HƯỚNG DẪN - Gõ văn bản tiếng việt (comment textbox) trong Foxit ReaderFoxit Reader là phần mềm thông dụng giúp người sử dụng chỉnh sửa và xem file PDF. Hầu hết các phiên bản của công cụ này chưa hỗ trợ gõ tiếng Việt bảng mã Unicode nhưng vẫn có thể thực hiện với bảng mã khác là VNI Windows.


Hướng dẫn thực hiện:


- Bên chương trình Unikey hay VietKey, bạn chọn bảng mã VNI Windows.
- Bên Foxit Reader, chọn font chữ có tiền tố là VNI - VD VNI Times. Và đây là thành quả của bạn.
Chúc các bạn thành công!Foxit Reader là phần mềm thông dụng giúp người sử dụng chỉnh sửa và xem file PDF. Hầu hết các phiên bản của công cụ này chưa hỗ trợ gõ tiếng Việt bảng mã Unicode nhưng vẫn có thể thực hiện với bảng mã khác là VNI Windows.


Hướng dẫn thực hiện:


- Bên chương trình Unikey hay VietKey, bạn chọn bảng mã VNI Windows.
- Bên Foxit Reader, chọn font chữ có tiền tố là VNI - VD VNI Times. Và đây là thành quả của bạn.
Chúc các bạn thành công!


M_tả

Không có nhận xét nào: