ĐỒ ÁN MÔN HỌC - HỆ THỐNG NHÚNG MẠNG KHÔNG DÂY (Đỗ Phương Thảo)Các đối tượng thông minh là các thiết bị đơn giản, nhỏ gọn, giá thành thấp, sử dụng nguồn năng lượng hạn chế. Một trong những đặc điểm nổi bật của nút mạng các đối tượng thông minh là sự hạn chế về tài nguyên tính toán, nguồn năng lượng cung cấp và giá thành sản xuất. 

Với số lượng dày đặc các nút cảm biến, việc kiểm nghiêm và đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động là một trong những thách thức của mạng cảm biến không dây trong quá trình triển khai thực tế. Nhằm khắc phục những khó khăn này, nhiều hướng nghiên cứu đã tập trung vào phát triển những công cụ mô phỏng cách thức hoạt động các nút trong mạng cảm biến. Trong bài báo cáo này sẽ trình bày về hệ điều hành Contiki.

...


NỘI DUNG:


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH CONTIKI...................................4

1.1. Giới thiệu.....................................................................................................4

1.2. Hệ điều hành Contiki...................................................................................5

1.3.    Lịch sử phát triển của Contiki......................................................................6

1.4. Tại sao sử dụng Contiki..............................................................................7 

Chương 2. CÁC TÍNH NĂNG CỦA CONTIKI OS...............................................8

2.1. Các tính năng của Contiki OS......................................................................8

Chương 3. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH CONTIKI...........................................10

3.1. Cấu trúc hệ điều hành Contiki......................................................................9

3.2. Kiến trúc phân lớp hệ điều hành Contiki....................................................11

3.3. Ngăn xếp truyền thông trong hệ điều hành Contiki....................................12

3.4. Protothread.................................................................................................16

3.5. Protothread in processes.............................................................................17

3.6. Một số thư viện trong Contiki OS..............................................................18

Chương 4. SO SÁNH VỚI TINY OS...................................................................22

Chương 5. DEMO.................................................................................................24

5.1. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Cooja......................................................24

LINK DOWNLOADCác đối tượng thông minh là các thiết bị đơn giản, nhỏ gọn, giá thành thấp, sử dụng nguồn năng lượng hạn chế. Một trong những đặc điểm nổi bật của nút mạng các đối tượng thông minh là sự hạn chế về tài nguyên tính toán, nguồn năng lượng cung cấp và giá thành sản xuất. 

Với số lượng dày đặc các nút cảm biến, việc kiểm nghiêm và đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động là một trong những thách thức của mạng cảm biến không dây trong quá trình triển khai thực tế. Nhằm khắc phục những khó khăn này, nhiều hướng nghiên cứu đã tập trung vào phát triển những công cụ mô phỏng cách thức hoạt động các nút trong mạng cảm biến. Trong bài báo cáo này sẽ trình bày về hệ điều hành Contiki.

...


NỘI DUNG:


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH CONTIKI...................................4

1.1. Giới thiệu.....................................................................................................4

1.2. Hệ điều hành Contiki...................................................................................5

1.3.    Lịch sử phát triển của Contiki......................................................................6

1.4. Tại sao sử dụng Contiki..............................................................................7 

Chương 2. CÁC TÍNH NĂNG CỦA CONTIKI OS...............................................8

2.1. Các tính năng của Contiki OS......................................................................8

Chương 3. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH CONTIKI...........................................10

3.1. Cấu trúc hệ điều hành Contiki......................................................................9

3.2. Kiến trúc phân lớp hệ điều hành Contiki....................................................11

3.3. Ngăn xếp truyền thông trong hệ điều hành Contiki....................................12

3.4. Protothread.................................................................................................16

3.5. Protothread in processes.............................................................................17

3.6. Một số thư viện trong Contiki OS..............................................................18

Chương 4. SO SÁNH VỚI TINY OS...................................................................22

Chương 5. DEMO.................................................................................................24

5.1. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Cooja......................................................24

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: