ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀO HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊNNhận diệngương mặt và các hình mẫu là điều con người rất giỏi. Không ảnh hưởng sau cả một thời gian dài không động tới, và để tối đa hóa hiệu quả,muốn máy tính trở nên thông minh trong việc nhận diện khuôn mặt như con người…

Facebook, Microsoft, Google và các công ty khác đang nghiên cứ và phát triển công nghệ tìm kiếm và nhận diện gương mặt.

Bài toán nhận diện mặt người là một kỹ xảo máy tính xác định vị trí trong ảnh bất kỳ các kích thước của khuôn mặt. Tìm kiếm các đặt trưng gương mặt người và bỏ qua hình ảnhxuất hiện khác như: xe cộ, máy móc, cây cối…

Phát hiện mặt người là tự động tìm kiếm khuôn mặt và nhận biết một người được chỉ định nào đó từ hình ảnh hay từ 1 đoạn phim. So sánh đặc tính của hình thể khuân mặt với những dữ liệu có sẵn từ thu thập được trong cơ sở dữ liệu.

Lợi ích của hệ thống nhận diện phát hiện gương mặt:

- Tìm kiếm thông tin người.

- Tại các khu vực công cộng đông người có thể giám sát nhận biết các đối tượng.

- Giúp hỗ trợ trẻ em tìm người thân ở nơi công cộng.

- Ngoài ra, áp dụng nghiên cứu khoa học giúpphân tích đối chiếu một đối tượng này với nhiều đối tượng khác.v/v….

- Các ứng dụng có thể sử dụng giải quyết tình trạng giao thông bằng cách theo dõi lượng xe hoạt động cũng như mật độ xe cộ giúp đưa ra các số liệu cho cảnh báo và cho quy hoạch.NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU 5

1. Lý do chọn đề tài. 7

2. Đối tượng và nghiên cứu đề tài trong phạm vi. 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ CÁC CÔNG CỤ XỬ LÝ ẢNH 9

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 9

1.1.1 Bài toán nhận diện mặt người và khó khăn gặp phải. 9

1.1.2. Tổng quan của hệ thống. 11

1.1.3 Ngôn ngữ lập trình. 13

1.2. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 14

1.2.1 Xử lý ảnh, các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. 14

1.2.2 Quan hệ giữa các điểm ảnh. 19

1.3 CÔNG CỤ HỖ TRỢ 21

1.3.1 Giới thiệu về OpenCV. 21

1.3.2 Django 22

1.3.3 Ngôn ngữ Python 25

1.3.4 Pycharm 28

CHƯƠNG 2:  BÀI TOÁN PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DIỆN GƯƠNG MẶT 30

2.1 Phát biểu bài toán 30

2.1.1 Tổng quan 30

2.1.2 Các bước thực hiện 30

2.2 Nhận diện 34

2.2.1 Cơ sở tri thức (knowledge-based) 34

2.2.2  Đặc trưng không thay đổi (feature invariant) 35

2.2.3 Đối chiếu mẫu (template matching) 36

2.2.4 Diện mạo (appearance-based) 37

2.3 Các phương pháp tiếp cận 37

2.4 Những khó khăn gặp phải trong bài toán nhận diện mặt người 38

CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐIỂM DANH SINH VIÊN 39

3.1 Phân tích và thiết kế hệ thống website quản lý 39

3.1.1 Khảo Sát Hệ Thống Thực Tế 39

3.1.2 Use-case 39

3.1.3 Cơ sở dữ liệu (CSDL) 41

3.2 Giao diện website 44

3.2.1 Giao diện thiết kế dự án với Pycharm 44

3.2.2 Giao diện website 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
LINK DOWNLOADNhận diệngương mặt và các hình mẫu là điều con người rất giỏi. Không ảnh hưởng sau cả một thời gian dài không động tới, và để tối đa hóa hiệu quả,muốn máy tính trở nên thông minh trong việc nhận diện khuôn mặt như con người…

Facebook, Microsoft, Google và các công ty khác đang nghiên cứ và phát triển công nghệ tìm kiếm và nhận diện gương mặt.

Bài toán nhận diện mặt người là một kỹ xảo máy tính xác định vị trí trong ảnh bất kỳ các kích thước của khuôn mặt. Tìm kiếm các đặt trưng gương mặt người và bỏ qua hình ảnhxuất hiện khác như: xe cộ, máy móc, cây cối…

Phát hiện mặt người là tự động tìm kiếm khuôn mặt và nhận biết một người được chỉ định nào đó từ hình ảnh hay từ 1 đoạn phim. So sánh đặc tính của hình thể khuân mặt với những dữ liệu có sẵn từ thu thập được trong cơ sở dữ liệu.

Lợi ích của hệ thống nhận diện phát hiện gương mặt:

- Tìm kiếm thông tin người.

- Tại các khu vực công cộng đông người có thể giám sát nhận biết các đối tượng.

- Giúp hỗ trợ trẻ em tìm người thân ở nơi công cộng.

- Ngoài ra, áp dụng nghiên cứu khoa học giúpphân tích đối chiếu một đối tượng này với nhiều đối tượng khác.v/v….

- Các ứng dụng có thể sử dụng giải quyết tình trạng giao thông bằng cách theo dõi lượng xe hoạt động cũng như mật độ xe cộ giúp đưa ra các số liệu cho cảnh báo và cho quy hoạch.NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU 5

1. Lý do chọn đề tài. 7

2. Đối tượng và nghiên cứu đề tài trong phạm vi. 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ CÁC CÔNG CỤ XỬ LÝ ẢNH 9

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 9

1.1.1 Bài toán nhận diện mặt người và khó khăn gặp phải. 9

1.1.2. Tổng quan của hệ thống. 11

1.1.3 Ngôn ngữ lập trình. 13

1.2. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 14

1.2.1 Xử lý ảnh, các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. 14

1.2.2 Quan hệ giữa các điểm ảnh. 19

1.3 CÔNG CỤ HỖ TRỢ 21

1.3.1 Giới thiệu về OpenCV. 21

1.3.2 Django 22

1.3.3 Ngôn ngữ Python 25

1.3.4 Pycharm 28

CHƯƠNG 2:  BÀI TOÁN PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DIỆN GƯƠNG MẶT 30

2.1 Phát biểu bài toán 30

2.1.1 Tổng quan 30

2.1.2 Các bước thực hiện 30

2.2 Nhận diện 34

2.2.1 Cơ sở tri thức (knowledge-based) 34

2.2.2  Đặc trưng không thay đổi (feature invariant) 35

2.2.3 Đối chiếu mẫu (template matching) 36

2.2.4 Diện mạo (appearance-based) 37

2.3 Các phương pháp tiếp cận 37

2.4 Những khó khăn gặp phải trong bài toán nhận diện mặt người 38

CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐIỂM DANH SINH VIÊN 39

3.1 Phân tích và thiết kế hệ thống website quản lý 39

3.1.1 Khảo Sát Hệ Thống Thực Tế 39

3.1.2 Use-case 39

3.1.3 Cơ sở dữ liệu (CSDL) 41

3.2 Giao diện website 44

3.2.1 Giao diện thiết kế dự án với Pycharm 44

3.2.2 Giao diện website 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: