CÔNG NGHỆ HÓA HƯƠNG LIỆU - ĐỀ ĐÓNG (Thanh Nga)CÔNG NGHỆ HÓA HƯƠNG LIỆU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÓA HƯƠNG LIỆU 

  Có 3 điều kiện để khứu giác có thể ngửi thấy chất có mùi:  

  Phân tử mùi có cấu trúc không gian riêng biệt  

  Chất có mùi dễ bay hơi  dễ kích thích khứu giác 

  Mỗi chất mùi có một ngưỡng mùi riêng ( tính theo tỷ lệ số phân tử tụ do 

trong một thể tích không khí nhất định) 

  Mức độ mùi phụ thuộc vào:  

Số phân tử Cacbon trong phân tử chất tạo mùi: 

  Số phân tử Cacbon càng ít thì mùi hương càng rõ 

  Số phân tử Cacbon càng nhiều thì mùi hương càng kém do phân tử lớn khó 

bay hơi nên mùi càng kém. 

  Làm sao Mũi có thể ngửi thấy mùi củ một chất : 

Mũi phải có tế bào khứu giác  

  5 triệu tế bào khứu giác 

  Nơ – ron song cực:   +  sợi lông (niêm mạc mũi)  

+ sợi trục (no –ron đa cực) : TB khứu giác 

  Cơ chế cảm nhận mùi (theo cơ chế sinh hóa học trong đó cấu trúc không gian 

của phân tử mang mùi có ý nghĩa quyết định ) 

  Phân tử mang mùi  tiếp xúc & tác động lên TB khứu giác. (yếu tố định) 

  TB khứu giác được hoạt hóa  truyển tín hiệu  

  Tín hiệu được chuyển tiếp đến cuộn mạch  

  Tín hiệu chuyển tiếp đến não  cho cảm nhận mùi  

...

LINK DOWNLOADCÔNG NGHỆ HÓA HƯƠNG LIỆU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÓA HƯƠNG LIỆU 

  Có 3 điều kiện để khứu giác có thể ngửi thấy chất có mùi:  

  Phân tử mùi có cấu trúc không gian riêng biệt  

  Chất có mùi dễ bay hơi  dễ kích thích khứu giác 

  Mỗi chất mùi có một ngưỡng mùi riêng ( tính theo tỷ lệ số phân tử tụ do 

trong một thể tích không khí nhất định) 

  Mức độ mùi phụ thuộc vào:  

Số phân tử Cacbon trong phân tử chất tạo mùi: 

  Số phân tử Cacbon càng ít thì mùi hương càng rõ 

  Số phân tử Cacbon càng nhiều thì mùi hương càng kém do phân tử lớn khó 

bay hơi nên mùi càng kém. 

  Làm sao Mũi có thể ngửi thấy mùi củ một chất : 

Mũi phải có tế bào khứu giác  

  5 triệu tế bào khứu giác 

  Nơ – ron song cực:   +  sợi lông (niêm mạc mũi)  

+ sợi trục (no –ron đa cực) : TB khứu giác 

  Cơ chế cảm nhận mùi (theo cơ chế sinh hóa học trong đó cấu trúc không gian 

của phân tử mang mùi có ý nghĩa quyết định ) 

  Phân tử mang mùi  tiếp xúc & tác động lên TB khứu giác. (yếu tố định) 

  TB khứu giác được hoạt hóa  truyển tín hiệu  

  Tín hiệu được chuyển tiếp đến cuộn mạch  

  Tín hiệu chuyển tiếp đến não  cho cảm nhận mùi  

...

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: