TỔNG HỢP BÀI GIẢNG - Công nghệ xử lý khí thải (Nguyễn Văn Hiển)BÀI 1: Giới thiệu chương trình

- Tiếng ồn và chống ồn: 

- Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý bụi thải

- Tính toán thủy lực hệ thống đường ống dẫn khí và hơi, dẫn bụi

Chương 1: Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm không khí

Chương 2. Kỹ thuật thu gom khí thải bụi từ nguồn phát sinh

Chương 4. Tính tóan lựa chọn và sử dụng thiết bị xử lý khí.

Chương 5: Phương án thiết kế thông gió nhà xưởng công nghiệpLINK DOWNLOADBÀI 1: Giới thiệu chương trình

- Tiếng ồn và chống ồn: 

- Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý bụi thải

- Tính toán thủy lực hệ thống đường ống dẫn khí và hơi, dẫn bụi

Chương 1: Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm không khí

Chương 2. Kỹ thuật thu gom khí thải bụi từ nguồn phát sinh

Chương 4. Tính tóan lựa chọn và sử dụng thiết bị xử lý khí.

Chương 5: Phương án thiết kế thông gió nhà xưởng công nghiệpLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: