TIỂU LUẬN - ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG QUẢNG CÁOĐạo đức kinh doanh trong quảng cáo là việc thực hiện các quy tắc về đạo đức kinh doanh trong hoạt động quảng cáo được thể hiện cụ thể như: Quảng cáo phải đảm bảo tính trung thực, phải tôn trọng đối thủ cạnh tranh, phải đảm bảo sự tôn trọng con người; doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội cả trong hoạt động quảng cáo; sản phẩmquảng cáo không chứa đựng các thông tin nhằm dụ dỗ, lôi kéo khách hàng; sản phẩm quảng cáo không chứa đựng nội dung, hình ảnh gây phản cảm.


NỘI DUNG:NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN DẠY....................................................................................................2

LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................................4

1. Giới thiệu chung vấn đề....................................................................................................................5

1.1. Khái niệm về đạo đức...............................................................................................................5

1.2. Khái niệm về đạo đức kinh doanh trong quảng cáo..............................................................5

1.3. Quy tắc đạo đức trong quảng cáo:..........................................................................................5

2. Thực trạng đạo đức kinh doanh trong quảng cáo của các doanh nghiệp hiện tại........................6

2.1. Những mặt tích cực từ ngành quảng cáo................................................................................6

2.2. Những mặt tiêu cực từ ngành quảng cáo................................................................................8

2.3. Phân tích đạo đức trong quảng cáo của các doanh nghiệp..................................................10

2.3.1. Doanh nghiệp Vinamilk...................................................................................................... 10

2.3.2. Doanh nghiệp Vietgap.........................................................................................................12

3. Đề xuất về đạo đức cần có trong quảng cáo của các doanh nghiệp và bài học về đạo đức cần có

trong quảng cáo.......................................................................................................................................13

3.1. Đề xuất về đạo đức cần có trong quảng cáo..........................................................................13

3.2. Bài học kinh nghiệm chung về đạo đức cần có trong quảng cáo.........................................13

Tài liệu tham khảo.


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADĐạo đức kinh doanh trong quảng cáo là việc thực hiện các quy tắc về đạo đức kinh doanh trong hoạt động quảng cáo được thể hiện cụ thể như: Quảng cáo phải đảm bảo tính trung thực, phải tôn trọng đối thủ cạnh tranh, phải đảm bảo sự tôn trọng con người; doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội cả trong hoạt động quảng cáo; sản phẩmquảng cáo không chứa đựng các thông tin nhằm dụ dỗ, lôi kéo khách hàng; sản phẩm quảng cáo không chứa đựng nội dung, hình ảnh gây phản cảm.


NỘI DUNG:NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN DẠY....................................................................................................2

LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................................4

1. Giới thiệu chung vấn đề....................................................................................................................5

1.1. Khái niệm về đạo đức...............................................................................................................5

1.2. Khái niệm về đạo đức kinh doanh trong quảng cáo..............................................................5

1.3. Quy tắc đạo đức trong quảng cáo:..........................................................................................5

2. Thực trạng đạo đức kinh doanh trong quảng cáo của các doanh nghiệp hiện tại........................6

2.1. Những mặt tích cực từ ngành quảng cáo................................................................................6

2.2. Những mặt tiêu cực từ ngành quảng cáo................................................................................8

2.3. Phân tích đạo đức trong quảng cáo của các doanh nghiệp..................................................10

2.3.1. Doanh nghiệp Vinamilk...................................................................................................... 10

2.3.2. Doanh nghiệp Vietgap.........................................................................................................12

3. Đề xuất về đạo đức cần có trong quảng cáo của các doanh nghiệp và bài học về đạo đức cần có

trong quảng cáo.......................................................................................................................................13

3.1. Đề xuất về đạo đức cần có trong quảng cáo..........................................................................13

3.2. Bài học kinh nghiệm chung về đạo đức cần có trong quảng cáo.........................................13

Tài liệu tham khảo.


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: