Thiết kế hệ thống dẫn động vít tải dựng để tải xi măng rời, năng suất 8m3h; dựng hộp giảm tốc bánh răng - Trục vít; Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh vítNgười thiết kế: Vũ Văn Khánh    Lớp: K40C    Mó số SV: 40.0168.K40C Ngành:   Cơ khí Chế tạo máy

Cỏn bộ hướng dẫn: TS. Vũ Ngọc Pi

Ngày giao đề tài: 23/03/2009

Ngày hoàn thành: 29/05/2009       

Tên đề tài: 

   

Thiết kế hệ thống dẫn động vít tải dựng để tải xi măng rời, năng suất 8m3/h; dựng hộp giảm tốc bánh răng - trục vít; Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh vít.

    Số liệu ban đầu :                                           

- Vớt tải nằm ngang;

- Chiều dài vít tải l =15m;

- Thời gian phục vụ: 7 năm;

- Hệ số ngày/ năm = 2/3;

- Hệ số ca/ ngày = 2/3;

- Sản lượng chi tiết: 30 ch/ năm;

- Điều kiện sản xuất: trang thiết bị tự chọn.

Số lượng bản vẽ: 8 A0.1. Số trang: 162 trang

2. Số bản vẽ và đồ thị (ghi rõ loại, kích thước): 08 bản vẽ A0.

  01: Bản vẽ vít tải.  

  01: Bản vẽ hộp giảm tốc bánh răng – trục vít.

  02: Bản vẽ chi tiết lồng phôi.  

  04: Bản vẽ sơ đồ nguyên công.


NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN.


- Phần I : Thiết kế vít tải.

- Phần II: Tính toán động học hệ dẫn động cơ khí.

- Phần III: Thiết kế hộp giảm tốc.

- Phần IV : Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh vít.
LINK DOWNLOADNgười thiết kế: Vũ Văn Khánh    Lớp: K40C    Mó số SV: 40.0168.K40C Ngành:   Cơ khí Chế tạo máy

Cỏn bộ hướng dẫn: TS. Vũ Ngọc Pi

Ngày giao đề tài: 23/03/2009

Ngày hoàn thành: 29/05/2009       

Tên đề tài: 

   

Thiết kế hệ thống dẫn động vít tải dựng để tải xi măng rời, năng suất 8m3/h; dựng hộp giảm tốc bánh răng - trục vít; Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh vít.

    Số liệu ban đầu :                                           

- Vớt tải nằm ngang;

- Chiều dài vít tải l =15m;

- Thời gian phục vụ: 7 năm;

- Hệ số ngày/ năm = 2/3;

- Hệ số ca/ ngày = 2/3;

- Sản lượng chi tiết: 30 ch/ năm;

- Điều kiện sản xuất: trang thiết bị tự chọn.

Số lượng bản vẽ: 8 A0.1. Số trang: 162 trang

2. Số bản vẽ và đồ thị (ghi rõ loại, kích thước): 08 bản vẽ A0.

  01: Bản vẽ vít tải.  

  01: Bản vẽ hộp giảm tốc bánh răng – trục vít.

  02: Bản vẽ chi tiết lồng phôi.  

  04: Bản vẽ sơ đồ nguyên công.


NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN.


- Phần I : Thiết kế vít tải.

- Phần II: Tính toán động học hệ dẫn động cơ khí.

- Phần III: Thiết kế hộp giảm tốc.

- Phần IV : Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh vít.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: