GIÁO TRÌNH KIM LOẠI TẤM SOLIDWORKS 2016

 


Sheet  Metal  là  một  module  có  chức  năng  chuyên  dụng  mà  phần  mềm Solidworks thiết kế  cho mảng kim loại tấm,  tại đây người dùng có thể  thiết kế, khai triển tấm kim loại mình thiết kế thành dạng phẳng, xử lý góc chấn, xuất bản vẽ với các yêu cầu cần thiết cho bảng vật tư như diện tích phôi, hướng chấn...

Các chi tiết thường dùng hằng ngày thường được cấu tạo từ  các tấm kim loại chấn, uốn, dập... như các thùng điện, tử  điện, các vỏ  hộp đồ  điện tử, hệ  thống thông gió các phân xưởng, hệ thống máng, bồn...

Sheet  Metal  cũng  là  một  thiết  kế  nằm  trong  Part  vì  thế  để  làm  việc  với module kim loại tấm này chỉ cần tạo một File Part mới là có thể sử dụng.


Để tạo một file Part ta có các cách sau:


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: