SÁCH + GIÁO TRÌNH - ETAP VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆN (Võ Ngọc Điều Cb)Mục đích của quyển sách là nhằm giới thiệu về chương trình ETAP và ứng dụng trong tính toán và phân tích hệ thống điện, phục vụ việc học tập cho sinh viên bậc đại học tại Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa TP HCM trong khuôn khổ môn học Giải tích hệ thống điện. Nội dung của quyển sách được tổng hợp từ các nghiên cứu và ứng dụng ETAP của các thầy cô trong bộ môn Hệ thống điện nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên trong việc áp dụng công cụ hữu hiệu để phân tích hệ thống điện. Các nội dung của quyển sách bao gồm kiến thức cơ bản sử dụng ETAP và ứng dụng ETAP trong phân tích hệ thống điện, bao gồm phân bố công suất, tính toán ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC, phân tích ổn định quá độ, phân tích sóng hài, đặt tụ bù tối ưu, đánh giá độ tin cậy, nối đất hệ thống và tính toán lựa chọn cáp. Các nội dung này không chỉ giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu kiến thức môn học và còn có thể áp dụng ETAP cho các nghiên cứu cao hơn. Các nội dung khác của việc áp dụng chương trình ETAP để tính toán phân tích trong hệ thống điện sẽ được tiếp tục phát triển và mở rộng sau này.


NỘI DUNG:


Chương 1 Chương trình Etap

Chương 2 Phân bố công suất 

Chương 3 Tính toán ngắn mạch 

Chương 4  Phân tích ổn định quá độ 

Chương 5  Phân tích sóng hài 

Chương 6  Đặt tụ bù tối ưu 

Chương 7  Đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối

Chương 8  Hệ thống nối đất 

Chương 9  Tính toán và lựa chọn dây dẫn LƯU Ý:


Tài liệu (bản sách scan) được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 3LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD - GIÁO TRÌNH


LINK DOWNLOAD - SÁCHMục đích của quyển sách là nhằm giới thiệu về chương trình ETAP và ứng dụng trong tính toán và phân tích hệ thống điện, phục vụ việc học tập cho sinh viên bậc đại học tại Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa TP HCM trong khuôn khổ môn học Giải tích hệ thống điện. Nội dung của quyển sách được tổng hợp từ các nghiên cứu và ứng dụng ETAP của các thầy cô trong bộ môn Hệ thống điện nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên trong việc áp dụng công cụ hữu hiệu để phân tích hệ thống điện. Các nội dung của quyển sách bao gồm kiến thức cơ bản sử dụng ETAP và ứng dụng ETAP trong phân tích hệ thống điện, bao gồm phân bố công suất, tính toán ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC, phân tích ổn định quá độ, phân tích sóng hài, đặt tụ bù tối ưu, đánh giá độ tin cậy, nối đất hệ thống và tính toán lựa chọn cáp. Các nội dung này không chỉ giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu kiến thức môn học và còn có thể áp dụng ETAP cho các nghiên cứu cao hơn. Các nội dung khác của việc áp dụng chương trình ETAP để tính toán phân tích trong hệ thống điện sẽ được tiếp tục phát triển và mở rộng sau này.


NỘI DUNG:


Chương 1 Chương trình Etap

Chương 2 Phân bố công suất 

Chương 3 Tính toán ngắn mạch 

Chương 4  Phân tích ổn định quá độ 

Chương 5  Phân tích sóng hài 

Chương 6  Đặt tụ bù tối ưu 

Chương 7  Đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối

Chương 8  Hệ thống nối đất 

Chương 9  Tính toán và lựa chọn dây dẫn LƯU Ý:


Tài liệu (bản sách scan) được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 3LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD - GIÁO TRÌNH


LINK DOWNLOAD - SÁCH

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: