Quy trình sản xuất tôm sú vỏ bỏ đầu đông block2.GIỚI THIỆU NGUỒN NGUYÊN LIỆU: 

 NHẬN DẠNG NGUYÊN LIỆU.

- Tên khoa học: Penaeus monodon.

- Tên tiếng Anh: Black Tiger

- Tên địa phương: tôm sú 

Phần đầu ngực phiá trước và phần bụng phiá sau. Phần đầu ngực lớn, có dạng hơi giống hình trụ, gồm phần đầu với 5 đốt gần nhau, mang 5 đôi phụ bộ và phần ngực với 8 đốt liền nhau mang 8 đôi phụ bộ. Phần đầu ngực được bao dưới tấm vỏ dày gọi là giáp đầu ngực.

 

Phần bụng gồm có 6 đốt có thể cử động và một đốt đuôi. Mỗi đốt mang một đôi phụ bộ gọi là chân bơi. Mỗi đốt bụng có tấm vỏ bao. Tấm vỏ phía trước xếp chồng lên tấm vỏ phía sau. Tuy nhiên tấm vỏ của đốt bụng thứ hai phủ lên cả hai tấm vỏ trước và sau nó. Các đốt bụng hơi tròn trên mặt lưng và dẹp hai bên. Cơ thể có dạng hơi cong như hình dấu phẩy, to ở phần đầu và thon nhỏ về phái sau.

   Ở tôm nhỏ có màu trong sáng. Trên giáp đầu ngực có những sọc xanh đen dọc hai bên. Tôm trưởng thành có những vệt màu xanh hơi sậm ngang lưng xen kẽ với màu trắng trong của cơ thể.

  Tôm có chủy dài vượt vảy râu, uống cong lên từ đoạn giữa chủy, gốc chủy ở nơi hốc mắt nhô cao lên thành mào. Chủy có 11-16 răng trên chủy (2-3 răng sau hốc mắt) và 10-15 răng dưới chủy.

2.1 Mùa vụ cách thu mua

- Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm chúng ta không thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm tra kháng sinh trước khi mua và không đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả các lô nguyên liệu thu mua vào nhà máy đều được truy xuất đến tận ao nuôi và mỗi vùng cung cấp đều có mã hóa truy xuất bao gồm: ao nuôi, người nuôi, vùng nuôi và phía sau là mã của nguồn cung cấp vùng thu mua nguyên liệu chủ yếu là các tỉnh lân cận.

- Chúng ta thu mua nguyên liệu thông qua 3 nguồn cung cấp chính:

+ Nguyên liệu thu mua từ các ao nuôi đầu tư.

+ Nguyên liệu thu mua từ đại lý.

+ Nguyên liệu thu mua trực tiếp từ nông dân không đầu tư.                                                                                                                                   

...LINK DOWNLOAD2.GIỚI THIỆU NGUỒN NGUYÊN LIỆU: 

 NHẬN DẠNG NGUYÊN LIỆU.

- Tên khoa học: Penaeus monodon.

- Tên tiếng Anh: Black Tiger

- Tên địa phương: tôm sú 

Phần đầu ngực phiá trước và phần bụng phiá sau. Phần đầu ngực lớn, có dạng hơi giống hình trụ, gồm phần đầu với 5 đốt gần nhau, mang 5 đôi phụ bộ và phần ngực với 8 đốt liền nhau mang 8 đôi phụ bộ. Phần đầu ngực được bao dưới tấm vỏ dày gọi là giáp đầu ngực.

 

Phần bụng gồm có 6 đốt có thể cử động và một đốt đuôi. Mỗi đốt mang một đôi phụ bộ gọi là chân bơi. Mỗi đốt bụng có tấm vỏ bao. Tấm vỏ phía trước xếp chồng lên tấm vỏ phía sau. Tuy nhiên tấm vỏ của đốt bụng thứ hai phủ lên cả hai tấm vỏ trước và sau nó. Các đốt bụng hơi tròn trên mặt lưng và dẹp hai bên. Cơ thể có dạng hơi cong như hình dấu phẩy, to ở phần đầu và thon nhỏ về phái sau.

   Ở tôm nhỏ có màu trong sáng. Trên giáp đầu ngực có những sọc xanh đen dọc hai bên. Tôm trưởng thành có những vệt màu xanh hơi sậm ngang lưng xen kẽ với màu trắng trong của cơ thể.

  Tôm có chủy dài vượt vảy râu, uống cong lên từ đoạn giữa chủy, gốc chủy ở nơi hốc mắt nhô cao lên thành mào. Chủy có 11-16 răng trên chủy (2-3 răng sau hốc mắt) và 10-15 răng dưới chủy.

2.1 Mùa vụ cách thu mua

- Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm chúng ta không thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm tra kháng sinh trước khi mua và không đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả các lô nguyên liệu thu mua vào nhà máy đều được truy xuất đến tận ao nuôi và mỗi vùng cung cấp đều có mã hóa truy xuất bao gồm: ao nuôi, người nuôi, vùng nuôi và phía sau là mã của nguồn cung cấp vùng thu mua nguyên liệu chủ yếu là các tỉnh lân cận.

- Chúng ta thu mua nguyên liệu thông qua 3 nguồn cung cấp chính:

+ Nguyên liệu thu mua từ các ao nuôi đầu tư.

+ Nguyên liệu thu mua từ đại lý.

+ Nguyên liệu thu mua trực tiếp từ nông dân không đầu tư.                                                                                                                                   

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: