Hướng dẫn sử dụng YQARCH Phần 1 (Phần mềm thiết kế của Trung Quốc)
I. MENU ĐIỀU KHIỂN 

  1. Thiết lập hệ thống.

2. Cột, tường trên mặt bằng.

3. Cửa sổ, cửa đi.

4. Các cấu kiện công trình.

5. Các thành phần trang trí.

6. Các kí hiệu kiến trúc.

7. Các kí hiệu mang tính diễn giải.

8. Các công cụ thống kê.

9. Liên quan đến Nội dung chữ.

10. Những mục khác liên quan đến chữ.

11. Vẽ đường ghi kích thước.

12. Chỉnh sửa đường ghi kích thước.

13. Các công cụ tạo đường cong.

14. Các công cụ thêm nữa.

15. Hiệu chỉnh nâng cao.

16. Kiểm tra và chỉnh sửa.

17. Tạo block và thuộc tính.

18. Kiểu hatch vật liệu.

19. Các công cụ layer.

20. Các công cụ Viewport/Layout.

21. Quét thuộc tính đối tượng.

22. Các công cụ khác.


 

II. CHI TIẾT VÀ CÁCH DÙNG 

1. THIẾT LẬP HỆ THỐNG

- Lệnh tắt ở trong cụm kí tự ****<>. Ví dụ với User Preferences là yqsys

...LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PHẦN MỀM CÀI ĐẶT)
I. MENU ĐIỀU KHIỂN 

  1. Thiết lập hệ thống.

2. Cột, tường trên mặt bằng.

3. Cửa sổ, cửa đi.

4. Các cấu kiện công trình.

5. Các thành phần trang trí.

6. Các kí hiệu kiến trúc.

7. Các kí hiệu mang tính diễn giải.

8. Các công cụ thống kê.

9. Liên quan đến Nội dung chữ.

10. Những mục khác liên quan đến chữ.

11. Vẽ đường ghi kích thước.

12. Chỉnh sửa đường ghi kích thước.

13. Các công cụ tạo đường cong.

14. Các công cụ thêm nữa.

15. Hiệu chỉnh nâng cao.

16. Kiểm tra và chỉnh sửa.

17. Tạo block và thuộc tính.

18. Kiểu hatch vật liệu.

19. Các công cụ layer.

20. Các công cụ Viewport/Layout.

21. Quét thuộc tính đối tượng.

22. Các công cụ khác.


 

II. CHI TIẾT VÀ CÁCH DÙNG 

1. THIẾT LẬP HỆ THỐNG

- Lệnh tắt ở trong cụm kí tự ****<>. Ví dụ với User Preferences là yqsys

...LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PHẦN MỀM CÀI ĐẶT)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: