Thiết kế và chế tạo mô hình máy nghiền ngũ cốcXuất phát từ yêu cầu thực tế: người tiêu dùng cần chất lượng của bột ngũ cốc sau khi nghiền đảm bảo sản phẩm sạch, giữ được đặc tính sản phẩm, khả năng hấp thụ tốt… Nhà sản xuất máy nghiền cần đạt yêu cầu người tiêu dùng, năng suất cao, kết cấu máy đơn giản, giá thành thấp…Nhu cầu của người tiêu dùng và nhà sản xuất ngày càng tăng nên nhóm đã nghiên cứu và chế tạo máy nghiền ngũ cốc đạt mức độ siêu mịn kích thước hạt khoảng 100µm. Việc chế tạo mang tính cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao, ứng dụng rộng rãi dùng để nghiền các hạt ngũ cốc. Trong quá trình chế tạo nhóm đã tham khảo một số máy nghiền đang hoạt động hiện nay và một số tài liệu có liên quan.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Xuất phát từ yêu cầu thực tế: người tiêu dùng cần chất lượng của bột ngũ cốc sau khi nghiền đảm bảo sản phẩm sạch, giữ được đặc tính sản phẩm, khả năng hấp thụ tốt… Nhà sản xuất máy nghiền cần đạt yêu cầu người tiêu dùng, năng suất cao, kết cấu máy đơn giản, giá thành thấp…Nhu cầu của người tiêu dùng và nhà sản xuất ngày càng tăng nên nhóm đã nghiên cứu và chế tạo máy nghiền ngũ cốc đạt mức độ siêu mịn kích thước hạt khoảng 100µm. Việc chế tạo mang tính cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao, ứng dụng rộng rãi dùng để nghiền các hạt ngũ cốc. Trong quá trình chế tạo nhóm đã tham khảo một số máy nghiền đang hoạt động hiện nay và một số tài liệu có liên quan.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: