DOWNLOAD FREE PHẦN MỀM - Altair Inspire 2022 (Kèm hướng dẫn cài đặt chi tiết)Altair Inspire còn được biết đến với cái tên là solidThinking cho phép các kỹ sư thiết kế, thiết kế sản phẩm và kiến trúc sư thực hiện các khái niệm cấu trúc một cách nhanh chóng và dễ dàng. Phần mềm này có thể giảm chi phí, thời gian phát triển, tiêu thụ nguyên liệu và trọng lượng sản phẩm. SolidThinking Evolve là một mô hình lai 3D và môi trường kết xuất chất lượng cao cho phép các nhà thiết kế công nghiệp đánh giá, nghiên cứu và hình dung các thiết kế khác nhau nhanh hơn bao giờ hết.Tính năng của Altair Inspire


- NURBS bằng cách sử dụng một quy trình công việc đơn giản.

- Dễ dàng xác định hướng thiết kế tốt nhất bằng cách so sánh nhiều trạng thái tải trong một bảng bằng công cụ so sánh kết quả

- Các loại tải mới cho phép người dùng xử lý các tải nhiệt độ, vận tốc, gia tốc và hiệu suất dịch chuyển đến các điều kiện mô phỏng.

- Tìm và trích xuất các tấm có chiều dày hai chiều của hình học bằng công cụ MidSurface mới

- Nhanh chóng tạo ra hình thức hình học trơn tru, liên tục

- Tạo hình học đa thức bằng cách nhấp dọc theo khoảng cách hình dạng có sẵn bằng công cụ warp

- Phản ánh phần được chọn trên đối xứng trang bằng công cụ Mirror

- Thay đổi kích thước các trường đã chọn bằng công cụ Scale

- Mô phỏng hiệu ứng thay đổi nhiệt độ trên mô hình của bạn bằng công cụ Nhiệt độ

- Hoàn thiện tân trang hoàn toàn công nghệ và giao diện người dùngHướng dẫn cài đặt


- Chạy AltairInspire2022.2_win64 để cài đặt, cứ nhấn Next là được

- Xả nén _SolidSQUAD_

- Chép thư mục “common”“Inspire2022.2” vào  C:\Program Files\Altair\2022.2

- Chạy file “altair_licensing.reg” nhấn Yes -> OK

- Khởi động lại máy tính


--> FINISHEDLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM (3.4gb)NGUỒN: (isangtao.com)VIDEO THAM KHẢO:
Chúc các bạn thành công!Altair Inspire còn được biết đến với cái tên là solidThinking cho phép các kỹ sư thiết kế, thiết kế sản phẩm và kiến trúc sư thực hiện các khái niệm cấu trúc một cách nhanh chóng và dễ dàng. Phần mềm này có thể giảm chi phí, thời gian phát triển, tiêu thụ nguyên liệu và trọng lượng sản phẩm. SolidThinking Evolve là một mô hình lai 3D và môi trường kết xuất chất lượng cao cho phép các nhà thiết kế công nghiệp đánh giá, nghiên cứu và hình dung các thiết kế khác nhau nhanh hơn bao giờ hết.Tính năng của Altair Inspire


- NURBS bằng cách sử dụng một quy trình công việc đơn giản.

- Dễ dàng xác định hướng thiết kế tốt nhất bằng cách so sánh nhiều trạng thái tải trong một bảng bằng công cụ so sánh kết quả

- Các loại tải mới cho phép người dùng xử lý các tải nhiệt độ, vận tốc, gia tốc và hiệu suất dịch chuyển đến các điều kiện mô phỏng.

- Tìm và trích xuất các tấm có chiều dày hai chiều của hình học bằng công cụ MidSurface mới

- Nhanh chóng tạo ra hình thức hình học trơn tru, liên tục

- Tạo hình học đa thức bằng cách nhấp dọc theo khoảng cách hình dạng có sẵn bằng công cụ warp

- Phản ánh phần được chọn trên đối xứng trang bằng công cụ Mirror

- Thay đổi kích thước các trường đã chọn bằng công cụ Scale

- Mô phỏng hiệu ứng thay đổi nhiệt độ trên mô hình của bạn bằng công cụ Nhiệt độ

- Hoàn thiện tân trang hoàn toàn công nghệ và giao diện người dùngHướng dẫn cài đặt


- Chạy AltairInspire2022.2_win64 để cài đặt, cứ nhấn Next là được

- Xả nén _SolidSQUAD_

- Chép thư mục “common”“Inspire2022.2” vào  C:\Program Files\Altair\2022.2

- Chạy file “altair_licensing.reg” nhấn Yes -> OK

- Khởi động lại máy tính


--> FINISHEDLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM (3.4gb)NGUỒN: (isangtao.com)VIDEO THAM KHẢO:
Chúc các bạn thành công!

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: