Đồ án thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm

 1. Khái niệm và ứng dụng:


Hệ thống phân loại sản phẩm là hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động nhằm chia sản phẩm ra các nhóm có cùng thuộc tính với nhau để thực hiện đóng gói hay loại bỏ sản phẩm hỏng.

Có nhiều cách phân loại hệ thống phân loại sản phẩm. Ví dụ:

 Dựa trên phương thức điều khiển chia ra hệ thống tự động hay bán tự động, có sự tham gia của con người hay không mức độ đến đâu, điều khiển bằng PLC, vi xử lí.

 Theo màu sắc: màu sắc sẽ được cảm biến màu nhận biết chuyển sang tínhiệu điện rồi qua bộ chuyển đổi ADC về bộ xử lí.

 Theo trọng lượng, kích thước bên ngoài.

Ngoài ra còn nhiều cách phân loại khác tùy vào yêu cầu và sự khác biệt của phôi với nhau.

Ứng dụng của hệ thống phân loại sản phẩm trong thực tế (Máy tách màu):

a) Cấu tạo:

Hình 1.1 Cấu tạo cơ bản của máy tách màu

 Bộ rung: Nguyên liệu đổ xuống bộ rung sẽ được phân bổ đều xuống máng. Độ rung nhanh hay chậm sẽ quyết định năng suất của máy tách màu nhiều hay ít.

 Máng: là bộ phận định hình dòng chảy cho nguyên liệu. Có 2 loại máng trơn và máng rãnh. 
LINK DOWNLOAD

 1. Khái niệm và ứng dụng:


Hệ thống phân loại sản phẩm là hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động nhằm chia sản phẩm ra các nhóm có cùng thuộc tính với nhau để thực hiện đóng gói hay loại bỏ sản phẩm hỏng.

Có nhiều cách phân loại hệ thống phân loại sản phẩm. Ví dụ:

 Dựa trên phương thức điều khiển chia ra hệ thống tự động hay bán tự động, có sự tham gia của con người hay không mức độ đến đâu, điều khiển bằng PLC, vi xử lí.

 Theo màu sắc: màu sắc sẽ được cảm biến màu nhận biết chuyển sang tínhiệu điện rồi qua bộ chuyển đổi ADC về bộ xử lí.

 Theo trọng lượng, kích thước bên ngoài.

Ngoài ra còn nhiều cách phân loại khác tùy vào yêu cầu và sự khác biệt của phôi với nhau.

Ứng dụng của hệ thống phân loại sản phẩm trong thực tế (Máy tách màu):

a) Cấu tạo:

Hình 1.1 Cấu tạo cơ bản của máy tách màu

 Bộ rung: Nguyên liệu đổ xuống bộ rung sẽ được phân bổ đều xuống máng. Độ rung nhanh hay chậm sẽ quyết định năng suất của máy tách màu nhiều hay ít.

 Máng: là bộ phận định hình dòng chảy cho nguyên liệu. Có 2 loại máng trơn và máng rãnh. 
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: