SÁCH - Giáo Trình Cấp Thoát Nước Trong Nhà (Bộ Xây Dựng) FullCấp thoát nước trong nhà là học phần chuyên ngành đối với các trường đại học - cao đẳng kỹ thuật có đào tạo kỹ sư hoặc cử nhân cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước, đồng thời nó cũng là một học phần cơ sở của các trường đào tạo kỹ thuật hoặc cử nhân cao đẳng kỹ thuật của ngành Xây dựng.

Cuốn giáo trình này được biên soạn theo nội dung chương trình của học phần về Cấp thoát nước trong nhà nhằm giúp sinh viên chuyên ngành hệ cao đẳng có đủ tài liệu học tập và đồng thời dùng tham khảo cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.


NỘI DUNG:


Phần I: Cấp nước trong nhà.

Chương I: Hệ thống cấp nước trong nhà.

Chương II: Hệ thống cấp nước lạnh đặc biệt trong nhà.

Chương III: Hệ thống cấp nước nóng.

Phần II: Thoát nước trong nhà.

Chương IV: Hệ thống thoát nước trong nhà.

Chương V: Các hệ thống thoát nước đặc biệt trong nhà.

Phần III: Thiết kế kỹ thuật cấp thoát nước.

Chương VI: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà.


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2ĐẶT MUA SÁCH GT CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Cấp thoát nước trong nhà là học phần chuyên ngành đối với các trường đại học - cao đẳng kỹ thuật có đào tạo kỹ sư hoặc cử nhân cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước, đồng thời nó cũng là một học phần cơ sở của các trường đào tạo kỹ thuật hoặc cử nhân cao đẳng kỹ thuật của ngành Xây dựng.

Cuốn giáo trình này được biên soạn theo nội dung chương trình của học phần về Cấp thoát nước trong nhà nhằm giúp sinh viên chuyên ngành hệ cao đẳng có đủ tài liệu học tập và đồng thời dùng tham khảo cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.


NỘI DUNG:


Phần I: Cấp nước trong nhà.

Chương I: Hệ thống cấp nước trong nhà.

Chương II: Hệ thống cấp nước lạnh đặc biệt trong nhà.

Chương III: Hệ thống cấp nước nóng.

Phần II: Thoát nước trong nhà.

Chương IV: Hệ thống thoát nước trong nhà.

Chương V: Các hệ thống thoát nước đặc biệt trong nhà.

Phần III: Thiết kế kỹ thuật cấp thoát nước.

Chương VI: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà.


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2ĐẶT MUA SÁCH GT CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: