THIẾT KẾ KHÓA CỬA THÔNG MINH ĐA NĂNG DỰA TRÊN ARDUINO - Trần Thị Bình Minh (Thuyết minh + Slide)Với xu hướng hội nhập và phát triển cùng nền công nghệ  kĩ thuật tiên tiến hiện đại trên thế giới, có rất nhiều các công nghê được áp dụng thực thế đời sống của con người. 

Trong đó không thể  không nhắc đến vấn đề  giữ  bảo mật và an toàn tài sản cá nhân của họ. Để  đáp  ứng nhu cầu đó thì từ  xa xưa, con người chúng ta đã tạo ra những chiếc  ổ khóa và chìa khóa truyền thống dựa trên cơ học để giữ gìn của cải của mình. 

Nhưng như đã nói, trong thời đại 4.0 hiến nay có rất nhiều công nghệ  tiên tiến, ưu việt được tích hợp để  tạo ra 1 chiếc khóa thông minh hay còn được biết đến với tên là SmartLocks hay SmartKeys, với nhiều tính năng hiện đại, tiện lợi hơn cho người dùng mà vẫn đảm bảo tính an toàn hơn nữa còn có tính bảo mật cao hơn loại khóa truyền thống. Hiện nay nó ngày càng được phát triển và ứng dụng rộng rãi nhờ các ưu điểm mà nó đem lại trong thực tế đã chứng minh. 

Với xu hướng đó, em đã quyết định thực hiện đề  tài “Thiết kế khóa cửa thông minh đa năng dựa trên ARDUINO” để làm báo cáo Đồ án Tốt nghiệp sau 4 năm rưỡi học tập và tích lũy kiến thức trong chuyên ngành Kĩ thuật Điện tử  Truyền thông của Học viện 


Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.


Đồ án của em trình bày 5 chương:

Chương I. Tổng quan về khóa thông minh

Chương II. Cơ sở lý thuyết về các linh kiện

Chương III. Tính toán và thiết kế

Chương IV. Thi công hệ thống

Bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân 


NỘI DUNG:LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH ................................................................................ v

DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................. vi

LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KHÓA THÔNG MINH ................................... 2

1.1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 2

1.2 Mục tiêu ...................................................................................................... 2

1.3 Giới thiệu về khóa thông minh .................................................................... 3

CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC LINH KIỆN ............................. 10

2.1 Tổng quan về Arduino ............................................................................... 10

2.1.1 Giới thiệu về Board Arduino Uno .................................................... 10

2.1.2 Giới thiệu về Board Arduino Mega 2560 ........................................ 14

2.2 Nhận dạng vân tay với cảm biến vân tay AS608 ....................................... 19

2.2.1 Sơ lược về dấu vân tay và nhận dạng vân tay ................................. 19

2.2.2 Giới thiệu về cảm biến vân tay AS608 ............................................. 22

2.3 Giới thiệu công nghệ RFID ...................................................................... 28

2.3.1 Giới thiệu......................................................................................... 28

2.3.2 Module RFID-RC522 ...................................................................... 29

2.4 Bàn phím ma trận 4x4 (KEYPAD 4X4) ................................................... 33

2.4.1 Hoạt động của keypad 4x4 ............................................................... 33

2.4.2 Khái niệm ........................................................................................ 33

2.4.3 Thông số kỹ thuật của keypad 4x4 ................................................... 34

2.4.4 Ứng dụng ......................................................................................... 34

2.5 Giới thiệu về Module SIM 800L ............................................................... 34

2.5.1 Giới thiệu chung .............................................................................. 34

2.5.2 Thông số kỹ thuật Module SIM800L ............................................... 35

2.5.3 Tập lệnh AT của Module SIM800L ................................................. 35

2.5.4 Sơ đồ chân Module GSM GPRS ...................................................... 37

2.6 Màn hình LCD 16x2 ................................................................................. 37

2.6.1 Giới thiệu......................................................................................... 37

Đồ án tốt nghiệp Đại học Mục lục

Trần Thị Bình Minh – D17CQVT08-B iii

2.6.2 Module giao tiếp I2C giữa LCD 16x2 với ARDIUNO ..................... 39

CHƯƠNG III TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ................................................... 41

3.1 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống ..................................................................... 41

3.2 Tính toán và thiết kế mạch ........................................................................ 42

3.2.1 Khối xử lý trung tâm ....................................................................... 42

3.2.2 Khối cảm biến vân tay .................................................................... 43

3.2.3 Khối Module SIM 800L .................................................................. 45

3.2.5 Khối ma trận bàn phím 4x4 .............................................................. 48

CHƯƠNG IV THI CÔNG HỆ THỐNG .......................................................... 55

4.1 Lưu đồ giải thuật ....................................................................................... 55

4.2 Giới thiệu phần mềm lập trình ARDUINO IDE ......................................... 56

4.3 Lập trình code và nạp cho vi điều khiển .................................................... 57

4.4 Mô hình sau khi đã hoàn thành .................................................................. 61

KẾT LUẬN .................................................................................................... 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 63

CODE NẠP VÀ CHÚ THÍCH ĐÍNH KÈMLINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH


LINK DOWNLOAD - SLIDEVới xu hướng hội nhập và phát triển cùng nền công nghệ  kĩ thuật tiên tiến hiện đại trên thế giới, có rất nhiều các công nghê được áp dụng thực thế đời sống của con người. 

Trong đó không thể  không nhắc đến vấn đề  giữ  bảo mật và an toàn tài sản cá nhân của họ. Để  đáp  ứng nhu cầu đó thì từ  xa xưa, con người chúng ta đã tạo ra những chiếc  ổ khóa và chìa khóa truyền thống dựa trên cơ học để giữ gìn của cải của mình. 

Nhưng như đã nói, trong thời đại 4.0 hiến nay có rất nhiều công nghệ  tiên tiến, ưu việt được tích hợp để  tạo ra 1 chiếc khóa thông minh hay còn được biết đến với tên là SmartLocks hay SmartKeys, với nhiều tính năng hiện đại, tiện lợi hơn cho người dùng mà vẫn đảm bảo tính an toàn hơn nữa còn có tính bảo mật cao hơn loại khóa truyền thống. Hiện nay nó ngày càng được phát triển và ứng dụng rộng rãi nhờ các ưu điểm mà nó đem lại trong thực tế đã chứng minh. 

Với xu hướng đó, em đã quyết định thực hiện đề  tài “Thiết kế khóa cửa thông minh đa năng dựa trên ARDUINO” để làm báo cáo Đồ án Tốt nghiệp sau 4 năm rưỡi học tập và tích lũy kiến thức trong chuyên ngành Kĩ thuật Điện tử  Truyền thông của Học viện 


Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.


Đồ án của em trình bày 5 chương:

Chương I. Tổng quan về khóa thông minh

Chương II. Cơ sở lý thuyết về các linh kiện

Chương III. Tính toán và thiết kế

Chương IV. Thi công hệ thống

Bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân 


NỘI DUNG:LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH ................................................................................ v

DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................. vi

LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KHÓA THÔNG MINH ................................... 2

1.1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 2

1.2 Mục tiêu ...................................................................................................... 2

1.3 Giới thiệu về khóa thông minh .................................................................... 3

CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC LINH KIỆN ............................. 10

2.1 Tổng quan về Arduino ............................................................................... 10

2.1.1 Giới thiệu về Board Arduino Uno .................................................... 10

2.1.2 Giới thiệu về Board Arduino Mega 2560 ........................................ 14

2.2 Nhận dạng vân tay với cảm biến vân tay AS608 ....................................... 19

2.2.1 Sơ lược về dấu vân tay và nhận dạng vân tay ................................. 19

2.2.2 Giới thiệu về cảm biến vân tay AS608 ............................................. 22

2.3 Giới thiệu công nghệ RFID ...................................................................... 28

2.3.1 Giới thiệu......................................................................................... 28

2.3.2 Module RFID-RC522 ...................................................................... 29

2.4 Bàn phím ma trận 4x4 (KEYPAD 4X4) ................................................... 33

2.4.1 Hoạt động của keypad 4x4 ............................................................... 33

2.4.2 Khái niệm ........................................................................................ 33

2.4.3 Thông số kỹ thuật của keypad 4x4 ................................................... 34

2.4.4 Ứng dụng ......................................................................................... 34

2.5 Giới thiệu về Module SIM 800L ............................................................... 34

2.5.1 Giới thiệu chung .............................................................................. 34

2.5.2 Thông số kỹ thuật Module SIM800L ............................................... 35

2.5.3 Tập lệnh AT của Module SIM800L ................................................. 35

2.5.4 Sơ đồ chân Module GSM GPRS ...................................................... 37

2.6 Màn hình LCD 16x2 ................................................................................. 37

2.6.1 Giới thiệu......................................................................................... 37

Đồ án tốt nghiệp Đại học Mục lục

Trần Thị Bình Minh – D17CQVT08-B iii

2.6.2 Module giao tiếp I2C giữa LCD 16x2 với ARDIUNO ..................... 39

CHƯƠNG III TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ................................................... 41

3.1 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống ..................................................................... 41

3.2 Tính toán và thiết kế mạch ........................................................................ 42

3.2.1 Khối xử lý trung tâm ....................................................................... 42

3.2.2 Khối cảm biến vân tay .................................................................... 43

3.2.3 Khối Module SIM 800L .................................................................. 45

3.2.5 Khối ma trận bàn phím 4x4 .............................................................. 48

CHƯƠNG IV THI CÔNG HỆ THỐNG .......................................................... 55

4.1 Lưu đồ giải thuật ....................................................................................... 55

4.2 Giới thiệu phần mềm lập trình ARDUINO IDE ......................................... 56

4.3 Lập trình code và nạp cho vi điều khiển .................................................... 57

4.4 Mô hình sau khi đã hoàn thành .................................................................. 61

KẾT LUẬN .................................................................................................... 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 63

CODE NẠP VÀ CHÚ THÍCH ĐÍNH KÈMLINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH


LINK DOWNLOAD - SLIDE

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: