SÁCH - Những cây tinh dầu Việt Nam - Khai thác chế biến ứng dụng (Vũ Ngọc Lộ)Để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá nước nhà trong giai đoạn mở rộng thị trường lấy việc khai thác những nguyên liệu sẵn có trong nước, tác giả biên soạn cuốn Những cây tinh dầu Việt nam, khai thác, chế biến và ứng dụng. Sách giới thiệu những kỹ thuật cơ bản về trồng trọt, khai thác tự nhiên, kỹ thuật chiết xuất tinh dầu từ cây cỏ, phân tích đánh giá chất lượng tinh dầu, phát hiện giả mạo, giới thiệu những cấy tinh dầu chính kèm theo danh mục những cây tinh dầu khác.

Sách có các nội dung sau: Một số kỹ thuật cơ bản ứng dụng trong nghiên cứu và sản xuất tinh dầu, Kỹ thuật tách chiết tinh dầu từ dược liệu, Những phương pháp lý hoá trong phân tích đánh giá chất lượng tinh dầu, Kỹ thuật phát hiện chất giả trong tinh dầu, Những cây tinh dầu chính, Danh mục các cây tinh dầu khác.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK DOWNLOADĐể đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá nước nhà trong giai đoạn mở rộng thị trường lấy việc khai thác những nguyên liệu sẵn có trong nước, tác giả biên soạn cuốn Những cây tinh dầu Việt nam, khai thác, chế biến và ứng dụng. Sách giới thiệu những kỹ thuật cơ bản về trồng trọt, khai thác tự nhiên, kỹ thuật chiết xuất tinh dầu từ cây cỏ, phân tích đánh giá chất lượng tinh dầu, phát hiện giả mạo, giới thiệu những cấy tinh dầu chính kèm theo danh mục những cây tinh dầu khác.

Sách có các nội dung sau: Một số kỹ thuật cơ bản ứng dụng trong nghiên cứu và sản xuất tinh dầu, Kỹ thuật tách chiết tinh dầu từ dược liệu, Những phương pháp lý hoá trong phân tích đánh giá chất lượng tinh dầu, Kỹ thuật phát hiện chất giả trong tinh dầu, Những cây tinh dầu chính, Danh mục các cây tinh dầu khác.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: