SÁCH - Giải Các Bài Toán Địa Kỹ Thuật Bằng Đường Ứng Suất (Nguyễn Uyên)Khi thành lập được các đường ứng suất (stress paths) – quỹ tích của các điểm ứng suất trong đất khi có tải trọng tác dụng sẽ giúp chúng ta hình dung được diễn biến thay đổi ứng suất trong nền đất khi gia tải hay dỡ tải. Trong các bài toán địa kỹ thuật, nếu thiết lập được đường ứng suất cho một số phân tố giới hạn, ta sẽ chọn được sơ đồ thí nghiệm trong phòng thích hợp (cố kết - thoát nước CD, cố kết - không thoát nước CU hay không cố kết - không thoát nước UU), để từ đó có được các chỉ tiêu cơ lý phù hợp, có được quan hệ ứng suất - biến dạng chính xác, cũng như thiết lập được kế hoạch quan sát và bố trí thiết bị nhằm giám sát tình trạng biến dạng, mất ổn định của nền đất trong quá trình thi công, xây dựng và hoạt động của công trình...


NỘI DUNG:


Chương 1. Ứng suất và biến dạng trong đất

1.1. Áp lực nước lỗ rỗng và ứng suất hiệu quả

1.2. Những khái niệm về ứng suất, biến dạng và các phương pháp xác định

1.3. Hậu quả của sự thoát nước và sự thay đổi thể tích

Chương 2. Đường ứng suất

2.1. Ứng suất tại một điểm (Stress at a Point)

2.2. Quan hệ ứng suất - Biến dạng và tiêu chuẩn phá hoại

2.3. Thí nghiệm xác định độ bền chống cắt của đất

2.4. Các đường ứng suất (Stress Paths)

2.5. Lí thuyết trạng thái tới hạn

Chương 3. Đường ứng suất trong các bài toán Địa kỹ thuật

3.1. Đường ứng suất cho các sơ đồ thí nghiệm ba trục

3.2. Sử dụng các đường ứng suất trong thực tiễn xây dựng

3.3. Thí nghiệm đường ứng suất


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Không có nhận xét nào: