SÁCH - Giáo trình Công nghệ ô tô - Phần động cơ (Phạm Tố Như Cb)Giáo trình được biên soạn bám sát chương trình khung của Tổng cục dạy nghề đã ban hành, cùng tham khảo nhiều chương trình quốc tế như City & Guilds, chương trình đào tạo của Nakanihon Automotive, tài liệu bảo dưỡng - sửa chữa của Ford, Toyota,...đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong đào tạo và thực tế sản xuất.


Chương I: Cấu tạo chung về ô tô

Bài 1: Nhận dạng ô tô

Bài 2: Nhận dạng hư hỏng và mài mòn của chi tiết

Bài 3: Phương pháp sửa chữa và công nghệ phục hồi chi tiết bị mài mòn

Bài 4: Làm sạch và kiểm tra chi tiết

Bài 5: Nhận dạng động cơ đốt trong

Bài 6: Nhận dạng động cơ 4 kỳ

Bài 7: Nhận dạng động cơ 2 kỳ

Bài 8: Nhận dạng động cơ nhiều xi lanh

Chương II: Sửa chữa - Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - Thanh truyền

Chương III: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

Bài 1: Nhận dạng, tháo lắp cơ cấu phân phối khí

Bài 2: Sửa chữa cụm xupáp

Bài 3: Sửa chữa con đội và đòn gánh

Bài 4: Sửa chữa trục cam và cơ cấu dẫn động

Bài 5: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối

Chương IV: Hệ thống bôi trơn


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOADGiáo trình được biên soạn bám sát chương trình khung của Tổng cục dạy nghề đã ban hành, cùng tham khảo nhiều chương trình quốc tế như City & Guilds, chương trình đào tạo của Nakanihon Automotive, tài liệu bảo dưỡng - sửa chữa của Ford, Toyota,...đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong đào tạo và thực tế sản xuất.


Chương I: Cấu tạo chung về ô tô

Bài 1: Nhận dạng ô tô

Bài 2: Nhận dạng hư hỏng và mài mòn của chi tiết

Bài 3: Phương pháp sửa chữa và công nghệ phục hồi chi tiết bị mài mòn

Bài 4: Làm sạch và kiểm tra chi tiết

Bài 5: Nhận dạng động cơ đốt trong

Bài 6: Nhận dạng động cơ 4 kỳ

Bài 7: Nhận dạng động cơ 2 kỳ

Bài 8: Nhận dạng động cơ nhiều xi lanh

Chương II: Sửa chữa - Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - Thanh truyền

Chương III: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

Bài 1: Nhận dạng, tháo lắp cơ cấu phân phối khí

Bài 2: Sửa chữa cụm xupáp

Bài 3: Sửa chữa con đội và đòn gánh

Bài 4: Sửa chữa trục cam và cơ cấu dẫn động

Bài 5: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối

Chương IV: Hệ thống bôi trơn


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: