Đồ án Khảo sát động lực học quá trình phanh của ô tô Toyota Vios 1.5LTừ lâu việc sử dụng phương tiện để đi lại cũng như vận chuyển hàng hoá đã chiếm vị trí quan trọng trong các hoạt động xã hội. Ngày nay, giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. 

Ở nước ta hiện nay, giao thông đường bộ đóng vai trò chủ đạo và phần lớn lượng hàng và người được vận chuyển trong nội địa bằng ôtô. Vì vậy lĩnh vực ôtô - máy kéo đã nhận được được sự quan tâm của nhiều trường đại học, cũng như nhiều cơ quan có liên quan.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nghành công nghiệp ôtô đã có sự phát triển vượt bậc nhằm đáp ứng những yêu cầu của con người. Những chiếc ôtô ngày càng trở nên đẹp hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, tiện nghi hơn  để theo kịp với xu thế của thời đại.

Song song với việc phát triển ngành ôtô thì vấn đề bảo đảm an toàn cho người và xe càng trở nên cần thiết. Do đó trên ôtô hiện nay xuất hiện rất nhiều cơ cấu bảo đảm an toàn như: cơ cấu phanh, dây đai an toàn, túi khí, trong đó cơ cấu phanh đóng vai trò quan trọng nhất, được sử dụng thường xuyên nhất. 

Do đó việc nghiên cứu về hệ thống phanh đang là vấn đề được đặt ra hàng đầu đối với ngành cơ khí ôtô trong giai đoạn hiện nay.

Nghiên cứu hệ thống phanh là một vấn đề tương đối phức tạp. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp cho việc nghiên cứu hệ thống phanh được diễn ra thuận tiện hơn. Với sự trợ giúp của các phần mền tiện ích, trong đó đặc biệt kể đến sự hỗ trợ của phần mền Matlab đã giúp Tôi trong việc tìm hiểu nghiên cứu đồ án tốt nghiệp “ Khảo sát động lực học quá trình phanh của ô tô Toyota Vios 1.5L ”NỘI DUNG:LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VẾ HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC 3

1.1 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG PHANH 3

1.1.1 Công dụng 3

1.1.2 Phân loại 4

1.1.3 Kết cấu chung của hệ thống phanh 5

1.1.4 Yêu cầu 6

1.2 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ TOYOTA VIOS 9

1.2.1 Giới thiệu đôi nét về ô tô Toyota Vios 9

1.2.2 Thông số kỹ thuật của ô tô Toyota Vios 10

1.2.3 Hệ thống phanh thủy lực trên ô tô Toyota Vios 11

1.2.4 Các phần tử cơ bản của hệ thống phanh 14

1.3 NHỮNG CẢI TIẾN TRÊN HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ HIỆN NAY 22

1.3.1 Hệ thống phanh ABS 23

1.3.2 Hệ thống phanh thông minh giúp xe tiết kiệm nhiên liệu 26

CHƯƠNG II LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH PHANH 29

2.1 LỰC PHANH SINH RA Ở BÁNH XE 29

2.2 CÁC LỰC TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ TRONG QUÁ TRÌNH PHANH TRÊN DỐC 30

2.3 HIỆU QUẢ PHANH Ô TÔ 32

2.3.1 Điều kiện đảm bảo phanh tối ưu 32

2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh 35

CHƯƠNG Ш KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC HỌC QUÁ TRÌNH PHANH – CÁC MÔ HÌNH TOÁN NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH VỀ HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ TOYOTA VIOS 39

3.1 CÁC GIẢ THIẾT 39

3.2 MÔ HÌNH TOÁN HỌC 39

3.2.1 Mô hình phẳng tổng quát 40

3.2.2 Mô hình tính toán 45

3.3 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 47

3.3.1 Xây dựng chương trình tính 47

3.3.2 Các phương án khảo sát 50

3.3.3 Thông số đầu vào 50

3.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 51

3.4.1 Khảo sát sự ảnh hưởng của sự cố mất mômen phanh trong các trường hợp xe đi thẳng mất phanh không đều theo trục dọc của xe 51

3.4.2 Khảo sát ảnh hưởng của sự cố chậm tác dụng dẫn động phanh trên các bánh xe đến các chỉ tiêu phanh và tính ổn định hướng của ô tô khi phanh 61

3.5. NHẬN XÉT CHUNG 73

CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 75

4.1 KẾT LUẬN 75

4.2 ĐỀ NGHỊ 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

PHỤ LỤC 78
LINK DOWNLOADTừ lâu việc sử dụng phương tiện để đi lại cũng như vận chuyển hàng hoá đã chiếm vị trí quan trọng trong các hoạt động xã hội. Ngày nay, giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. 

Ở nước ta hiện nay, giao thông đường bộ đóng vai trò chủ đạo và phần lớn lượng hàng và người được vận chuyển trong nội địa bằng ôtô. Vì vậy lĩnh vực ôtô - máy kéo đã nhận được được sự quan tâm của nhiều trường đại học, cũng như nhiều cơ quan có liên quan.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nghành công nghiệp ôtô đã có sự phát triển vượt bậc nhằm đáp ứng những yêu cầu của con người. Những chiếc ôtô ngày càng trở nên đẹp hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, tiện nghi hơn  để theo kịp với xu thế của thời đại.

Song song với việc phát triển ngành ôtô thì vấn đề bảo đảm an toàn cho người và xe càng trở nên cần thiết. Do đó trên ôtô hiện nay xuất hiện rất nhiều cơ cấu bảo đảm an toàn như: cơ cấu phanh, dây đai an toàn, túi khí, trong đó cơ cấu phanh đóng vai trò quan trọng nhất, được sử dụng thường xuyên nhất. 

Do đó việc nghiên cứu về hệ thống phanh đang là vấn đề được đặt ra hàng đầu đối với ngành cơ khí ôtô trong giai đoạn hiện nay.

Nghiên cứu hệ thống phanh là một vấn đề tương đối phức tạp. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp cho việc nghiên cứu hệ thống phanh được diễn ra thuận tiện hơn. Với sự trợ giúp của các phần mền tiện ích, trong đó đặc biệt kể đến sự hỗ trợ của phần mền Matlab đã giúp Tôi trong việc tìm hiểu nghiên cứu đồ án tốt nghiệp “ Khảo sát động lực học quá trình phanh của ô tô Toyota Vios 1.5L ”NỘI DUNG:LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VẾ HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC 3

1.1 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG PHANH 3

1.1.1 Công dụng 3

1.1.2 Phân loại 4

1.1.3 Kết cấu chung của hệ thống phanh 5

1.1.4 Yêu cầu 6

1.2 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ TOYOTA VIOS 9

1.2.1 Giới thiệu đôi nét về ô tô Toyota Vios 9

1.2.2 Thông số kỹ thuật của ô tô Toyota Vios 10

1.2.3 Hệ thống phanh thủy lực trên ô tô Toyota Vios 11

1.2.4 Các phần tử cơ bản của hệ thống phanh 14

1.3 NHỮNG CẢI TIẾN TRÊN HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ HIỆN NAY 22

1.3.1 Hệ thống phanh ABS 23

1.3.2 Hệ thống phanh thông minh giúp xe tiết kiệm nhiên liệu 26

CHƯƠNG II LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH PHANH 29

2.1 LỰC PHANH SINH RA Ở BÁNH XE 29

2.2 CÁC LỰC TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ TRONG QUÁ TRÌNH PHANH TRÊN DỐC 30

2.3 HIỆU QUẢ PHANH Ô TÔ 32

2.3.1 Điều kiện đảm bảo phanh tối ưu 32

2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh 35

CHƯƠNG Ш KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC HỌC QUÁ TRÌNH PHANH – CÁC MÔ HÌNH TOÁN NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH VỀ HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA Ô TÔ TOYOTA VIOS 39

3.1 CÁC GIẢ THIẾT 39

3.2 MÔ HÌNH TOÁN HỌC 39

3.2.1 Mô hình phẳng tổng quát 40

3.2.2 Mô hình tính toán 45

3.3 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 47

3.3.1 Xây dựng chương trình tính 47

3.3.2 Các phương án khảo sát 50

3.3.3 Thông số đầu vào 50

3.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 51

3.4.1 Khảo sát sự ảnh hưởng của sự cố mất mômen phanh trong các trường hợp xe đi thẳng mất phanh không đều theo trục dọc của xe 51

3.4.2 Khảo sát ảnh hưởng của sự cố chậm tác dụng dẫn động phanh trên các bánh xe đến các chỉ tiêu phanh và tính ổn định hướng của ô tô khi phanh 61

3.5. NHẬN XÉT CHUNG 73

CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 75

4.1 KẾT LUẬN 75

4.2 ĐỀ NGHỊ 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

PHỤ LỤC 78
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: