NGHIÊN CỨU NHU CẦU CÁC HỘ GIA ĐÌNH HÀ NỘI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY XAY SINH TỔ VÀ MÁY ÉP HOA QUẢ TỐC ĐỘ CHẬM CỦA HÃNG PANASONICMỗi doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng để ra cho mình mục tiêu nhất định, có nhiều mục tiêu để cho doanh nghiệp phấn đấu như lợi nhuận, vị thế, an toàn,…Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với sự cạnh tranh khốc liệt, xu hướng hội nhập nền kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi các nước phải năng động, sáng tạo. Đến năm 2006 Việt Nam gia nhập WTO và 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp điều đó mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, để có thể đứng vững và phát triển được đòi hỏi doanh nghiệp phải năng động, vươn lên để tự khẳng định mình. Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải giải quyết tốt các vấn đề sau: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? dịch vụ cho ai? đồng thời phải chuyển đổi theo hướng giảm dần vai trò cạnh tranh theo giá và tăng dần cạnh tranh phi giá, doanh nghiệp phải làm tốt công tác tiêu thụ vì đã sản xuất phải có tiêu thụ mới có doanh thu vì vậy có tiêu thụ thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển. Nhận thấy nhu cầu sử dụng máy xay sinh tố và máy ép hoa quả chậm trong những năm gần đây ngày càng tang cao, chiếm vai trò nhất định trong đời sống bếp núc của mỗi gia đình, nhóm em chọn đền tài: “NGHIÊN CỨU NHU CẦU CÁC HỘ GIA ĐÌNH HÀ NỘI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY XAY SINH TỔ VÀ MÁY ÉP HOA QUẢ TỐC ĐỘ CHẬM CỦA HÃNG PANASONIC”

Nhu cầu của khách hàng thay đổi liên tục và do vậy, để đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu đó, Panasonic cần thường xuyên thực hiện các hoạt động nghiên cứu marketing nhằm thăm dò nhu cầu thị trường cũng như khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng của sản phẩm để từ đó có những thay đổi mang tầm chiến lược nhằm đáp ứng tốt nhất mong muốn của khách hàng... Và đó cũng là lí do vì sao nhóm chúng em thực hiện đề tài này. 


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU 5

A. ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 1

PHẦN 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA  PANASONIC – HOÀN CẢNH MARKETING 1

1.1 Sơ lược về máy xay sinh tố và máy ép hoa quả tốc độ chậm: 1

1.1.1: Máy xay sinh tố 1

1.1.2: Máy ép trái cây 1

1.1.3 So sánh máy ép trái cây tốc độ chậm và máy xay sinh tố 2

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Panasonic: 4

1.2.1 Khởi nguồn một thương hiệu – Panasonic: 4

Các lĩnh vực của thương hiệu Panasonic 4

1.2.2 Hoàn cảnh marketing 7

PHẦN 2. VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ, VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MARKETING 8

2.1 Vấn đề quản trị marketing 8

2.2 Vấn đề nghiên cứu Marketing 8

2.3 Mục tiêu nghiên cứu Marketing 8

2.3.1 Thông tin khách hàng: 8

2.3.2 Thói quen sử dụng sản phẩm máy xay sinh tố và máy ép hoa quả tốc độ chậm 8

PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIÊN CỨU 10

3.1. Xác định đối tượng nghiên cứu 10

3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: 10

3.2.1 Điều tra khách hàng qua hình thức phỏng vấn trực tiếp sử dụng bảng hỏi 10

3.3 Nguồn thu thập dữ liệu 11

3.4 Địa bàn nghiên cứu và mẫu điều tra 11

3.4.1 Địa bàn nghiên cứu: các quận nội thành 11

3.4.2 Chọn mẫu: 11

3.5 Xử lý và phân tích số liệu điều tra 12

PHẦN 5. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHO DỰ ÁN 15

5.1 Thành viên tham gia nhóm nghiên cứu 15

5.2 Nhân lực dự kiến 16

PHẦN 6. CHI PHÍ DỰ KIẾN 17

B. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 18

PHẦN 1. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 18

1.1 Cơ cấu về độ tuổi: 18


PHẦN 2. THÓI QUEN SỬ DỤNG SẢN PHẨM MÁY XAY SINH TỐ VÀ MÁY ÉP HOA QUẢ TỐC ĐỘ CHẬM TẠI HÀ NỘI 20

6. Cơ cấu thị phần các hang trên thị trường 20

7.Địa chỉ mua sản phẩm 21

8. quyết định mua 22

9 Thời gian sử dụng sản phẩm 23

10. Tần suất sử dụng trung bình 24

11. Các hình thức khuyến mại của sản phẩm 25

12. Mức độ sẵn sàng chi trả 25

Phụ lục: 32LINK DOWNLOADMỗi doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng để ra cho mình mục tiêu nhất định, có nhiều mục tiêu để cho doanh nghiệp phấn đấu như lợi nhuận, vị thế, an toàn,…Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với sự cạnh tranh khốc liệt, xu hướng hội nhập nền kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi các nước phải năng động, sáng tạo. Đến năm 2006 Việt Nam gia nhập WTO và 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp điều đó mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, để có thể đứng vững và phát triển được đòi hỏi doanh nghiệp phải năng động, vươn lên để tự khẳng định mình. Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải giải quyết tốt các vấn đề sau: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? dịch vụ cho ai? đồng thời phải chuyển đổi theo hướng giảm dần vai trò cạnh tranh theo giá và tăng dần cạnh tranh phi giá, doanh nghiệp phải làm tốt công tác tiêu thụ vì đã sản xuất phải có tiêu thụ mới có doanh thu vì vậy có tiêu thụ thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển. Nhận thấy nhu cầu sử dụng máy xay sinh tố và máy ép hoa quả chậm trong những năm gần đây ngày càng tang cao, chiếm vai trò nhất định trong đời sống bếp núc của mỗi gia đình, nhóm em chọn đền tài: “NGHIÊN CỨU NHU CẦU CÁC HỘ GIA ĐÌNH HÀ NỘI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY XAY SINH TỔ VÀ MÁY ÉP HOA QUẢ TỐC ĐỘ CHẬM CỦA HÃNG PANASONIC”

Nhu cầu của khách hàng thay đổi liên tục và do vậy, để đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu đó, Panasonic cần thường xuyên thực hiện các hoạt động nghiên cứu marketing nhằm thăm dò nhu cầu thị trường cũng như khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng của sản phẩm để từ đó có những thay đổi mang tầm chiến lược nhằm đáp ứng tốt nhất mong muốn của khách hàng... Và đó cũng là lí do vì sao nhóm chúng em thực hiện đề tài này. 


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU 5

A. ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 1

PHẦN 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA  PANASONIC – HOÀN CẢNH MARKETING 1

1.1 Sơ lược về máy xay sinh tố và máy ép hoa quả tốc độ chậm: 1

1.1.1: Máy xay sinh tố 1

1.1.2: Máy ép trái cây 1

1.1.3 So sánh máy ép trái cây tốc độ chậm và máy xay sinh tố 2

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Panasonic: 4

1.2.1 Khởi nguồn một thương hiệu – Panasonic: 4

Các lĩnh vực của thương hiệu Panasonic 4

1.2.2 Hoàn cảnh marketing 7

PHẦN 2. VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ, VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MARKETING 8

2.1 Vấn đề quản trị marketing 8

2.2 Vấn đề nghiên cứu Marketing 8

2.3 Mục tiêu nghiên cứu Marketing 8

2.3.1 Thông tin khách hàng: 8

2.3.2 Thói quen sử dụng sản phẩm máy xay sinh tố và máy ép hoa quả tốc độ chậm 8

PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIÊN CỨU 10

3.1. Xác định đối tượng nghiên cứu 10

3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: 10

3.2.1 Điều tra khách hàng qua hình thức phỏng vấn trực tiếp sử dụng bảng hỏi 10

3.3 Nguồn thu thập dữ liệu 11

3.4 Địa bàn nghiên cứu và mẫu điều tra 11

3.4.1 Địa bàn nghiên cứu: các quận nội thành 11

3.4.2 Chọn mẫu: 11

3.5 Xử lý và phân tích số liệu điều tra 12

PHẦN 5. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHO DỰ ÁN 15

5.1 Thành viên tham gia nhóm nghiên cứu 15

5.2 Nhân lực dự kiến 16

PHẦN 6. CHI PHÍ DỰ KIẾN 17

B. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 18

PHẦN 1. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 18

1.1 Cơ cấu về độ tuổi: 18


PHẦN 2. THÓI QUEN SỬ DỤNG SẢN PHẨM MÁY XAY SINH TỐ VÀ MÁY ÉP HOA QUẢ TỐC ĐỘ CHẬM TẠI HÀ NỘI 20

6. Cơ cấu thị phần các hang trên thị trường 20

7.Địa chỉ mua sản phẩm 21

8. quyết định mua 22

9 Thời gian sử dụng sản phẩm 23

10. Tần suất sử dụng trung bình 24

11. Các hình thức khuyến mại của sản phẩm 25

12. Mức độ sẵn sàng chi trả 25

Phụ lục: 32LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: