BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ 3 & 4 - KHẢO SÁT MẠCH RLC Ở CHẾ ĐỘ TỰ DO (QUÁ ĐỘ) KHẢO SÁT MẠCH RLC Ở CHẾ ĐỘ CƯỠNG BỨC (XÁC LẬP)B. Nội dung báo cáo thí nghiệm:  

Mục đích thí nghiệm: 

 Khảo sát về mặt lý thuyết và kiểm chứng qua thực nghiệm chế độ tự do (quá độ) trong một mạch RLC mắc nối tiếp. 

 Khảo sát đáp ứng điện áp trên tụ của một mạch RLC nối tiếp, khi toàn mạch được kích thích bởi một máy phát điện áp dạng bước nhảy E (có giá trị 0 trong nửa chu kỳ và cung cấp điện áp không đổi E trong nửa chu kỳ còn lại). 

 

I.  QUAN SÁT, ĐO ĐIỆN ÁP TRÊN MÀN HÌNH DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNG:

Đáp ứng tự do (quá độ) là đáp ứng khi mạch được đặt dưới một kích thích đột ngột ví dụ như dạng bước nhảy điện áp hoặc dòng điện.Khảo sát mạch như hình sau : ta mắc nối tiếp  điện  trở  R0,cuộn  cảm  (L,r0)  và  tụ  điện  C,cho  GBF  phát  điện  áp  dạng  bước  nhảy (xung). 

...LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Thành viên có FB "Dũng Vũ" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOADB. Nội dung báo cáo thí nghiệm:  

Mục đích thí nghiệm: 

 Khảo sát về mặt lý thuyết và kiểm chứng qua thực nghiệm chế độ tự do (quá độ) trong một mạch RLC mắc nối tiếp. 

 Khảo sát đáp ứng điện áp trên tụ của một mạch RLC nối tiếp, khi toàn mạch được kích thích bởi một máy phát điện áp dạng bước nhảy E (có giá trị 0 trong nửa chu kỳ và cung cấp điện áp không đổi E trong nửa chu kỳ còn lại). 

 

I.  QUAN SÁT, ĐO ĐIỆN ÁP TRÊN MÀN HÌNH DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNG:

Đáp ứng tự do (quá độ) là đáp ứng khi mạch được đặt dưới một kích thích đột ngột ví dụ như dạng bước nhảy điện áp hoặc dòng điện.Khảo sát mạch như hình sau : ta mắc nối tiếp  điện  trở  R0,cuộn  cảm  (L,r0)  và  tụ  điện  C,cho  GBF  phát  điện  áp  dạng  bước  nhảy (xung). 

...LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Thành viên có FB "Dũng Vũ" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: