Phân tích và đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo iso tại công ty cổ phần Điện QuangThương hiệu bóng đèn Điện Quang đã ra đời trong giai đoạn khó khăn khi mà đất nước vừa mới thống nhất, nền kinh tế đất nước vừa trải qua một thời gian dài chiến tranh. 

Điện Quang đã dần từng bước ổn định sản xuất, cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trải qua hơn 40  năm thăng trầm và phát triển, Điện Quang từ  chỗ  chỉ  loại sản phẩm là đèn huỳnh quang và đèn tròn, trình độ, năng  xuất thấp, thì nay Điện Quang đã cung cấp ra thị  trường hơn 1000 sản phẩm chiếu sáng và thiết bị  điện các loại theo định hướng “An toàn –  Tiết kiệm –  Thân thiện môi trường”, với các dòng sản phẩm chính như: đèn Led các loại, đèn huỳnh quang Compact; bộ đèn DoubleWing siêu sáng; đèn huỳnh quang ống thẳng các loại; đèn sợi đốt nung sáng; đèn bàn và đèn trang trí; máng đèn; chóa đèn dân dụng và công nghiệp;  ổ  cắm, phích cắm điện chịu nhiệt; các sản phẩm chiếu sáng  chống ẩm,  chống  bụi  dùng  trong  dân  dụng,  công  nghiệp,  nông  nghiệp  và  ngư  nghiệp.Ngày nay,Điện Quang đã là nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam về  các thiết bị  chiếu sáng và điện dân dụng với doanh số hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, sản xuất được trên 100 măt hàng thiết bị  chiếu sáng và điện dân dụng chất lượng cao. Quy mô sản xuất kinh doanh của điện quang ngày càng được mở  rộng theo hướng chuyên môn hóa cao. Đội ngũ  hơn  1000 cán bộ  chuyên môn nghiệp vụ của Điện Quang hiện đang làm chủ công nghệ kỹ thuật, khai thác hiệu quả5 nhà máy có dây chuyền sản xuất đồng bộ  và hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế  (trong đó 1 nhà máy đặt tại Venezuela). 

Để  đạt được thành công như ngày hôm nay, Điện Quang đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, trình độ cho nhân viên, áp dụng vận hành các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của quốc tế cho toàn hệ thống sản phẩm để nhằm hướng đến phát triển lâu dài trong tương lai.


NỘI DUNG:
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................................................... 3

1.1 Chất lượng ..................................................................................................................................... 3

1.1.1 Khái niệm .............................................................................................................................. 3

1.1.2 Đặc điểm................................................................................................................................ 4

1.2 Quản lý chất lượng ........................................................................................................................ 4

1.2.1 Khái niệm .............................................................................................................................. 4

1.2.2 Các nguyên tắc quản lý chất lượng ....................................................................................... 5

1.3 Hệ thống quản lý chất lượng ......................................................................................................... 6

1.3.1 Khái niệm .............................................................................................................................. 6

1.3.2 Mục đích ................................................................................................................................ 6

1.4 Tìm hiểu về ISO và ISO 9001:2000 .............................................................................................. 6

1.4.1 Khái niệm .............................................................................................................................. 6

1.4.2 Các yêu cầu của ISO 9001..................................................................................................... 7

1.4.3 Các lợi ích của ISO 9001 ....................................................................................................... 7

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG ................................... 8

2.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................................................................. 8

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................................................ 8

2.1.2 Giới thiệu về công ty ............................................................................................................. 9

2.2 Cơ cấu tổ chức công ty ................................................................................................................ 10

2.2.1 Trụ sở chính ......................................................................................................................... 10

2.2.2 Các công ty thành viên ........................................................................................................ 10

2.2.4 Các công ty trực thuộc ......................................................................................................... 11

2.2.5 Các công ty liên doanh ........................................................................................................ 11

2.2.6 Các thành tựu đạt được qua các năm ................................................................................... 11

2.3 Hoạt động kinh doanh ................................................................................................................. 14

2.3.1 Các sản phẩm chính ............................................................................................................. 14

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU

CHUẨN ISO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN QUANG ......................................................................... 16

3.1 Tình hình quản lý chất lượng tại công ty cổ phần Điện Quang ................................................... 16

3.1.1 Tình hình thị trường hiện nay .............................................................................................. 16

6

3.1.2 Tình hình quản lý chất lượng tại công ty ............................................................................. 17

3.2 Quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công ty ..................... 17

3.2.1 Đối với nguyên liệu ............................................................................................................. 17

3.2.2 Đối với môi trường .............................................................................................................. 19

3.2.3 Đối với hệ thống sản xuất .................................................................................................... 20

3.2.4 Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty ........................................................................... 20

4. Kết quả đạt được ............................................................................................................................. 21

KẾT LUẬN ................................................................................................................................................. 22

Tài liệu tham khảo


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADThương hiệu bóng đèn Điện Quang đã ra đời trong giai đoạn khó khăn khi mà đất nước vừa mới thống nhất, nền kinh tế đất nước vừa trải qua một thời gian dài chiến tranh. 

Điện Quang đã dần từng bước ổn định sản xuất, cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trải qua hơn 40  năm thăng trầm và phát triển, Điện Quang từ  chỗ  chỉ  loại sản phẩm là đèn huỳnh quang và đèn tròn, trình độ, năng  xuất thấp, thì nay Điện Quang đã cung cấp ra thị  trường hơn 1000 sản phẩm chiếu sáng và thiết bị  điện các loại theo định hướng “An toàn –  Tiết kiệm –  Thân thiện môi trường”, với các dòng sản phẩm chính như: đèn Led các loại, đèn huỳnh quang Compact; bộ đèn DoubleWing siêu sáng; đèn huỳnh quang ống thẳng các loại; đèn sợi đốt nung sáng; đèn bàn và đèn trang trí; máng đèn; chóa đèn dân dụng và công nghiệp;  ổ  cắm, phích cắm điện chịu nhiệt; các sản phẩm chiếu sáng  chống ẩm,  chống  bụi  dùng  trong  dân  dụng,  công  nghiệp,  nông  nghiệp  và  ngư  nghiệp.Ngày nay,Điện Quang đã là nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam về  các thiết bị  chiếu sáng và điện dân dụng với doanh số hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, sản xuất được trên 100 măt hàng thiết bị  chiếu sáng và điện dân dụng chất lượng cao. Quy mô sản xuất kinh doanh của điện quang ngày càng được mở  rộng theo hướng chuyên môn hóa cao. Đội ngũ  hơn  1000 cán bộ  chuyên môn nghiệp vụ của Điện Quang hiện đang làm chủ công nghệ kỹ thuật, khai thác hiệu quả5 nhà máy có dây chuyền sản xuất đồng bộ  và hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế  (trong đó 1 nhà máy đặt tại Venezuela). 

Để  đạt được thành công như ngày hôm nay, Điện Quang đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, trình độ cho nhân viên, áp dụng vận hành các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của quốc tế cho toàn hệ thống sản phẩm để nhằm hướng đến phát triển lâu dài trong tương lai.


NỘI DUNG:
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................................................... 3

1.1 Chất lượng ..................................................................................................................................... 3

1.1.1 Khái niệm .............................................................................................................................. 3

1.1.2 Đặc điểm................................................................................................................................ 4

1.2 Quản lý chất lượng ........................................................................................................................ 4

1.2.1 Khái niệm .............................................................................................................................. 4

1.2.2 Các nguyên tắc quản lý chất lượng ....................................................................................... 5

1.3 Hệ thống quản lý chất lượng ......................................................................................................... 6

1.3.1 Khái niệm .............................................................................................................................. 6

1.3.2 Mục đích ................................................................................................................................ 6

1.4 Tìm hiểu về ISO và ISO 9001:2000 .............................................................................................. 6

1.4.1 Khái niệm .............................................................................................................................. 6

1.4.2 Các yêu cầu của ISO 9001..................................................................................................... 7

1.4.3 Các lợi ích của ISO 9001 ....................................................................................................... 7

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG ................................... 8

2.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................................................................. 8

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................................................ 8

2.1.2 Giới thiệu về công ty ............................................................................................................. 9

2.2 Cơ cấu tổ chức công ty ................................................................................................................ 10

2.2.1 Trụ sở chính ......................................................................................................................... 10

2.2.2 Các công ty thành viên ........................................................................................................ 10

2.2.4 Các công ty trực thuộc ......................................................................................................... 11

2.2.5 Các công ty liên doanh ........................................................................................................ 11

2.2.6 Các thành tựu đạt được qua các năm ................................................................................... 11

2.3 Hoạt động kinh doanh ................................................................................................................. 14

2.3.1 Các sản phẩm chính ............................................................................................................. 14

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU

CHUẨN ISO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN QUANG ......................................................................... 16

3.1 Tình hình quản lý chất lượng tại công ty cổ phần Điện Quang ................................................... 16

3.1.1 Tình hình thị trường hiện nay .............................................................................................. 16

6

3.1.2 Tình hình quản lý chất lượng tại công ty ............................................................................. 17

3.2 Quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công ty ..................... 17

3.2.1 Đối với nguyên liệu ............................................................................................................. 17

3.2.2 Đối với môi trường .............................................................................................................. 19

3.2.3 Đối với hệ thống sản xuất .................................................................................................... 20

3.2.4 Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty ........................................................................... 20

4. Kết quả đạt được ............................................................................................................................. 21

KẾT LUẬN ................................................................................................................................................. 22

Tài liệu tham khảo


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: