SÁCH - Tiếng Anh Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc (Tái Bản) - GS. Võ Như CầuCuốn sách này được biên soạn cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và kỹ sư công tác trong ngành xây dựng và kiến trúc. Nó bao gồm 20 bài học được biên soạn bằng tiếng Anh, theo các chuyên đề khác nhau trong ngành xây dựng và kiến trúc.


Cơ sở ngữ pháp tiếng Anh khoa học cung cấp cho người đọc những kiến thức quan trọng nhằm giúp họ khả năng đọc hiểu được các sách khoa học bằng tiếng Anh và khả năng viết được các văn bản hoặc báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.


Nhiều bài tập kèm đáp án tạo điều kiện thuận lợi cho những người tự học tiếng anh khoa học. Khoảng 7.000 thuật ngữ thông dụng được trình bày ở cuối sách, phản ánh những thành tựu mới nhất trong Xây dựng và Kiến trúc.


NỘI DUNG:


Unit 1: The structural Elements of a Building


Unit 2: The Wonders of the world


Unit 3: Architectural Composition


Unit 4: Man’s Earliest Dwellings


Unit 5: Beams


Unit 6: Columns and other compression members


Unit 7: Footings


Unit 8: Settlement of Foundations


Unit 9: Frames


Unit 10: Arches


Unit 11: Roofs


Unit 12: Shell Structures


Unit 13: Slabs and Floors


Unit 14: Cement


Unit 15: Aggregates


Unit 16: Reinforcing Steels


Unit 17: Placing Concrete


Unit 18: Precast Units


Unit 19: The Driving of Piles


Unit 20: Drilling


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LƯU Ý:


Tài liệu được đóng góp bởi CTV "Mân Trần Lê" chỉ được sử dụng phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: