Hãy phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh - Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng ngườiĐề bài:


Hãy phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” 

Theo các em, để thực hiện chiến lược trồng người cần phải thựchiện những biện pháp nào?


Bài làm:


Bác Hồ - người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, vị danh nhânvăn hóathế giới. Cả  cuộc đời Người luôn sống, làm việc và cống hiến hết mình vì đất nước.

Tấm gương đạo đức cùng tư tưởng của Người là ánh dương soi sáng cho nhân dân cả nước cùng học tập và noi theo. Đó là những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, trí tuệ, lối sống và nhân cách. Từng lời Bác dạy đều là những viên ngọc quý giá, là kho báu tinh thần không thể nào mai một trong lòng con dân Việt Nam,cũng như cả thế giới.

...
LINK DOWNLOADĐề bài:


Hãy phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” 

Theo các em, để thực hiện chiến lược trồng người cần phải thựchiện những biện pháp nào?


Bài làm:


Bác Hồ - người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, vị danh nhânvăn hóathế giới. Cả  cuộc đời Người luôn sống, làm việc và cống hiến hết mình vì đất nước.

Tấm gương đạo đức cùng tư tưởng của Người là ánh dương soi sáng cho nhân dân cả nước cùng học tập và noi theo. Đó là những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, trí tuệ, lối sống và nhân cách. Từng lời Bác dạy đều là những viên ngọc quý giá, là kho báu tinh thần không thể nào mai một trong lòng con dân Việt Nam,cũng như cả thế giới.

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: