiết kế máy sấy thăng hoa.  

(3) Chế tạo, vận hành máy sấy thăng hoa. 

(3) Thu thập, xử lý, đánh giá và nhận xét số liệu thu được sau khi vận hành để từ đó 

điều chỉnh phù hợp và rút ra kết luận, kiến nghị. 

3. Sản phẩm của đề tài 

- Mô hình thực tế 

- Báo cáo đồ án tốt nghiệp 1. Tên đề tài: 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy sấy thăng hoa năng suất 1,5 kg/mẻ. 

2. Nhiệm vụ đề tài 

(1) Nghiên cứu cơ sở lý thuyết sấy thăng hoa 

(2) Tính toán thiết kế máy sấy thăng hoa.  

(3) Chế tạo, vận hành máy sấy thăng hoa. 

(3) Thu thập, xử lý, đánh giá và nhận xét số liệu thu được sau khi vận hành để từ đó 

điều chỉnh phù hợp và rút ra kết luận, kiến nghị. 

3. Sản phẩm của đề tài 

- Mô hình thực tế 

- Báo cáo đồ án tốt nghiệp 

M_tả
M_tả

Thiết kế mô hình mạ đồng – Niken trong phòng thí nghiệm (Thuyết minh + Slide)1. Tên đồ án môn học: Thiết kế mô hình mạ đồng – Niken trong phòng thí nghiệm

2. Nhiệm vụ của đồ án:

­ Tổng quan về mô hình mạ Đồng – Niken trong phòng thí nghiệm 

­ Thực nghiệm: 

­ Tính toán, thiết kế hệ thống mô hình mạ Đồng – Niken trong phòng thí nghiệm

­ Lắp đặt mô hình mạ Đồng – Niken trong phòng thí nghiệm

­ Sản xuất bulong và trang sức bằng mô hình mạ Đồng – Niken trong phòng thí nghiệm1. Tên đồ án môn học: Thiết kế mô hình mạ đồng – Niken trong phòng thí nghiệm

2. Nhiệm vụ của đồ án:

­ Tổng quan về mô hình mạ Đồng – Niken trong phòng thí nghiệm 

­ Thực nghiệm: 

­ Tính toán, thiết kế hệ thống mô hình mạ Đồng – Niken trong phòng thí nghiệm

­ Lắp đặt mô hình mạ Đồng – Niken trong phòng thí nghiệm

­ Sản xuất bulong và trang sức bằng mô hình mạ Đồng – Niken trong phòng thí nghiệm

M_tả
M_tả

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAXSURE KIỂM TRA CÁC YẾU TỐ THỦY TĨNH TÀU 13.500 DWTTuy nhiên với nhiên với thời gian và kiến thức còn hạn chế, nội dung đềtài chỉgiới hạn những nội dung cụthểnhưsau: 

  Xác định cơsởlý thuyết cho quá trình kiểm tra thuỷtĩnh tàu. 

  Tổng quan vềMaxsurf và khảnăng  ứng dụng của Maxsurf trong công tác thiết kếtàu. 

  Tiến  hành  đưa  tuyến  hình  tàu  13.500  DWT  vào  chương  trình  hỗ trợ kiểm tra các yếu tốthuỷtĩnh tàu thuỷ. Tuy nhiên với nhiên với thời gian và kiến thức còn hạn chế, nội dung đềtài chỉgiới hạn những nội dung cụthểnhưsau: 

  Xác định cơsởlý thuyết cho quá trình kiểm tra thuỷtĩnh tàu. 

  Tổng quan vềMaxsurf và khảnăng  ứng dụng của Maxsurf trong công tác thiết kếtàu. 

  Tiến  hành  đưa  tuyến  hình  tàu  13.500  DWT  vào  chương  trình  hỗ trợ kiểm tra các yếu tốthuỷtĩnh tàu thuỷ. 

M_tả
M_tả

TÍNH TOÁN THỦY TĨNH VÀ ỔN ĐỊNH MỘT SỐ MẪU TÀU BẰNG PHẦN MỀM MAXSURFNgày nay, cùng với sự  phát triển của công nghệ  thông tin, rất nhiều phấn mềm đã được ra đời để phục vụ cho công việc tính toán, thiết kế trong các ngành kỹ thuật đòi hỏi tính chính xác cao, ngành Kỹ thuật tàu thủy cũng không phải là ngoại lệ. Và một trong những phần mềm được sử dụng phổ biến để tính toán thủy tĩnh và ổn định cho tàu thủy chính là Maxsurf. Hiện nay, phần mềm này cũng được các giảng viên ngành Kỹ thuật tàu thủy, Trường Đại học Nha Trang ứng dụng trong việc giảng dạy, tính toán và mang lại kết quả hợp lý, đáng tin cậy.

Ngoài ra, việc nghiên cứu đề  tài này còn nhằm mục đích tạo bộ  dữ  liệu phục vụ  cho việc đối sánh với dữ  liệu từ  đề  tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng hệ  thống các bài tập mẫu phục vụ môn học Lý thuyết tàu thủy và Thiết kế tàu thủy bằng phần mềm MAAT Hydro”. 

Chính vì những lý do nói trên, tôi được Bộ  môn Kỹ  thuật tàu thủy  –  Khoa Kỹ thuật giao thông giao thực hiện đề  tài : “Tính toán thủy tĩnh và ổn định một số mẫu tàu bằng phần mềm Maxsurf”Ngày nay, cùng với sự  phát triển của công nghệ  thông tin, rất nhiều phấn mềm đã được ra đời để phục vụ cho công việc tính toán, thiết kế trong các ngành kỹ thuật đòi hỏi tính chính xác cao, ngành Kỹ thuật tàu thủy cũng không phải là ngoại lệ. Và một trong những phần mềm được sử dụng phổ biến để tính toán thủy tĩnh và ổn định cho tàu thủy chính là Maxsurf. Hiện nay, phần mềm này cũng được các giảng viên ngành Kỹ thuật tàu thủy, Trường Đại học Nha Trang ứng dụng trong việc giảng dạy, tính toán và mang lại kết quả hợp lý, đáng tin cậy.

Ngoài ra, việc nghiên cứu đề  tài này còn nhằm mục đích tạo bộ  dữ  liệu phục vụ  cho việc đối sánh với dữ  liệu từ  đề  tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng hệ  thống các bài tập mẫu phục vụ môn học Lý thuyết tàu thủy và Thiết kế tàu thủy bằng phần mềm MAAT Hydro”. 

Chính vì những lý do nói trên, tôi được Bộ  môn Kỹ  thuật tàu thủy  –  Khoa Kỹ thuật giao thông giao thực hiện đề  tài : “Tính toán thủy tĩnh và ổn định một số mẫu tàu bằng phần mềm Maxsurf”

M_tả
M_tả

Thiết kế quy trình công nghệ và trang bị công nghệ chế tạo gối đỡ trục máy bơm chân không cho máy thuốc lá2- Nội dung phần thuyết minh.

- Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.

- Phân tích tính công nghệ trong kết cấu.

- Xác định dạng sản xuất.

- Chọn phương pháp chế tạo phôi.

- Lập thứ tự các nguyên công.

- Tính và tra lượng dư.

- Tính toán và tra chế độ cắt.

- Tính và thiết kế các đồ gá.2- Nội dung phần thuyết minh.

- Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.

- Phân tích tính công nghệ trong kết cấu.

- Xác định dạng sản xuất.

- Chọn phương pháp chế tạo phôi.

- Lập thứ tự các nguyên công.

- Tính và tra lượng dư.

- Tính toán và tra chế độ cắt.

- Tính và thiết kế các đồ gá.

M_tả
M_tả

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ sản lượng 6000 chiếc mỗi năm - Hoàng Minh Tiến (Thuyết minh + Bản vẽ)PHẦN I. ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ.

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết: Giá đỡ.( hình vẽ trang trước).

Vật liệu: Gang xám GX15-32.

PHẦN II. SỐ LIỆU BAN ĐẦU:

  Sản lượng hàng năm : N1=6000 chi tiết.

  Điều kiện sản xuất : Tự chọn.

PHẦN III. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN.


I. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT.

 Căn cứ vào bản vẽ chi tiết ta có nhận xét sau:

- Gối đỡ có dạng hình trụ tròn,trong có khoan các lỗ , từ đó ta thấy gối đỡ là chi tiết dạng hộp.

- Gối đỡ dùng để đỡ các trục quay trong máy. Bề mặt làm việc chủ yếu là các lỗ: PHẦN I. ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ.

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết: Giá đỡ.( hình vẽ trang trước).

Vật liệu: Gang xám GX15-32.

PHẦN II. SỐ LIỆU BAN ĐẦU:

  Sản lượng hàng năm : N1=6000 chi tiết.

  Điều kiện sản xuất : Tự chọn.

PHẦN III. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN.


I. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT.

 Căn cứ vào bản vẽ chi tiết ta có nhận xét sau:

- Gối đỡ có dạng hình trụ tròn,trong có khoan các lỗ , từ đó ta thấy gối đỡ là chi tiết dạng hộp.

- Gối đỡ dùng để đỡ các trục quay trong máy. Bề mặt làm việc chủ yếu là các lỗ: 

M_tả
M_tả

Ứng dụng kỹ thuật thủy canh (Hydroponics) trồng một số rau theo mô hình gia đình tại địa bàn Đăk LăkĐể góp phần thực hiện ñược ñiều ñó, ñã có nhiều ñề  án ñược nghiên cứu ñể trồng rau trong nhà, trên ban công, sân thượng … như : ứng dụng kỹ thuật thủy canh bằng hộp xốp, kỹ thuật khí canh, kỹ thuật màng dinh dưỡng NFT và kỹ thuật dòng chảy sâu DFT vào trồng rau an  toàn tại nhà trong ñô thị. Tuy nhiên những phương pháp nói trên yêu cầu kỹ thuật tương ñối phức tạp, tỷ mỷ, và chăm sóc khó nên chưa ñược phổ biến.

Đứng  trước  thực  trạng  này,  chúng  tôi  tiến  hành  nghiên  cứu  ñề  tài: “Ứng  dụng  kỹ  thuật thủy canh (Hydroponics) trồng mộtsố rau theo mô hình gia ñình tại ñịa bàn Đăk Lăk”với mục ñích của ñề tài là: 

Góp phần cải tiến và phổ biến các mô hình trồng rauthủy canh tại nhà trong ñô thị. Đây sẽ là một kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh nhưng ñơn giản, dễ làm và ñảm bảo cung cấp ñủ thức ăn xanh cho bữa ăn gia ñình, ñặc biệt là các gia ñình ở ñô thị  với diện tích từ 3 – 4 m2. Để góp phần thực hiện ñược ñiều ñó, ñã có nhiều ñề  án ñược nghiên cứu ñể trồng rau trong nhà, trên ban công, sân thượng … như : ứng dụng kỹ thuật thủy canh bằng hộp xốp, kỹ thuật khí canh, kỹ thuật màng dinh dưỡng NFT và kỹ thuật dòng chảy sâu DFT vào trồng rau an  toàn tại nhà trong ñô thị. Tuy nhiên những phương pháp nói trên yêu cầu kỹ thuật tương ñối phức tạp, tỷ mỷ, và chăm sóc khó nên chưa ñược phổ biến.

Đứng  trước  thực  trạng  này,  chúng  tôi  tiến  hành  nghiên  cứu  ñề  tài: “Ứng  dụng  kỹ  thuật thủy canh (Hydroponics) trồng mộtsố rau theo mô hình gia ñình tại ñịa bàn Đăk Lăk”với mục ñích của ñề tài là: 

Góp phần cải tiến và phổ biến các mô hình trồng rauthủy canh tại nhà trong ñô thị. Đây sẽ là một kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh nhưng ñơn giản, dễ làm và ñảm bảo cung cấp ñủ thức ăn xanh cho bữa ăn gia ñình, ñặc biệt là các gia ñình ở ñô thị  với diện tích từ 3 – 4 m2. 

M_tả
M_tả

Tính toán kết cấu cống ngầm có kể tới tải trọng động đất bằng phương pháp phần tử hữu hạnCống ngầm đã được sử dụng rất phổ biến và phát triển ngày càng hiện đại. Cống ngầm được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng đô thị và các công trình có chức năng đặc biệt.

Khác với những kết cấu trên mặt đất chỉ có móng chịu tác dụng tương hỗ với đất nền, cống ngầm làm việc trong điều kiện đất bao bọc xung quanh. Đất vừa là môi trường nền cống tựa lên, vừa là môi trường áp lực của tải trọng (xe cộ) từ trên mặt đất truyền xuống. Môi trường này biến dạng cùng với ống dẫn nên các áp lực từ đất đắp tác dụng vào cống phụ thuộc vào chiều sâu cột đất tác dụng, tính chất cơ lý của đất, độ cứng của cống, cách tựa cũng như cách đặt cống trên nền. Vì vậy cống ngầm chịu tác dụng của trọng lượng bản thân, áp lực đất, áp lực nước trong và ngoài cống, các tải trọng từ trên mặt đất truyền xuống, các tác dụng nhiệt và động đất…. Việc tính toán kết cấu cống ngầm để xác định hình dạng kết cấu công trình đảm bảo an toàn ổn định trong quá trình vận hành là cần thiết và có tính ứng dụng thực tế cao.Cống ngầm đã được sử dụng rất phổ biến và phát triển ngày càng hiện đại. Cống ngầm được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng đô thị và các công trình có chức năng đặc biệt.

Khác với những kết cấu trên mặt đất chỉ có móng chịu tác dụng tương hỗ với đất nền, cống ngầm làm việc trong điều kiện đất bao bọc xung quanh. Đất vừa là môi trường nền cống tựa lên, vừa là môi trường áp lực của tải trọng (xe cộ) từ trên mặt đất truyền xuống. Môi trường này biến dạng cùng với ống dẫn nên các áp lực từ đất đắp tác dụng vào cống phụ thuộc vào chiều sâu cột đất tác dụng, tính chất cơ lý của đất, độ cứng của cống, cách tựa cũng như cách đặt cống trên nền. Vì vậy cống ngầm chịu tác dụng của trọng lượng bản thân, áp lực đất, áp lực nước trong và ngoài cống, các tải trọng từ trên mặt đất truyền xuống, các tác dụng nhiệt và động đất…. Việc tính toán kết cấu cống ngầm để xác định hình dạng kết cấu công trình đảm bảo an toàn ổn định trong quá trình vận hành là cần thiết và có tính ứng dụng thực tế cao.

M_tả
M_tả

THIẾT KẾ BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC BUCK ĐỂ NẠP ACQUI TỪ PANEL PV (Nguyễn Cao Kỳ)Ngày nay, các bộ biến đổi sử dụng trong các hệ thống rất thông dụng bởi hiệu suất va chất lượng điện áp. Các bộ biến đổi điện áp một chiều là một trong những bộ biến đổi được sử dụng nhiều nhất. 

Trong đó, bộ biến đổi giảm áp (Buck Converter) sẽ cho điện áp đầu ra giảm đi so với điện áp đầu vào. Nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị hay hệ thống khác nhau như: cấp nguồn cho máy tính và laptop, các bộ sạc điện thoại, nạp pin từ năng lượng mặt trời… Ngày nay, các bộ biến đổi sử dụng trong các hệ thống rất thông dụng bởi hiệu suất va chất lượng điện áp. Các bộ biến đổi điện áp một chiều là một trong những bộ biến đổi được sử dụng nhiều nhất. 

Trong đó, bộ biến đổi giảm áp (Buck Converter) sẽ cho điện áp đầu ra giảm đi so với điện áp đầu vào. Nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị hay hệ thống khác nhau như: cấp nguồn cho máy tính và laptop, các bộ sạc điện thoại, nạp pin từ năng lượng mặt trời… 

M_tả
M_tả

D. Luận văn kỹ thuật