HƯỚNG DẪN - Hyperlink từ sheet khác trong excel


Trong Excel bạn có thể tạo Hyperlink để liên kết tới một file , hoặc một Sheet nào đó nhưng bạn muốn liên kết tới một phần cụ thể trong một Sheet thì cách thức như sau

Để chọn đường liên kết tới một ô cụ thể nào đó trong một Sheet thì bạn cần phải định nghĩa nó dưới dạng một cái tên .

Mở Sheet có chứa nội dung bạn muốn liên kết tới một vùng cụ thể , bấm menu Formulas > Name Manager


 

 

Trong cửa sổ Name Manager , chọn New 

Trong phần Name bạn đưa tên , phần Refers to bạn cần chọn tới khu vực mà tên mà bạn đưa ra làm đại diện , sau đó bấm OK


Cứ tiếp tục làm như vậy để định nghĩa các vùng hoặc khu vực mà bạn muốn sử dụng với những tên khác nhau .


Sau khi kết thúc phần định nghĩa các vùng cần thiết , bạn quay trở lại Sheet mà cần đưa những đường Link tới


Bấm chuột phải vào ô bạn muốn tạo đường Link , chọn Hyperlink 


Trong phần bên trái của cửa sổ Insert Hyperlink , bạn chọn Place in This Document , khi ấy trong mục Defined Names bên phải sẽ xuất hiện danh sách những tên mà bạn đã khai báo , chọn tên tương ứng cho đường Link bạn muốn nối tớiNGUỒN: (tuvantinhoc1088.com)


Trong Excel bạn có thể tạo Hyperlink để liên kết tới một file , hoặc một Sheet nào đó nhưng bạn muốn liên kết tới một phần cụ thể trong một Sheet thì cách thức như sau

Để chọn đường liên kết tới một ô cụ thể nào đó trong một Sheet thì bạn cần phải định nghĩa nó dưới dạng một cái tên .

Mở Sheet có chứa nội dung bạn muốn liên kết tới một vùng cụ thể , bấm menu Formulas > Name Manager


 

 

Trong cửa sổ Name Manager , chọn New 

Trong phần Name bạn đưa tên , phần Refers to bạn cần chọn tới khu vực mà tên mà bạn đưa ra làm đại diện , sau đó bấm OK


Cứ tiếp tục làm như vậy để định nghĩa các vùng hoặc khu vực mà bạn muốn sử dụng với những tên khác nhau .


Sau khi kết thúc phần định nghĩa các vùng cần thiết , bạn quay trở lại Sheet mà cần đưa những đường Link tới


Bấm chuột phải vào ô bạn muốn tạo đường Link , chọn Hyperlink 


Trong phần bên trái của cửa sổ Insert Hyperlink , bạn chọn Place in This Document , khi ấy trong mục Defined Names bên phải sẽ xuất hiện danh sách những tên mà bạn đã khai báo , chọn tên tương ứng cho đường Link bạn muốn nối tớiNGUỒN: (tuvantinhoc1088.com)


M_tả

Không có nhận xét nào: