Thiết kế hệ thống tự động phân loại hàng hóa theo khu vực bằng mã vạch – BarcodeHiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa, để quá trình này phát triển nhanh chúng ta cần tập trung đầu tư vào các dây chuyền sản xuất tự động hóa, nhằm mục đích giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và cho ra sản phẩm có chất lượng cao.

Phân loại sản phẩm là một yêu cầu cấp thiết trong công nghiệp nhằmthay thế cho con người đặc biệt là phân loại sản phẩm theo nhiều tiêuchí khác nhau. Những lợi ích mà hệ thống phân loại sản phẩm đem lại cho chúng ta là rất lớn, cụ thể như:

Giảm sức lao động, tránh được sự nhàm chán trong công việc, cải thiện được điều kiện làm việc của con người, tạo cho con người tiếp cận với sự tiến bộ của khoah ọc kỹ thuật và được làm việc trong môi trường ngày càng văn minh hơn.

Nâng cao năng suất lao động, tạo tiền đề cho việc giảm giá thành sản phẩm, cũng như thay đổi mẫu mã một cách nhanh chóng.

Giúp cho việc quản lý và giám sát trở nên rất đơn giản, bởi vì nó không những thay đổi điều kiện làm việc của công nhân mà còn có thể giảm số lượng công nhân đến mức tối đa…

Những ứng dụng nỗi bật áp dụng vào Robot, máy in 3D, thiết bị bay không người lái, trợ lý game, các thiết bị tự động hóa…

Đó là những hệ thống tương đối phức tạp, và với mức độ hiểu biếtthì em thực hiện đồ án:  “Thiết kế hệ thống tự động phân loại hàng hóa theo khu vực bằng mã vạch –Barcode”.
LINK DOWNLOADHiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa, để quá trình này phát triển nhanh chúng ta cần tập trung đầu tư vào các dây chuyền sản xuất tự động hóa, nhằm mục đích giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và cho ra sản phẩm có chất lượng cao.

Phân loại sản phẩm là một yêu cầu cấp thiết trong công nghiệp nhằmthay thế cho con người đặc biệt là phân loại sản phẩm theo nhiều tiêuchí khác nhau. Những lợi ích mà hệ thống phân loại sản phẩm đem lại cho chúng ta là rất lớn, cụ thể như:

Giảm sức lao động, tránh được sự nhàm chán trong công việc, cải thiện được điều kiện làm việc của con người, tạo cho con người tiếp cận với sự tiến bộ của khoah ọc kỹ thuật và được làm việc trong môi trường ngày càng văn minh hơn.

Nâng cao năng suất lao động, tạo tiền đề cho việc giảm giá thành sản phẩm, cũng như thay đổi mẫu mã một cách nhanh chóng.

Giúp cho việc quản lý và giám sát trở nên rất đơn giản, bởi vì nó không những thay đổi điều kiện làm việc của công nhân mà còn có thể giảm số lượng công nhân đến mức tối đa…

Những ứng dụng nỗi bật áp dụng vào Robot, máy in 3D, thiết bị bay không người lái, trợ lý game, các thiết bị tự động hóa…

Đó là những hệ thống tương đối phức tạp, và với mức độ hiểu biếtthì em thực hiện đồ án:  “Thiết kế hệ thống tự động phân loại hàng hóa theo khu vực bằng mã vạch –Barcode”.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: