DACN điều khiển động cơ IPMĐộng cơ IPM ( Interior Permanent Magnet), còn gọi là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm, thuộc loại động cơ đồng bộ ba pha kích từ nam châm vĩnh cửu. 

Trong đó phần cảm được kích thích bằng những phiến nam châm bố trí dưới bề mặt rotor. Các thanh nam châm  thường được làm bằng đất  hiếm, là các nam châm  có suất năng lượng cao và giảm tối đa hiệu ứng khử từ. Rotor của động cơ IPM thường làm bằng thép hợp kim chất lượng cao, được rèn thành khối trụ sau đó gia cong phay rãnh để đặt các thanh nam châm. Khi  các thanh nam châm ẩn trong rotor thì có thể đạt được cấu trúc cơ học bền vững hơn, kiểu này thường được sử dụng trong các động cơ cao tốc. Tốc độ loại này thường cao nên để hạn chế lực li tâm rotor thường có dạng hình trống với tỉ số “chiều dài/đường kín h” lớn.NỘI DUNG:


Lời cảm ơn  ............................................................................................................  1

Chương 1 : Tìm hiểu động cơ IPM  .......................................................................  2

1.1 Cấu tạo và đặc điểm động cơ IPM   ............................................................  2

1.2 Ứng dụng....................................................................................................  6

Chương 2. Phương pháp điều khiển và mô hình hóa động cơ   .............................  7

2.1 Phương pháp điều khiển tựa từ thông rotor (FOC)   ................................  7

2.2 Mô hình hóa động cơ   ...............................................................................  10

Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển 2 mạch vòng.................................................  13

3.1 Thiết kế mạch vòng điều khiển dòng điện   ..............................................  13

3.2 Mạch vòng điều khiển tốc độ...................................................................  16

3.3 Điều khiển tốc độ trên định mức .............................................................  18

Chương 4: Mô phỏng và kết quả  ........................................................................  19

4.1 Mô phỏng hệ điều khiển trong Simulink   ................................................  19

4.2 Kết quả mô phỏng   ....................................................................................  21

Tài liệu tham khảo   ..............................................................................................  2LINK DOWNLOADĐộng cơ IPM ( Interior Permanent Magnet), còn gọi là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm, thuộc loại động cơ đồng bộ ba pha kích từ nam châm vĩnh cửu. 

Trong đó phần cảm được kích thích bằng những phiến nam châm bố trí dưới bề mặt rotor. Các thanh nam châm  thường được làm bằng đất  hiếm, là các nam châm  có suất năng lượng cao và giảm tối đa hiệu ứng khử từ. Rotor của động cơ IPM thường làm bằng thép hợp kim chất lượng cao, được rèn thành khối trụ sau đó gia cong phay rãnh để đặt các thanh nam châm. Khi  các thanh nam châm ẩn trong rotor thì có thể đạt được cấu trúc cơ học bền vững hơn, kiểu này thường được sử dụng trong các động cơ cao tốc. Tốc độ loại này thường cao nên để hạn chế lực li tâm rotor thường có dạng hình trống với tỉ số “chiều dài/đường kín h” lớn.NỘI DUNG:


Lời cảm ơn  ............................................................................................................  1

Chương 1 : Tìm hiểu động cơ IPM  .......................................................................  2

1.1 Cấu tạo và đặc điểm động cơ IPM   ............................................................  2

1.2 Ứng dụng....................................................................................................  6

Chương 2. Phương pháp điều khiển và mô hình hóa động cơ   .............................  7

2.1 Phương pháp điều khiển tựa từ thông rotor (FOC)   ................................  7

2.2 Mô hình hóa động cơ   ...............................................................................  10

Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển 2 mạch vòng.................................................  13

3.1 Thiết kế mạch vòng điều khiển dòng điện   ..............................................  13

3.2 Mạch vòng điều khiển tốc độ...................................................................  16

3.3 Điều khiển tốc độ trên định mức .............................................................  18

Chương 4: Mô phỏng và kết quả  ........................................................................  19

4.1 Mô phỏng hệ điều khiển trong Simulink   ................................................  19

4.2 Kết quả mô phỏng   ....................................................................................  21

Tài liệu tham khảo   ..............................................................................................  2LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: