GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH (OPERATING SYSTEM) (NINH XUÂN HẢI - HUỲNH TRỌNG THƯA)Hệ  Điều Hành (Operating Systems) là một thành phần không thểthiếu trong một hệthống máy tính. Một máy tính mặc dù  đắt tiền, cấu hình cao nhưng nếu không có hệ  điều hành thì hầu như không thểsửdụng được. Hệ điều hành điều khiển mọi hoạt động của máy tính, giúp việc sửdụng máy tính trởnên đơn giản, dễdàng và hiệu qủa hơn rất nhiều. Do vậy môn học “Hệ điều hành” là môn học quan trọng và rất cần thiết trong chương trình  đào tạo chuyên nghành tin học  ởhệcao đẳng và kỹsư. 

Giáo trình “Hệ  điều hành” được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên nghành tin học ởhệ cao đẳng và kỹsưcủa Bộgiáo dục và đào tạo. Giáo trình được chia thành 6 chương, chương 1, 2, 3, 4 do giảng viên Ninh Xuân Hải biên soạn, chương 5, 6 do giảng viên Huỳnh Trọng Thưa biên soạn. Tuy rằng chúng tôi đã có nhiều cốgắng trong công tác biên soạn nhưng chắc chắn giáo trình vẫn còn nhiều thiếu sót, nên rất mong được bạn đọc cũng nhưcác đồng nghiệp đóng góp ý kiến để giáo trình ngày càng hoàn thiện, nhằm mục đích phục vụtốt hơn cho việc dạy và học tin học đang ngày càng phát triển ởnước ta. 


NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀHỆ ĐIỀU HÀNH Trang

1.1 Hệ điều hành là gì, các khái niệm của hệ điều hành. 3

1.2 Lịch sửphát triển của hệ điều hành 4

1.3 Các loại hệ điều hành 4

1.4 Các dịch vụcủa hệ điều hành 8

1.5 Cấu trúc của hệ điều hành 11

1.6 Nguyên lý thiết kếhệ điều hành 14

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ NHẬP/XUẤT VÀ QUẢN LÝ HỆTHỐNG TẬP TIN

2.1. Quản lý nhập/xuất 16

2.1.1 Phân loại và đặc tính của thiết bịnhập/xuất 16

2.1.2 Bộ điều khiển thiết bịnhập/xuất 17

2.1.3 Các chương trình thực hiện nhập/xuất và tổchức hệthống nhập/xuất 18

2.1.4 Cơchếnhập/xuất và cơchếDMA 20

2.1.5 Các thuật toán lập lịch di chuyển đầu đọc 20

2.1.6 Hệsố đan xen và ram disk 22

2.2 Quản lý hệthống tập tin 23

2.2.1 Các khái niệm về đĩa cứng, tập tin, thưmục, bảng thưmục 23

2.2.2 Các phương pháp cài đặt hệthống tập tin. 28

2.2.3 Phương pháp quản lý danh sách các khối trống 32

2.2.4 Phương pháp quản lý sựan toàn của hệthống tập tin 33

2.2.5 Giới thiệu một sốhệthống tập tin: MSDOS/Windows, UNIX. 34

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

3.1 Các khái niệm vểtiến trình 44

3.2 Điều phối các tiến trình 53

3.3 Liên lạc giữa các tiến trình 61

3.4 Đồng bộcác tiến trình 66

3.5 Tính trạng tắc nghẽn (deadlock) 80

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ BỘNHỚ

4.1 Các vấn đềphát sinh khi quản lý bộnhớ. 99

4.2 Các mô hình cấp phát bộnhớ. 101

4.3 Bộnhớ ảo 116

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

OPEN.PTIT.EDU.VN

201

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ PROCESSOR

5.1 Processor Vật lý và Processor logic 130

5.2 Ngắt và xửlý ngắt 131

5.3 Xửlý ngắt trong IBM-PC 136

CHƯƠNG 6: HỆ ĐIỀU HÀNH NHIỀU BỘVI XỬLÝ

6.1 Cấu hình nhiều processor 140

6.2 Các loại hệ điều hành hỗtrợnhiều bộvi xửlý 146

6.3 Đồng bộtrong hệthống đa xửlý 149

6.4 Điều phối trong hệthống đa xửlý 152LINK DOWNLOADHệ  Điều Hành (Operating Systems) là một thành phần không thểthiếu trong một hệthống máy tính. Một máy tính mặc dù  đắt tiền, cấu hình cao nhưng nếu không có hệ  điều hành thì hầu như không thểsửdụng được. Hệ điều hành điều khiển mọi hoạt động của máy tính, giúp việc sửdụng máy tính trởnên đơn giản, dễdàng và hiệu qủa hơn rất nhiều. Do vậy môn học “Hệ điều hành” là môn học quan trọng và rất cần thiết trong chương trình  đào tạo chuyên nghành tin học  ởhệcao đẳng và kỹsư. 

Giáo trình “Hệ  điều hành” được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên nghành tin học ởhệ cao đẳng và kỹsưcủa Bộgiáo dục và đào tạo. Giáo trình được chia thành 6 chương, chương 1, 2, 3, 4 do giảng viên Ninh Xuân Hải biên soạn, chương 5, 6 do giảng viên Huỳnh Trọng Thưa biên soạn. Tuy rằng chúng tôi đã có nhiều cốgắng trong công tác biên soạn nhưng chắc chắn giáo trình vẫn còn nhiều thiếu sót, nên rất mong được bạn đọc cũng nhưcác đồng nghiệp đóng góp ý kiến để giáo trình ngày càng hoàn thiện, nhằm mục đích phục vụtốt hơn cho việc dạy và học tin học đang ngày càng phát triển ởnước ta. 


NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀHỆ ĐIỀU HÀNH Trang

1.1 Hệ điều hành là gì, các khái niệm của hệ điều hành. 3

1.2 Lịch sửphát triển của hệ điều hành 4

1.3 Các loại hệ điều hành 4

1.4 Các dịch vụcủa hệ điều hành 8

1.5 Cấu trúc của hệ điều hành 11

1.6 Nguyên lý thiết kếhệ điều hành 14

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ NHẬP/XUẤT VÀ QUẢN LÝ HỆTHỐNG TẬP TIN

2.1. Quản lý nhập/xuất 16

2.1.1 Phân loại và đặc tính của thiết bịnhập/xuất 16

2.1.2 Bộ điều khiển thiết bịnhập/xuất 17

2.1.3 Các chương trình thực hiện nhập/xuất và tổchức hệthống nhập/xuất 18

2.1.4 Cơchếnhập/xuất và cơchếDMA 20

2.1.5 Các thuật toán lập lịch di chuyển đầu đọc 20

2.1.6 Hệsố đan xen và ram disk 22

2.2 Quản lý hệthống tập tin 23

2.2.1 Các khái niệm về đĩa cứng, tập tin, thưmục, bảng thưmục 23

2.2.2 Các phương pháp cài đặt hệthống tập tin. 28

2.2.3 Phương pháp quản lý danh sách các khối trống 32

2.2.4 Phương pháp quản lý sựan toàn của hệthống tập tin 33

2.2.5 Giới thiệu một sốhệthống tập tin: MSDOS/Windows, UNIX. 34

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

3.1 Các khái niệm vểtiến trình 44

3.2 Điều phối các tiến trình 53

3.3 Liên lạc giữa các tiến trình 61

3.4 Đồng bộcác tiến trình 66

3.5 Tính trạng tắc nghẽn (deadlock) 80

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ BỘNHỚ

4.1 Các vấn đềphát sinh khi quản lý bộnhớ. 99

4.2 Các mô hình cấp phát bộnhớ. 101

4.3 Bộnhớ ảo 116

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

OPEN.PTIT.EDU.VN

201

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ PROCESSOR

5.1 Processor Vật lý và Processor logic 130

5.2 Ngắt và xửlý ngắt 131

5.3 Xửlý ngắt trong IBM-PC 136

CHƯƠNG 6: HỆ ĐIỀU HÀNH NHIỀU BỘVI XỬLÝ

6.1 Cấu hình nhiều processor 140

6.2 Các loại hệ điều hành hỗtrợnhiều bộvi xửlý 146

6.3 Đồng bộtrong hệthống đa xửlý 149

6.4 Điều phối trong hệthống đa xửlý 152LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: