Thiết kế hộp số ly hợp kép cho ô tô con (Thuyết minh + Bản vẽ)Các hộp số trên ôtô dùng để thay đổi tỷ số giữa động cơ  và cầu chủ động. Nói một cách khác khi không có hộp số, chiếc xe chỉ chạy được ở một tốc độ duy nhất với một tốc độ cực đại nhất định. Ngoài ra khả năng tăng tốc từ khi xuất phát cùng với khả năng leo dốc của xe cũng bị hạn chế nếu như nó không sử dụng hộp số. Vì vậy hộp số sủ dụng một hệ thống bánh răng khác nhau từ thấp  đến cao để biến momen xoắn của động cơ phù hợp với điều kiện vận hành( khởi hành, tăng tốc, leo dốc…). Các số có thể cài theo cách thông thường bằng tay hoặc tự động


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ TRÊN Ô TÔ 6

1. Hộp số thường (MT). 6

2. Hộp số tự động (AT). 8

3. Hộp số vô cấp (CVT). 11

4. Hộp số ly hợp kép (DCT). 13

5. Lựa chọn phương án thiết kế. 20

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN LY HỢP. 26

1. Thiết kế tính toán ly hợp số 1. 26

1.1 Xác định momen ma sát của ly hợp. 26

1.2 Xác định kích thước cơ bản của ly hợp. 26

1.2.1 Xác định bán kính ma sát trung bình của đĩa ma sát. 26

1.2.2 Xác định áp suất tác dụng lên bề mặt ma sát. 27

1.3 Tính kiểm tra điều kiện làm việc của ly hợp. 28

1.3.1 Xác định công trượt của ly hợp khi khởi động tại chỗ. 28

1.3.2 Xác định công trượt riêng. 29

1.3.3 Kiểm tra theo nhiệt độ các chi tiết. 29

1.4 Tính toán sức bền một số chi tiết chủ yếu của ly hợp 29

1.4.1 Tính sức bền then của đĩa ma sát. 29

1.4.2 Tính bền then đĩa thép. 30

1.4.3 Tính bền moay ơ ly hợp số 1. 31

2. Thiết kế tính toán ly hợp số 2. 32

2.1 Xác định kích thước cơ bản của ly hợp. 32

2.1.1 Xác định bán kính ma sát trung bình của đĩa ma sát ly hợp số 2. 32

2.1.2 Xác định áp suất tác dụng lên bề mắt ma sát. 32

2.2 Tính kiểm tra điều kiện làm việc của ly hợp. 33

2.2.1 Xác định công trượt của ly hợp khi khởi động tại chỗ. 33

2.2.2 Xác định công trượt riêng. 34

2.2.3 Kiểm tra theo nhiệt độ các chi tiết. 34

2.3 Tính toán sức bền một số chi tiết chủ yếu của ly hợp. 34

2.3.1 Tính bền then của đĩa ma sát. 34

2.3.2 Tính bền then đĩa thép. 35

2.3.3 Tính bền moay ơ ly hợp số 2. 36

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ 38

1. Xác định tỉ số truyền. 38

2. Khoảng cách trục. 39

3. Chọn modun pháp tuyến của bánh răng. 39

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2

4. Góc nghiêng  của răng. 39

5. Số răng. 39

6. Tính bền bánh răng. 49

6.1 Chế độ tải trọng. 49

6.2 Tính sức bền uốn. 51

6.3 Tính sức bền tiếp xúc. 53

7. Tính trục hộp số. 54

7.1 Chọn vật liệu. 54

7.2 Chọn sơ bộ đường kính và khoảng cách trục. 54

7.3 Tính bền trục. 56

8. Tính chọn ổ lăn. 74

CHƯƠNG 4: GIA CÔNG CHI TIẾT ĐĨA THÉP 80

1. Chức năng và điều kiện làm việc của đĩa thép. 80

1.1 Chức năng của đĩa thép. 80

1.2 Điều kiện làm việc. 80

1.3 Yêu cầu. 80

2. Tính công nghệ trong kết cấu của đĩa thép. 81

3. Xác định dạng sản xuất. 81

4. Chọn phương án chế tạo phôi. 82

5. Các nguyên công trong gia công đĩa thép. 82

Kết luận. 91

Tài liệu tham khảo.LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH


LINK DOWNLOAD - BẢN VẼCác hộp số trên ôtô dùng để thay đổi tỷ số giữa động cơ  và cầu chủ động. Nói một cách khác khi không có hộp số, chiếc xe chỉ chạy được ở một tốc độ duy nhất với một tốc độ cực đại nhất định. Ngoài ra khả năng tăng tốc từ khi xuất phát cùng với khả năng leo dốc của xe cũng bị hạn chế nếu như nó không sử dụng hộp số. Vì vậy hộp số sủ dụng một hệ thống bánh răng khác nhau từ thấp  đến cao để biến momen xoắn của động cơ phù hợp với điều kiện vận hành( khởi hành, tăng tốc, leo dốc…). Các số có thể cài theo cách thông thường bằng tay hoặc tự động


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ TRÊN Ô TÔ 6

1. Hộp số thường (MT). 6

2. Hộp số tự động (AT). 8

3. Hộp số vô cấp (CVT). 11

4. Hộp số ly hợp kép (DCT). 13

5. Lựa chọn phương án thiết kế. 20

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN LY HỢP. 26

1. Thiết kế tính toán ly hợp số 1. 26

1.1 Xác định momen ma sát của ly hợp. 26

1.2 Xác định kích thước cơ bản của ly hợp. 26

1.2.1 Xác định bán kính ma sát trung bình của đĩa ma sát. 26

1.2.2 Xác định áp suất tác dụng lên bề mặt ma sát. 27

1.3 Tính kiểm tra điều kiện làm việc của ly hợp. 28

1.3.1 Xác định công trượt của ly hợp khi khởi động tại chỗ. 28

1.3.2 Xác định công trượt riêng. 29

1.3.3 Kiểm tra theo nhiệt độ các chi tiết. 29

1.4 Tính toán sức bền một số chi tiết chủ yếu của ly hợp 29

1.4.1 Tính sức bền then của đĩa ma sát. 29

1.4.2 Tính bền then đĩa thép. 30

1.4.3 Tính bền moay ơ ly hợp số 1. 31

2. Thiết kế tính toán ly hợp số 2. 32

2.1 Xác định kích thước cơ bản của ly hợp. 32

2.1.1 Xác định bán kính ma sát trung bình của đĩa ma sát ly hợp số 2. 32

2.1.2 Xác định áp suất tác dụng lên bề mắt ma sát. 32

2.2 Tính kiểm tra điều kiện làm việc của ly hợp. 33

2.2.1 Xác định công trượt của ly hợp khi khởi động tại chỗ. 33

2.2.2 Xác định công trượt riêng. 34

2.2.3 Kiểm tra theo nhiệt độ các chi tiết. 34

2.3 Tính toán sức bền một số chi tiết chủ yếu của ly hợp. 34

2.3.1 Tính bền then của đĩa ma sát. 34

2.3.2 Tính bền then đĩa thép. 35

2.3.3 Tính bền moay ơ ly hợp số 2. 36

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ 38

1. Xác định tỉ số truyền. 38

2. Khoảng cách trục. 39

3. Chọn modun pháp tuyến của bánh răng. 39

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2

4. Góc nghiêng  của răng. 39

5. Số răng. 39

6. Tính bền bánh răng. 49

6.1 Chế độ tải trọng. 49

6.2 Tính sức bền uốn. 51

6.3 Tính sức bền tiếp xúc. 53

7. Tính trục hộp số. 54

7.1 Chọn vật liệu. 54

7.2 Chọn sơ bộ đường kính và khoảng cách trục. 54

7.3 Tính bền trục. 56

8. Tính chọn ổ lăn. 74

CHƯƠNG 4: GIA CÔNG CHI TIẾT ĐĨA THÉP 80

1. Chức năng và điều kiện làm việc của đĩa thép. 80

1.1 Chức năng của đĩa thép. 80

1.2 Điều kiện làm việc. 80

1.3 Yêu cầu. 80

2. Tính công nghệ trong kết cấu của đĩa thép. 81

3. Xác định dạng sản xuất. 81

4. Chọn phương án chế tạo phôi. 82

5. Các nguyên công trong gia công đĩa thép. 82

Kết luận. 91

Tài liệu tham khảo.LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH


LINK DOWNLOAD - BẢN VẼ

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: