Tiểu luận Môn học kỹ thuật lạnh thực phẩm - Tìm hiểu công nghệ rã đôngNước ta có nhiều điều kiện thuận lợi. Một bờ biển dài 3260 km, có thềm lục địa rộng lớn hơn 1 triệu km2 , với hệ thống sông ngòi, kênh rạch, ao hồ chằng chịt nên lượng thủy hải sản của chúng ta cũng vô cùng phong phú và đa dạng.

Bên cạnh đó nguồn thủy sản của chúng ta còn từ những con tàu đánh bắt xa bờ cũng chiếm một số lượng lớn. Hiện nay nước ta có tới hàng chục ngàn tàu thuyền lớn nhỏ đi đánh bắt cá, tôm và các loài hải sản có giá trị khác ở ngoài biển. Số lượng cá, tôm đánh bắt được hàng năm lên đến hàng chục triệu tấn. Với lượng thực phẩm đánh bắt được này không những đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra cả nước ngoài, mang lại giá trị kinh tế lớn cho đất nước.NỘI DUNG:1.2.  Mục đích đề tài:                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................   6  

Chương 2 Tổng quan                                                                                                     ...............................................................................................   7  

2.2.  Sự ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản                                                                ...................................................   8  

Chương 4 Kết quả và thảo luận                                                                                 ...........................................................................   18   

Chương 5 Kết luận và đề nghị                                                                                    ..............................................................................   25   

Tài liệu tham khảo                                                                                                       .................................................................................................   26

LINK DOWNLOADNước ta có nhiều điều kiện thuận lợi. Một bờ biển dài 3260 km, có thềm lục địa rộng lớn hơn 1 triệu km2 , với hệ thống sông ngòi, kênh rạch, ao hồ chằng chịt nên lượng thủy hải sản của chúng ta cũng vô cùng phong phú và đa dạng.

Bên cạnh đó nguồn thủy sản của chúng ta còn từ những con tàu đánh bắt xa bờ cũng chiếm một số lượng lớn. Hiện nay nước ta có tới hàng chục ngàn tàu thuyền lớn nhỏ đi đánh bắt cá, tôm và các loài hải sản có giá trị khác ở ngoài biển. Số lượng cá, tôm đánh bắt được hàng năm lên đến hàng chục triệu tấn. Với lượng thực phẩm đánh bắt được này không những đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra cả nước ngoài, mang lại giá trị kinh tế lớn cho đất nước.NỘI DUNG:1.2.  Mục đích đề tài:                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................   6  

Chương 2 Tổng quan                                                                                                     ...............................................................................................   7  

2.2.  Sự ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản                                                                ...................................................   8  

Chương 4 Kết quả và thảo luận                                                                                 ...........................................................................   18   

Chương 5 Kết luận và đề nghị                                                                                    ..............................................................................   25   

Tài liệu tham khảo                                                                                                       .................................................................................................   26

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: