SÁCH - Hướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng Full (Dương Trường Giang)Máy nâng chuyển là thiết bị được dùng phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân như xây dựng, giao thông, sản xuất năng lượng, sản xuất công nghiệp, phục vụ dân sinh… Nó chủ yếu dùng để vận chuyển, xếp dỡ, lắp ráp hàng hóa, kết cấu, con người. Chúng ta có thể bắt gặp các thiết bị này trong xây dựng như cần trục, cổng trục, tời nâng, thang máy, vận thăng… trong nhà máy công xưởng như cầu trục, xe nâng hàng, các loại pa lăng, hay ở nhà ga và bến cảng như cầu chuyển tải, cần trục chân đế…


Cuốn Hướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng làm tài liệu phục vụ đào tạo cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí chuyên ngành Máy Xây dựng và các chuyên ngành khác liên quan, cũng là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế.


NỘI DUNG:


Chương mở đầu. Yêu cầu chung đối với thuyết minh tính toán  

                              đồ án môn học máy nâng

5


1. Trình bày thuyết minh đồ án môn học

5


2. Biểu mẫu bìa thuyết minh và nhiệm vụ thiết kế đồ án môn học

8


3. Nội dung chính thuyết minh

10


4. Quy định về tiến độ thực hiện

13


Chương 1. Các thông số cơ bản máy nâng và tải trọng tác dụng lên máy  

1.1. Các thông số cơ bản của máy nâng

14


1.2. Tải trọng và trường hợp tải trọng tính toán

19


Chương 2. Tính toán cơ cấu nâng vật  

2.1. Trình tự tính toán cơ cấu nâng vật

31


2.2. Sơ đồ dẫn động, sơ đồ mắc cáp, đường kính tang và puly  

       trong cơ cấu nâng vật

31


2.3. Chọn và kiểm tra bền cụm móc treo

37


2.4. Tính toán cụm tang

42


2.5. Tính công suất động cơ và chọn hộp giảm tốc, bộ truyền ngoài (nếu có)

49


2.6. Tính chọn phanh, khớp nối

51


2.7. Kiểm tra động cơ điện, hộp giảm tốc, thời gian phanh, khớp nối

52


2.8. Ví dụ tính toán cơ cấu nâng

57


Chương 3. Tính toán cơ cấu di chuyển trên ray  

3.1. Trình tự tính toán cơ cấu di chuyển

66


3.2. Chọn sơ đồ dẫn động cơ cấu

67


3.3. Xác định lực nén bánh, lực cản di chuyển và cụm bánh xe

67


3.4. Tính công suất động cơ, chọn hộp giảm tốc

77


3.5. Tính chọn khớp nối, phanh

78


3.6. Kiểm tra động cơ điện, hộp giảm tốc, khớp nối

80


3.7. Ví dụ tính toán cơ cấu di chuyển cầu trục

85


Chương 4. Tính toán cơ cấu di chuyển xe con cáp kéo  

4.1. Trình tự tính toán cơ cấu di chuyển xe con cáp kéo

92


4.2. Chọn sơ đồ dẫn động và sơ đồ mắc cáp

92


4.3. Tính chọn cáp, tang và puly

93


4.4. Tính công suất động cơ và chọn hộp giảm tốc, bộ truyền ngoài (nếu có)

94


4.5. Tính toán cụm tang

95


4.6. Tính mô men phanh và chọn phanh

96


4.7. Tính toán kiểm tra

96


Chương 5. Tính toán cơ cấu quay  

5.1. Trình tự tính toán cơ cấu quay

97


5.2. Sơ đồ dẫn động cơ cấu quay

97


5.3. Cơ cấu quay với thiết bị tựa quay trong mặt phẳng đứng

98


5.4. Cơ cấu quay cần trục với thiết bị tựa quay nằm trong mặt phẳng ngang

102


5.5. Tính công suất động cơ và hộp giảm tốc, bánh răng dẫn

107


5.6. Tính mô men phanh và chọn phanh, chọn khớp nối

107


5.7. Kiểm tra động cơ điện, phanh, hộp giảm tốc, khớp nối và các chi tiết khác

108


5.8. Ví dụ tính toán thiết kế kỹ thuật cơ cấu quay cần trục tháp loại đầu quay, cần nằm ngang  

110


Chương 6. Tính toán cơ cấu nâng hạ cần  

6.1. Trình tự tính toán cơ cấu nâng hạ cần

118


6.2. Chọn sơ đồ dẫn động, sơ đồ mắc cáp, lập sơ đồ tính toán

118


6.3. Tính chọn cáp neo cần và cáp nâng hạ cần

120


6.4. Tính công suất động cơ và chọn động cơ

123


6.5. Tính toán cụm tang, chọn hộp giảm tốc, tính chọn phanh, khớp nối

124


6.6. Kiểm tra động cơ điện, hộp giảm tốc, thời gian phanh

126


6.7. Ví dụ tính toán thiết kế kỹ thuật cơ cấu nâng cần của cần trục quay

128


Chương 7. Tính toán ổn định cần trục và cổng trục  

7.1. Những quy định chung

136


7.2. Ổn định cần trục

137


7.3. Ổn định cổng trục và cầu di chuyển

142


Tài liệu tham khảo

147LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

Máy nâng chuyển là thiết bị được dùng phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân như xây dựng, giao thông, sản xuất năng lượng, sản xuất công nghiệp, phục vụ dân sinh… Nó chủ yếu dùng để vận chuyển, xếp dỡ, lắp ráp hàng hóa, kết cấu, con người. Chúng ta có thể bắt gặp các thiết bị này trong xây dựng như cần trục, cổng trục, tời nâng, thang máy, vận thăng… trong nhà máy công xưởng như cầu trục, xe nâng hàng, các loại pa lăng, hay ở nhà ga và bến cảng như cầu chuyển tải, cần trục chân đế…


Cuốn Hướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng làm tài liệu phục vụ đào tạo cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí chuyên ngành Máy Xây dựng và các chuyên ngành khác liên quan, cũng là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế.


NỘI DUNG:


Chương mở đầu. Yêu cầu chung đối với thuyết minh tính toán  

                              đồ án môn học máy nâng

5


1. Trình bày thuyết minh đồ án môn học

5


2. Biểu mẫu bìa thuyết minh và nhiệm vụ thiết kế đồ án môn học

8


3. Nội dung chính thuyết minh

10


4. Quy định về tiến độ thực hiện

13


Chương 1. Các thông số cơ bản máy nâng và tải trọng tác dụng lên máy  

1.1. Các thông số cơ bản của máy nâng

14


1.2. Tải trọng và trường hợp tải trọng tính toán

19


Chương 2. Tính toán cơ cấu nâng vật  

2.1. Trình tự tính toán cơ cấu nâng vật

31


2.2. Sơ đồ dẫn động, sơ đồ mắc cáp, đường kính tang và puly  

       trong cơ cấu nâng vật

31


2.3. Chọn và kiểm tra bền cụm móc treo

37


2.4. Tính toán cụm tang

42


2.5. Tính công suất động cơ và chọn hộp giảm tốc, bộ truyền ngoài (nếu có)

49


2.6. Tính chọn phanh, khớp nối

51


2.7. Kiểm tra động cơ điện, hộp giảm tốc, thời gian phanh, khớp nối

52


2.8. Ví dụ tính toán cơ cấu nâng

57


Chương 3. Tính toán cơ cấu di chuyển trên ray  

3.1. Trình tự tính toán cơ cấu di chuyển

66


3.2. Chọn sơ đồ dẫn động cơ cấu

67


3.3. Xác định lực nén bánh, lực cản di chuyển và cụm bánh xe

67


3.4. Tính công suất động cơ, chọn hộp giảm tốc

77


3.5. Tính chọn khớp nối, phanh

78


3.6. Kiểm tra động cơ điện, hộp giảm tốc, khớp nối

80


3.7. Ví dụ tính toán cơ cấu di chuyển cầu trục

85


Chương 4. Tính toán cơ cấu di chuyển xe con cáp kéo  

4.1. Trình tự tính toán cơ cấu di chuyển xe con cáp kéo

92


4.2. Chọn sơ đồ dẫn động và sơ đồ mắc cáp

92


4.3. Tính chọn cáp, tang và puly

93


4.4. Tính công suất động cơ và chọn hộp giảm tốc, bộ truyền ngoài (nếu có)

94


4.5. Tính toán cụm tang

95


4.6. Tính mô men phanh và chọn phanh

96


4.7. Tính toán kiểm tra

96


Chương 5. Tính toán cơ cấu quay  

5.1. Trình tự tính toán cơ cấu quay

97


5.2. Sơ đồ dẫn động cơ cấu quay

97


5.3. Cơ cấu quay với thiết bị tựa quay trong mặt phẳng đứng

98


5.4. Cơ cấu quay cần trục với thiết bị tựa quay nằm trong mặt phẳng ngang

102


5.5. Tính công suất động cơ và hộp giảm tốc, bánh răng dẫn

107


5.6. Tính mô men phanh và chọn phanh, chọn khớp nối

107


5.7. Kiểm tra động cơ điện, phanh, hộp giảm tốc, khớp nối và các chi tiết khác

108


5.8. Ví dụ tính toán thiết kế kỹ thuật cơ cấu quay cần trục tháp loại đầu quay, cần nằm ngang  

110


Chương 6. Tính toán cơ cấu nâng hạ cần  

6.1. Trình tự tính toán cơ cấu nâng hạ cần

118


6.2. Chọn sơ đồ dẫn động, sơ đồ mắc cáp, lập sơ đồ tính toán

118


6.3. Tính chọn cáp neo cần và cáp nâng hạ cần

120


6.4. Tính công suất động cơ và chọn động cơ

123


6.5. Tính toán cụm tang, chọn hộp giảm tốc, tính chọn phanh, khớp nối

124


6.6. Kiểm tra động cơ điện, hộp giảm tốc, thời gian phanh

126


6.7. Ví dụ tính toán thiết kế kỹ thuật cơ cấu nâng cần của cần trục quay

128


Chương 7. Tính toán ổn định cần trục và cổng trục  

7.1. Những quy định chung

136


7.2. Ổn định cần trục

137


7.3. Ổn định cổng trục và cầu di chuyển

142


Tài liệu tham khảo

147LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: